Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm số 259

21/02/2024

1. Tổ chức đấu giá: 
Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An 
Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

2. Thông tin người có tài sản đấu giá : 
2.1. Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Nhà Bè
Địa chỉ: 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. HCM
2.2. Đại diện cho người có tài sản đấu giá: Agribank AMC LTD
Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam 

3. Tài sản đấu giá, giấy tờ pháp lý của tài sản:
3.1.Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 153, tờ bản đồ số 19, địa chỉ Lô 4-A11.4 Khu công viên bắc tượng đài, P.Hoà Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 6340-LCL-201600872 ngày 12/7/2016 ký giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè, bà Lưu Thị Kim Triều và Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Công nghiệp Đại Dương. Chi tiết như sau:
- Thửa đất số    : 153 , Tờ bản đồ số    : 19.
- Địa chỉ    : Lô 4-A11.4 Khu công viên bắc tượng đài, P.Hoà Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
- Diện tích    : 987,5m2.
- Hình thức sử dụng    : sử dụng riêng.
- Mục đích    : Đất thương mại, dịch vụ.
- Thời hạn sử dụng    : Lâu dài.
- Nguồn gốc sử dụng đất    : Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Lưu ý: Về thời hạn sử dụng đất, người mua trúng đấu giá phải chấp hành theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kể cả việc có thể thay đổi từ thời hạn sử dụng lâu dài chuyển sang thời hạn sử dụng đất có thời hạn.
3.2. Về giấy tờ tài sản: 
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN: CTs 58458 do Sở TN&MT TP.Đà Nẵng cấp ngày 09/2/2015.
- Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 6340-LAV-201600837 ngày 15/6/2016 và Phụ lục hợp đồng tín dụng số 04072016 ngày 04/07/2016 giữa Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Công nghiệp Đại Dương và Agribank Chi nhánh Nhà Bè.
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 6340-LCL-201600872 ngày 12/7/2016 ký giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè, bà Lưu Thị Kim Triều và Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Công nghiệp Đại Dương, được VPCC Bảo Nguyệt, TP.Đà Nẵng chứng nhận ngày 12/07/2016, SCC 9301, quyển số TP/CC-SCC/HĐGD.
- Đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba ngày 12/4/2016 tại VP Đăng ký đất đai Tp.Đà Nẵng – Chi nhánh tại quận Hải Châu.
- Biên bản thu giữ tài sản tài sản bảo đảm ngày 12/07/2022 tại UBND phường Hoà Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng. 
Và các văn bản, tài liệu liên quan.

4. Nguồn gốc của tài sản đấu giá:
Là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Công nghiệp Đại Dương tại Agribank CN Nhà Bè theo hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 6340-LAV-201600837 ngày 15/6/2016 và Phụ lục hợp đồng tín dụng số 04072016 ngày 04/7/2016. Tài sản bảo đảm được Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Agribank AMC LTD phối hợp cùng các bên liên quan thu giữ đưa ra đấu giá để thu hồi nợ theo quy định pháp luật.

5. Hiện trạng tài sản đấu giá:
- Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem tài sản đấu giá và tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản mà Agribank Chi nhánh Nhà Bè hiện có và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản đấu giá. 
- Những thông tin về tài sản đấu giá nêu trên được mô tả theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN: CTs 58458 do Sở TN&MT TP.Đà Nẵng cấp ngày 09/2/2015. Người tham gia đấu giá tài sản có trách nhiệm tự xem xét, tự tìm hiểu để xác định tình trạng thực tế của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.
- Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh Nhà Bè, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế. 
- Trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem tài sản và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá. 
Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá tài sản.

6. Giá khởi điểm: 51.024.722.196 đồng (Năm mươi mốt tỷ, không trăm hai mươi bốn triệu, bảy trăm hai mươi hai nghìn, một trăm chín mươi sáu đồng). 
- Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và thuế GTGT trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.
- Người mua được tài sản đấu giá phải chịu các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) từ việc chuyển nhượng tài sản đấu giá.
- Thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng tài sản đấu giá do người mua được tài sản bảo đảm nộp theo quy định pháp luật.

7. Tiền đặt trước: 5.103.000.000 đồng (Năm tỷ, một trăm lẻ ba triệu đồng).
- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 27/02/2024 đến 17 giờ 00 ngày 29/02/2024
- Hình thức: Chuyển khoản theo thông tin:
+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An.
+ Số tài khoản: 6340.2010.17081 mở tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè.
+ Nội dung: Nguyễn Văn A/Cty A…nộp tiền đặt trước đấu giá lô 4-A11.4 Khu công viên Bắc tượng đài, P.Hoà Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
 (Mọi trường hợp tiền đặt trước báo có vào tài khoản của tổ chức đấu giá sau 17 giờ 00 phút ngày 29/02/2024 đều không đủ điều kiện tham gia đấu giá). 

8. Bước giá: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn). Khách hàng trả giá đầu tiên có quyền trả giá bằng giá khởi điểm (hoặc làm tròn số tiền theo hướng tăng), hoặc trả cao hơn mà không cần theo quy định bước giá nêu trên, riêng từ khách hàng trả giá thứ hai trở lên phải trả giá đúng theo bước giá đã quy định theo phương thức: Giá trả cao nhất liền kề trước đó cộng thêm tối thiểu 1 bước giá.

9. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá:
a. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 21/02/2024 đến 28/02/2024 (trong giờ hành chính);
b. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM;
c. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu, không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá 2016 và các quy định khác của pháp luật (nếu có)
d. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. 
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu) và nộp kèm những giấy tờ sau: 
Đối với tổ chức:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; CCCD của người đại diện pháp luật (bản sao y hoặc photo kèm bản chính để đối chiếu).
- Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.
- Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục mua/đăng ký; tham gia đấu giá (bản chính) và CCCD/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản sao).
- Xác nhận xem tài sản đấu giá (nếu có).
- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật (nếu có).
Đối với cá nhân:
- CCCD/Hộ chiếu (bản sao y hoặc photo kèm bản chính để đối chiếu).
- Xác nhận xem tài sản đấu giá (nếu có).
- Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục mua/đăng ký; tham gia đấu giá (bản chính) và CCCD/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản sao).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật (nếu có).
Bước 2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo đấu giá tài sản của Công ty Vạn Thành An.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
Lưu ý: Những người tham gia đấu giá cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá cam kết tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 01/3/2024
- Địa điểm: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;
- Phương thức trả giá lên.

13. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá.
a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: 
+ Số tiền đặt cọc: số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá.
+ Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.
b. Thời hạn thanh toán:
+ Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán tài sản (đã bao gồm số tiền đặt cọc) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua tài sản đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.
+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán tài sản. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.
c. Phương thức thanh toán: chuyển khoản. 
Toàn bộ số tiền mua tài sản được chuyển vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè.

14. Thông tin liên hệ:
Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An  
Địa chỉ: Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 028.3820.4858/0948689986

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi