Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá khoản nợ số 795

12/04/2024

1. Tổ chức bán đấu giá khoản nợ: Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An-Chi nhánh Hà Nội
- Địa chỉ: Số nhà B17 lô 6 Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

2. Bên có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Láng Hạ (Agribank Chi nhánh Láng Hạ). 
- Địa chỉ: Số 24 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành Phố Hà Nội.
Đại diện bên có khoản nợ đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD) 
- Địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9 số nhà 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3. Khoản nợ đấu giá, nguồn gốc và hồ sơ pháp lý của khoản nợ đấu giá: 
3.1 Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh tại Agribank Chi nhánh Láng Hạ theo Hợp đồng tín dụng số: 1400-LAV-201100651 ngày 22/07/2011 và các phụ lục hợp đồng kèm theo được ký giữa Bên cho vay là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ và bên vay vốn là Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh
Tổng giá trị khoản nợ tạm tính đến ngày 31/3/2024 là: 350.797.604.750 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ bảy trăm chín mươi bảy triệu sáu trăm linh bốn nghìn bảy trăm năm mươi đồng), trong đó:
+ Dư nợ gốc: 243.530.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi ba tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng).
+ Dư nợ lãi, lãi quá hạn, lãi chậm trả tạm tính đến ngày 31/3/2024: 107.267.604.750 đồng.
*Ghi chú: 
- Số tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 01/4/2024 cho đến khi Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh thanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh Láng Hạ.
- Dư nợ gốc có thể thấp hơn so với số dư nợ gốc nêu trên do trong khoảng thời gian đấu giá Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh thực hiện nghĩa vụ trả nợ.
3.2 Nguồn gốc của khoản nợ: Toàn bộ khoản nợ Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (Địa chỉ trụ sở: Số 90, đường số 3, cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh) tại Agribank Chi nhánh Láng Hạ có nguồn gốc từ: Hợp đồng tín dụng số: 1400-LAV-201100651 ngày 22/07/2011 và các phụ lục hợp đồng kèm theo được ký giữa Bên cho vay là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ và bên vay vốn là Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh. 
3.3 Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:
- Hợp đồng tín dụng số: 1400-LAV-201100651 ngày 22/07/2011 và các phụ lục hợp đồng kèm theo được ký giữa Bên cho vay là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ và bên vay vốn là Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh;  
- Hợp đồng thế chấp số công chứng 5695, quyển số TP/CC-SCC/HĐGD ngày 11/07/2011 được ký giữa Bên thế chấp là Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Phong Hiệp và Bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh Láng Hạ tại Văn phòng công chứng Trọng Tâm thành phố Đà Nẵng chứng thực ngày 11/07/2011. TSBĐ đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Sở tài nguyên và môi trường thành phố Đà Nẵng ngày 11/7/2011.
- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến khoản nợ.

4. Tài sản bảo đảm của khoản nợ: Khoản vay của Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh được bảo đảm bằng tài sản theo Hợp đồng thế chấp số công chứng 5695, quyển số TP/CC-SCC/HĐGD ngày 11/07/2011 được ký giữa Bên thế chấp là Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Phong Hiệp và Bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh Láng Hạ tại Văn phòng công chứng Trọng Tâm thành phố Đà Nẵng chứng thực ngày 11/07/2011, cụ thể như sau:
Quyền sử dụng đất của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Phong Hiệp tại Thửa đất số 138, tờ bản đồ số 3 có địa chỉ: Lô số 09 Khu phức hợp TM và DV cao tầng tại khu vực SVĐ Chi Lăng, phường Hải Châu II, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 655383, số vào sổ cấp GCN: CT02685 do UBND thành phố Đà Nẵng cấp ngày 28/01/2011, cụ thể: 
*Thửa đất:
- Thửa đất số 138, tờ bản đồ số 3
- Địa chỉ: Lô số 09 Khu phức hợp TM và DV cao tầng tại khu vực SVĐ Chi Lăng, phường Hải Châu II, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Diện tích: 5054 m2
- Hình thức sử dụng: Riêng 5054 m2, chung: không m2
- Mục đích sử dụng: Đầu tư dự án khu phức hợp dịch vụ cao tầng (theo đơn giá đất ở)
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
- Ghi chú: Diện tích và sơ đồ thửa đất được thực hiện từ sơ đồ ranh giới chuyển quyền sử dụng đất Khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng tại khu vực Sân vận động Chi Lăng đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 21/01/2011.
- Số hợp đồng bảo đảm: Hợp đồng thế chấp số công chứng 5695, quyển số TP/CC-SCC/HĐGD ngày 11/07/2011 được ký giữa Bên thế chấp là Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Phong Hiệp và Bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh Láng Hạ tại Văn phòng công chứng Trọng Tâm thành phố Đà Nẵng chứng thực ngày 11/07/2011. TSBĐ đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Sở tài nguyên và môi trường thành phố Đà Nẵng ngày 11/7/2011.
- Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 655383, số vào sổ cấp GCN: CT02685 do UBND thành phố Đà Nẵng cấp ngày 28/01/2011;

5. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
- Toàn bộ khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) theo phương thức “có sao bán vậy” và bàn giao khoản nợ theo hiện trạng thực tế cho người mua trúng đấu giá. Người tham gia đấu giá khoản nợ được tạo điều kiện xem tài sản bảo đảm của khoản nợ và tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan đến khoản nợ và tài sản bảo đảm của khoản nợ và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua khoản nợ đấu giá. Người tham gia đấu giá khoản nợ có nghĩa vụ xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế, đồng thời tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế của các tài sản bảo đảm cho khoản nợ. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua khoản nợ đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện việc đấu giá khoản nợ, các nội dung khác liên quan đến đấu giá khoản nợ. Agribank Chi nhánh Láng Hạ, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá; Agribank Chi nhánh Láng Hạ, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An-Chi nhánh Hà Nội – Chi nhánh Hà Nội không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát sinh đối với khoản nợ kể từ thời điểm khoản nợ được đấu giá thành công.
- Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và/hoặc các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến khoản nợ, tài sản bảo đảm và thực hiện thủ tục thay đổi bên bảo đảm theo quy định pháp luật. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem khoản nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá.
- Tài sản bảo đảm cho khoản nợ của Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh đang được thực hiện theo Các Biên bản về việc ghi nhận ý kiến thỏa thuận thi hành án ngày 16/11/2021, ngày 10/3/2022 và ngày 27/7/2022 của Cục Thi hành án dân sự thành phố
Đà Nẵng.
- Ông Phạm Công Danh, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (Bên vay vốn), hiện đang chấp hành án phạt tù theo Bản án phúc thẩm số 30/2017/HSPT ngày 24/01/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời hạn tù 30 năm tính từ ngày 29/07/2014.
- Agribank Chi nhánh Láng Hạ, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về những thay đổi trên thực địa của tài sản bảo đảm của khoản nợ và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá. Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: các tranh chấp giữa các Bên vay vốn và chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán, cầm cố tài sản bảo đảm (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của các Bên vay vốn, của chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm. Những rủi ro này, Agribank Chi nhánh Láng Hạ, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá khoản nợ không thể lường trước được. Agribank Chi nhánh Láng Hạ, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá sẽ minh bạch thông tin và hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank Chi nhánh Láng Hạ, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.
- Theo thông tin Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Láng Hạ và Đơn vị tổ chức đấu giá được biết thì tài sản bảo đảm của khoản nợ này hiện nay đang có hiện trạng như sau: Tài sản đã được ký Hợp đồng thế chấp số công chứng 5695, quyển số TP/CC-SCC/HĐGD ngày 11/07/2011 được ký giữa Bên thế chấp là Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Phong Hiệp và Bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh Láng Hạ tại Văn phòng công chứng Trọng Tâm thành phố Đà Nẵng chứng thực ngày 11/07/2011. TSBĐ đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Sở tài nguyên và môi trường thành phố Đà Nẵng ngày 11/7/2011. Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Láng Hạ cũng như Đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm về tình trạng và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá cũng như tình trạng tranh chấp, tình trạng, hiện trạng thực tế của tài sản bảo đảm. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An-Chi nhánh Hà Nội ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá, tình trạng tranh chấp tài sản bảo đảm của khoản nợ. Mọi khiếu nại, thắc mắc sẽ không được giải quyết.
- Người trúng đấu giá nhận bàn giao khoản nợ theo hiện trạng thực tế Ngân hàng bàn giao. Trường hợp sau khi mua khoản nợ, đối với tài sản bảo đảm mà diện tích đất thực tế có thể chênh lệch so với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trường hợp phải đo vẽ lại để thực hiện thủ tục liên quan đến mua khoản nợ, diện tích đất thực tế có thể sai lệch so với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người mua trúng đấu giá cũng đồng ý chấp thuận mua khoản nợ với giá đã trúng đấu giá và nhận bàn giao (“có sao nhận bàn giao vậy”) thực tế khoản nợ mà không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện nào. 
- Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và Công ty đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: Các tranh chấp giữa Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, thành viên góp vốn Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh...và chủ tài sản bảo đảm (Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Phong Hiệp) cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán, sang nhượng, cầm cố tài sản bảo đảm (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ tiền thuê đất, nợ khác của Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, của chủ tài sản bảo đảm (Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Phong Hiệp) cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm. Các vấn đề tranh chấp nội bộ của Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh như: Tranh chấp giữa các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh.., tranh chấp về người đại diện theo pháp luât, tranh chấp về các khoản nợ giữa Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh…, với các cơ quan chức năng như cơ quan thuế..., và chủ nợ bên ngoài có liên quan hoặc không có liên quan đến khoản nợ đấu giá; Các vấn đề tranh chấp nội bộ của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Phong Hiệp như: Tranh chấp giữa các thành viên góp vốn của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Phong Hiệp.., tranh chấp về người đại diện theo pháp luât, tranh chấp về các khoản nợ giữa Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Phong Hiệp…, với các cơ quan chức năng như cơ quan thuế..., và chủ nợ bên ngoài có liên quan hoặc không có liên quan đến tài sản bảo đảm của khoản nợ đấu giá. Những rủi ro này, Ngân hàng, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá khoản nợ không thể lường trước được. Ngân hàng, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá sẽ minh bạch thông tin và hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để người tham gia đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Ngân hàng, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên. Người mua đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự khiếu nại, khiếu kiện khác đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến khoản nợ đấu giá
- Mọi thắc mắc hay có sự chưa phù hợp về thông tin và hiện trạng khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty đấu giá ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá; quá thời hạn này mà tổ chức đấu giá không nhận được văn bản thì mọi khiếu nại, thắc mắc sẽ không được giải quyết và người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá, tình trạng tranh chấp tài sản bảo đảm của khoản nợ và đồng ý mua khoản nợ theo hiện trạng thực tế.
6. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: Từ ngày 02/5/2024 đến ngày 06/5/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An-Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Số nhà B17 lô 6 khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  hoặc Agribank Chi nhánh Láng Hạ – Địa chỉ: Số 24 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, hoặc Agribank AMC LTD – Địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9 số nhà 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: 
- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá; đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 12/4/2024 đến hết ngày 06/5/2024 (trong giờ hành chính);
- Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An-Chi nhánh Hà Nội - Địa chỉ: số Số nhà B17 lô 6 Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

8. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ và các loại thuế, phí liên quan đến khoản nợ đấu giá:
8.1 Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 350.797.604.750 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ bảy trăm chín mươi bảy triệu sáu trăm linh bốn nghìn bảy trăm năm mươi đồng). Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, thuế GTGT và các nghĩa vụ tài chính khác. trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu các loại thuế, phí, lệ phí, thuế GTGT và nghĩa vụ tài chính khác thì người mua khoản nợ đấu giá phải nộp theo quy định. 
- Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy.
- Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của khoản nợ và tài sản, đã biết và hiểu rõ về các bên liên quan đến khoản nợ và tài sản, đã xem xét đầy đủ hồ sơ của khoản nợ đấu giá, trực tiếp xem hiện trạng thực tế của khoản nợ và tài sản đấu giá và đồng ý mua khoản nợ và tài sản đấu giá theo nguyên trạng “có sao mua vậy”, nhận khoản nợ và tài sản trúng đấu giá đúng như hồ sơ và hiện trạng thực tế đã được xem/giám định trước đó.
8.2 Các loại thuế, phí liên quan đến khoản nợ đấu giá và các nghĩa vụ tài chính khác Người trúng đấu giá/Người mua được khoản nợ đấu giá phải chịu thanh toán:
- Người đăng ký xem hồ sơ khoản nợ, xem tài sản bảo đảm phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản bảo đảm, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Người mua khoản nợ đấu giá là người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục thay đổi bên vay, bên nhận thế chấp theo quy định pháp luật.
- Người mua được khoản nợ đấu giá tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai và có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác từ việc chuyển nhượng khoản nợ đấu giá (nếu có).
- Người mua được khoản nợ đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà khoản nợ bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế, phí khác đối với bên bán do bán khoản nợ (nếu có): Người mua được khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ nộp.

9. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, Tiền đặt trước: 
9.1 Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ
9.2 Tiền đặt trước: 35.079.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ không trăm bảy mươi chín triệu đồng) tương đương 10% giá khởi điểm.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 06/5/2024 đến 17h00’ ngày 08/5/2024 (báo có ngân hàng tính đến 17h00’ ngày 08/5/2024).
- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An-Chi nhánh Hà Nội:
+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An-Chi nhánh Hà Nội
+ Số tài khoản: 1303.0666.60666 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành. 
(Mọi trường hợp tiền đặt trước báo có vào tài khoản của tổ chức đấu giá sau 17 giờ 00 phút ngày 08/5/2024 đều không đủ điều kiện tham gia đấu giá). 

11. Bước giá: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng).

12. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
12.1 Khách hàng không được đăng ký tham gia đấu giá: là những khách hàng thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14; khách hàng liên quan đến các khoản nợ nêu trên theo quy định pháp luật.
+ Khách hàng không thuộc một trong các trường hợp khách hàng không được đăng ký tham gia đấu giá thì được đăng ký tham gia đấu giá.
12.2 Cách thức tham gia đấu giá:
Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau: 
Đối với tổ chức:    
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao gần nhất); CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).
- Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.
- Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)
- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
- Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.
- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.
Đối với cá nhân:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu của người tham gia đấu giá (bản sao).
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
- Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.
- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.
Bước 2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An-Chi nhánh Hà Nội.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.

13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 10h00’ ngày 09/5/2024.
- Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An-Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Số nhà B17 lô 6 Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

14. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
14.1. Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá
- Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật;
- Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết giữa người có khoản nợ đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có khoản nợ đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá khoản nợ nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. 
- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Người có khoản nợ đấu giá thông báo yêu cầu công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá trước 01 ngày tổ chức cuộc đấu giá (nếu phát sinh); 
- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
14.2. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.
a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá: 
- Số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá và sẽ chuyển thành tiền thanh toán sau khi ký hợp đồng mua bán Trường hợp người mua không tiếp tục thực hiện thì không được hoàn lại nếu người mua khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá (Agribank Chi nhánh Láng Hạ).
b. Thời hạn thanh toán:
- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An-Chi nhánh Hà Nội chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Láng Hạ theo số tài khoản nêu tại điểm c Điều này.
Agribank được quyền kiểm soát, phong tỏa số tiền do người mua được khoản nợ đấu giá chuyển vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An-Chi nhánh Hà Nội.
- Số tiền thanh toán thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm số tiền đặt cọc) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán khoản nợ. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản khoản nợ đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá. 
c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản. 
- Người mua được khoản nợ đấu giá chuyển khoản tiền mua khoản nợ đấu giá vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ, theo số tài khoản: 459101 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ. 
- Nội dung chuyển khoản: [Họ và tên người trúng đấu giá] nộp tiền mua khoản nợ đấu giá Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh.
d. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An-Chi nhánh Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Láng Hạ theo số tài khoản nêu tại điểm c Điều này.
Agribank được quyền kiểm soát, phong tỏa số tiền do người mua được khoản nợ đấu giá chuyển vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An-Chi nhánh Hà Nội.

15. Thời hạn, địa điểm bàn giao khoản nợ, giấy tờ của khoản nợ:
- Thời gian, địa điểm bàn giao khoản nợ trúng đấu giá: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày người mua khoản nợ đấu giá thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền mua khoản nợ đấu giá theo quy định Agribank Chi nhánh Láng Hạ tiến hành bàn giao khoản nợ đấu giá và toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến khoản nợ cho người mua khoản nợ đấu giá.
- Địa điểm bàn giao: tại Agribank Chi nhánh Láng Hạ. (Địa chỉ: Số 24 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội). Kể từ thời điểm nhận bàn giao khoản nợ, người mua khoản nợ đấu giá được kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Agribank Chi nhánh Láng Hạ đối với khoản nợ theo quy định của pháp luật.

16. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu tại cuộc đấu giá.
- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ theo thủ tục đấu giá thông thường.
Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá khoản nợ trên.
Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại: Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An-Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Số nhà B17 lô 6 Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0822267799
Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi