Agribank Chi nhánh Bình Thạnh thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty Trường Phát

06/01/2022

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thạnh thông báo đấu giá khoản nợ như sau:

1. Khoản nợ bán đấu giá:   

Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Trường Phát (có bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba) tại Agribank Chi nhánh Bình Thạnh theo Hợp đồng tín dụng số 6380-LAV-201000272 ngày 11/5/2010 và phụ lục kèm theo giữa Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Trường Phát và Agribank Chi nhánh Bình Thạnh.

2. Thông tin về khoản nợ:

2.1 Thông tin về khoản nợ tại Agribank Chi nhánh Bình Thạnh: 

Tình hình dư nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến hết ngày 06/05/2021: 10.441.979.166 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, bốn trăm bốn mươi mốt triệu, chín trăm bảy mươi chín ngàn, một trăm sáu mươi sáu đồng). Trong đó:     

    Nợ gốc          :   3.300.000.000 đồng

    Lãi trong hạn:   4.828.587.500 đồng

    Lãi quá hạn   :   2.313.391.666 đồng

Lưu ý: Giá trị ghi sổ của khoản nợ có thể thay đổi và được tính đến thời điểm dự kiến đưa khoản nợ ra bán.

2.2 Thông tin về tài sản bảo đảm của khoản nợ:

Quyền sử dụng đất tọa lạc tại thửa đất số 505, tờ bản đồ số 50, phường Bình Thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận số vào sổ cấp GCNQSDĐ số: 00054QSDĐ/71HĐH2006, do UBND Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cấp cho ông Lê Hồng Hồ Phước và bà Trần Thị Thu Trang ngày 10/3/2006 và tài sản hình thành trong tương lai theo giấy phép xây dựng số 555/GPXD ngày 27/6/2006, cụ thể như sau:

* Đất ở:
- Thửa đất số: 505;
- Tờ bản đồ số: 50 phường Bình Thuận
- Diện tích: 120 m2;
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

* Nhà ở:
- Địa chỉ: 11/19 đường số 10, KP3, P.Bình Thuận, Q7, Tp.HCM;
- Diện tích sàn xây dựng: 229,5 m2;
- Số tầng: 02 + lửng.

3. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của khoản nợ:

Là khoản vay của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Trường Phát (có bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba) tại Agribank Chi nhánh Bình Thạnh theo Hợp đồng tín dụng số 6380-LAV-201000272 ngày 11/05/2010 và phụ lục kèm theo giữa Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Trường Phát và Agribank Chi nhánh Bình Thạnh.

4. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 

- Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “Có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ, giá trị ghi sổ của khoản nợ và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ.

- Rủi ro tiềm ẩn: Bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: Các tranh chấp giữa Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Trường Phát, ông Lê Hồng Hồ Phước - bà Trần Thị Thu Trang và các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản liên quan đến khoản nợ (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Trường Phát, ông Lê Hồng Hồ Phước - bà Trần Thị Thu Trang cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank Chi nhánh Bình Thạnh và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

- Bên mua khoản nợ cần nhận thức và xác định rõ rằng toàn bộ tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Trường Phát đang trong quá trình thi hành án, trong đó, Tài sản gắn liền với đất có phần diện tích xây dựng sai phép lấn qua phần đất chưa được cấp Giấy chứng nhận (vô chủ) nên chưa được hoàn công. Thông tin chi tiết về tình trạng tranh chấp, kê biên tài sản bảo đảm để thi hành án bên tham gia đấu giá vui lòng liên hệ Agribank Chi nhánh Bình Thạnh để biết chi tiết. Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là Bên mua tự xác định và chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ này. Agribank Chi nhánh Bình Thạnh và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm với bất kỳ rủi ro gì đối với khoản nợ trên khi Bên mua trúng đấu giá.

- Kể từ thời điểm hoàn thành việc đấu giá Khoản nợ (Các bên hoàn thành quyền và nghĩa vụ tại Hợp đồng mua bán Khoản nợ đấu giá), người mua trúng đấu giá Khoản nợ sẽ kế thừa, chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại kinh tế, rủi ro pháp lý, rủi ro kinh doanh nào liên quan đến Khoản nợ, hồ sơ Khoản nợ và tài sản bảo đảm của Khoản nợ (Bao gồm cả quyền, nghĩa vụ đối với biện pháp bảo đảm, bảo hiểm của Khoản nợ; quyền, nghĩa vụ tố tụng trong các vụ án mà bên người có tài sản đang tham gia).

5. Người có khoản nợ đấu giá:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thạnh 

Địa chỉ: 347-349-351 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. 

6. Tổ chức đấu giá khoản nợ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên.

Địa chỉ: Số 1 (Tầng 1) đường số 3, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

7. Giá khởi điểm: 4.554.684.976 đồng

(Bằng chữ: Bốn tỷ, năm trăm năm mươi bốn triệu, sáu trăm tám mươi bốn nghìn, chín trăm bảy mươi sáu đồng).

Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

8. Tiền đặt trước: 683.202.746 đồng

(Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi ba triệu, hai trăm linh hai nghìn, bảy trăm bốn mươi sáu đồng), tương đương 15% giá khởi điểm.

9. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. 

10. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 05/01/2022 đến ngày 11/01/2022 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên – ĐT: 0837.797.985.

11. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá khoản nợ.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức có chức năng mua bán nợ, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016 và các tổ chức là người liên quan của bên nợ theo quy định.

- Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên.

12. Thời hạn nộp tiền đặt trước:

Từ 08 giờ 00 phút ngày 10/01/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 12/01/2022, trừ trường hợp tổ chức đấu giá và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác. 

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên theo quy định. 

13. Thời hạn và địa điểm xem khoản nợ:

Từ ngày 05/01/2022 đến ngày 11/01/2022 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên.

14. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá:

Lúc 14 giờ 00 phút ngày 13/01/2022 tại số 1 (tầng 1), đường số 3, khu phố 4, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

15. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.  

16. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. 

(Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá).
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi