Agribank Chi nhánh Hà Nội thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm

10/07/2019

1. Mô tả về tài sản:
Toàn bộ Quyền sử dụng đất theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số AD 862300; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 0034; Số QĐ: 758/QĐ-UB; MS: 10119491648 do UBND huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cấp ngày 27/7/2007 đứng tên ông Huỳnh Vỹ Long và bà Đỗ Quyên.

2. Giá khởi điểm của tài sản: 3.473.851.000đ (Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm bẩy mươi ba triệu tám trăm năm mươi mốt nghìn đồng chẵn).

3. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Mọi tổ chức bán đấu giá đều được tham gia theo tiêu chí dưới đây:
Tiêu chí: Phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (gọi tắt là “Agribank”) quyết định, cụ thể như sau:

STT Tiêu chí bắt buộc Yêu Cầu
1 Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu
2 Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả Phù hợp theo yêu cầu của Agribank
3 Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết Có cơ sở vật chất và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá
4 Năng lực, kinh nghiệm, uy tín Có năng lực trách nhiệm, uy tín trong bán đấu giá
5 Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài Chính và thỏa thuận
6 Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố  

   4. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ. 

  • Thời gian: trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày đăng thông tin đấu giá lên Website của Agribank. Người đến nộp phải mang theo giấy tờ giới thiệu và chứng minh nhân dân.
  • Địa điểm: Agribank Chi nhánh Hà Nội, Phòng Khách hàng HSX&CN. Địa chỉ : 77 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN. Số điện thoại: 024-36331884 ;0903234726( Đ/c Nguyễn Quang Tùng)
2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi