Agribank AMC thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

29/09/2020

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

a. Người có tài sản đấu giá:

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình (Agribank Chi nhánh Tân Bình).

- Địa chỉ: số 1200 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP.HCM

b. Đại diện cho người có tài sản đấu giá.

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).

- Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Tài sản cần đấu giá:

- Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại các thửa đất số 566, 567, 582, 583 tờ bản đồ số 5, phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM. Chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Vân Anh (trú tại: 232/25-27 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM).

- Tài sản này đã được Agribank AMC LTD phối hợp với Agribank Chi nhánh Tân Bình tiến hành thu giữ vào ngày 14/5/2020.

3. Giá khởi điểm và hình thức, phương thức đấu giá:

-  Giá khởi điểm để đấu giá tài sản: 80.017.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ không trăm mười bảy triệu đồng)

- Hình thức và phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

-  Tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm.

-  Bước giá: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).

4. Phương thức và thời hạn thanh toán:

-  Phương thức thanh toán: chuyển khoản

- Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản đấu giá:

+ Số tiền trả trước để thực hiện Hợp đồng: Trong thời hạn 5 (năm) ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán tối thiểu (đã bao gồm tiền đặt trước) là 30% số tiền mua tài sản đấu giá và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua tài sản đấu giá không tiếp tục thực hiện theo cam kết.

+ Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán đủ 100% số tiền để mua tài sản đấu giá theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đã ký vào tài khoản của Agribank Chi nhánh Tân Bình.

5. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá:

Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá đạt hiệu quả, đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá đối với tài sản bảo đảm; Agribank AMC LTD sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:

a. Về cơ sở vật chất:

Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá phù hợp).

b. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;

d. Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

f. Phải mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh Tân Bình trước khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá;

g. Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (trường hợp xét thấy cần thiết) phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho người trúng đấu giá.

6. Hồ sơ gồm có:

-    Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp kèm mô tả năng lực, kinh nghiệm.

-    Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng báo và các chi phí khác theo quy định pháp luật.

-    Phương án đấu giá.

7. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ.

-    Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện nơi nhận)

    Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.

    Kết thúc: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Agribank/Agribank AMC LTD đăng công khai thông tin lựa chọn doanh nghiệp đấu giá trên website của Agribank/ Agribank AMC LTD hoặc trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản.

-    Địa điểm: Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

-    Đầu mối liên hệ: Ông Trịnh Đình Vĩnh Tiến (Điện thoại : 0938.635.357) Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi