Thanh toán quốc tế

Thanh toán quốc tế

  • Tỷ giá cạnh tranh
  • Thủ tục thuận tiện, nhanh chóng
  • Các loại ngoại tệ đa dạng
  • Mạng lưới điểm giao dịch rộng khắp cả nước
     
  • Tỷ giá cạnh tranh
  • Thủ tục thuận tiện, nhanh chóng
  • Các loại ngoại tệ đa dạng
2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi