Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

18/10/2022

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.
2. Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Nhà Bè – Địa chỉ trụ sở: 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. HCM.
Đại diện cho bên có tài sản đấu giá: Agribank AMC LTD (được quyền xử lý tài sản theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 267/2021/HĐDV/AMC-CNNB ngày 29/03/2021, giữa Agribank AMC LTD và Agribank Chi nhánh Nhà Bè) - Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Lô 4-A11.4 Khu Công viên Bắc Tượng Đài, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng; Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là bà Lưu Thị Kim Triều. Chi tiết như sau:
+    Thửa đất số    : 153 
+    Tờ bản đồ số    : 19
+    Diện tích    : 987,5m2. 
+    Hình thức sử dụng    : sử dụng riêng;
+    Mục đích    : Đất thương mại, dịch vụ
+    Thời hạn sử dụng    : Lâu dài
           + Nguồn gốc sử dụng đất    : Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
    Lưu ý: Về thời hạn sử dụng đất, người mua trúng đấu giá phải chấp hành theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kể cả việc có thể thay đổi từ thời hạn sử dụng lâu dài chuyển sang thời hạn sử dụng đất có thời hạn.
3.1 Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Công nghiệp Đại Dương tại Agribank CN Nhà Bè theo hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 6340-LAV-201600837 ngày 15/6/2016 và Phụ lục hợp đồng tín dụng số 04072016 ngày 04/7/2016 được Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Agribank AMC LTD phối hợp cùng các bên liên quan thu giữ đưa ra phát mại để thu hồi nợ theo quy định pháp luật.
3.2 Hồ sơ pháp lý kèm theo:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BX324778, số vào sổ cấp GCN: CTs58458 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Đà Nẵng cấp ngày 09/02/2015; 
- Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 6340-LAV-201600837 ngày 15/6/2016 và Phụ lục hợp đồng tín dụng số 04072016 ngày 04/7/2016 giữa Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Công nghiệp Đại Dương và Agribank Chi nhánh Nhà Bè;
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số 6340-LCL-201600872, ký giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè (bên nhận bảo đảm) với bà Lưu Thị Kim Triều (bên bảo đảm) và Công ty Đại Dương (hợp đồng được Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt chứng nhận ngày 12/07/2016; Số công chứng: 9301); Đăng ký GDBĐ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng;
 - Biên bản thu giữ tài sản tài sản bảo đảm ngày 12/7/2022 tại UBND Phường Hoà Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
3.3  Hiện trạng tài sản đấu giá: 
Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem tài sản đấu giá và tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản mà Agribank Chi nhánh Nhà Bè hiện có, và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản đấu giá. 
Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh Nhà Bè, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế. Trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu. 
Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem tài sản và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá tài sản.
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 04/11/2022; 
Người đăng ký tham gia đấu giá đi xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các chi phí đi xem tài sản (nếu có).
Địa điểm: Tại nơi có tài sản.
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày 17/10/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 07/11/2022 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ bảy, trừ chủ nhật và ngày nghỉ lễ) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: Số 3 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM.
6. Giá khởi điểm: 75.643.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ, sáu trăm bốn mươi ba triệu đồng). Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác mà bên mua, bên bán có nghĩa vụ nộp theo quy định pháp luật.
-    Người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm nộp phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; Lệ phí trước bạ và các chi phí khác (nếu có) khi  thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật.
-    Thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng tài sản đấu giá (nếu có) do người có tài sản bảo đảm nộp theo quy định pháp luật hiện hành.
7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.
8. Tiền đặt trước: 7.564.300.000 đồng (Bảy tỷ, năm trăm sáu mươi bốn triệu, ba trăm ngàn đồng), tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá tài sản. 
Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, các ngày 07/11/2022, ngày 08/11/2022 và ngày 09/11/2022.
Chậm nhất đến 17 giờ 00 phút ngày 09/11/2022, khoản tiền đặt trước phải báo có vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè.
+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An.
+ Số tài khoản: 6340.2010.17081 mở tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè.
+ Nội dung: Nguyễn Văn A/Cty A…nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá Lô 4-A11.4 Khu công viên Bắc tượng đài, P.Hoà Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
9. Bước giá: Tối thiểu 100.000.000đồng (Một trăm triệu đồng)/bước giá. Khách hàng trả giá đầu tiên có quyền trả giá bằng giá khởi điểm (hoặc làm tròn số tiền theo hướng tăng), hoặc trả cao hơn mà không cần theo quy định bước giá nêu trên, riêng từ khách hàng trả giá thứ hai trở lên phải trả giá đúng theo bước giá đã quy định theo phương thức: Giá trả cao nhất liền kề trước đó cộng thêm tối thiểu 1 bước giá.
10. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
a. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Là các cá nhân/tổ chức có nhu cầu mua tài sản và không thuộc trong các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá.
b. Cách thức tham gia đấu giá:
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu) và nộp kèm những giấy tờ sau: 
Đối với tổ chức:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất)
- Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá
- Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu);
- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu);
- Xác nhận xem tài sản đấu giá;
- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có);
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật.
Đối với cá nhân:
- Căn cước của người tham gia đấu giá (bản phô tô sao y);
- Xác nhận xem tài sản đấu giá;
- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có);
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật.
Bước 2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo này.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Những người tham gia đấu giá cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá cam kết tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.
11. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá.
a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: 
+ Số tiền đặt cọc: số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá.
+ Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.
b. Thời hạn thanh toán:
+ Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán tài sản (đã bao gồm số tiền đặt cọc) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua tài sản đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.
+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán tài sản. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.
c. Phương thức thanh toán: chuyển khoản. 
Toàn bộ số tiền mua tài sản được chuyển vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè.
12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 10/11/2022
- Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
13. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;
- Phương thức trả giá lên.
Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:
- Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.3820.4858/0948.68.99.86
- Agribank AMC LTD – Địa chỉ số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi