Agribank Hải Dương triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

29/10/2019

Ngày 26/10/2019, Agribank chi nhánh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. 

Tham dự Hội nghị có ông Lê Hồng Phúc - Giám đốc chi nhánh, các thành viên Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ chủ chốt trong toàn chi nhánh. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 cho thấy, đến 30/9/2019, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch, cụ thể: Tổng nguồn vốn hoạt động đạt 23.566 tỉ đồng, so với năm 2018 tăng 2.914 tỉ (+14,1%), chiếm tỉ trọng 20,7% tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn. Tổng dư nợ cho vay đạt 13.139 tỉ đồng, so với năm 2018 tăng 703 tỉ, (+5,7%), so với kế hoạch năm giao tăng thêm đạt 66,1% và chiếm 16,9% dư nợ của các TCTD trên địa bàn. 

Toàn cảnh hội nghị


Chất lượng tín dụng được đảm bảo, nợ xấu chiếm tỉ lệ thấp 0,26% tổng dư nợ, thấp hơn các TCTD trên địa bàn là 0,86%. Các hoạt động dịch vụ ngân hàng đều đạt kết quả tốt, tổng thu dịch vụ đạt 44,53 tỉ đồng, tăng 8,57 tỉ đồng (+23,8%) so cùng kỳ năm 2018, hoàn thành 74,9% kế hoạch thu dịch vụ năm 2019, chiếm tỷ trọng 2,2%/tổng thu.Có 7/8 nhóm dịch vụ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm thu dịch vụ kinh doanh ngoại hối, dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân quỹ, dịch vụ E-Banking và thu khác có tỷ lệ tăng trưởng tốt từ 38,3% đến 93,8%. Các nhóm dịch vụ còn lại tăng trưởng từ 0,7% đến 5,6%, riêng nhóm thu dịch vụ kiều hối giảm 25% (-822 triệu đồng) so cùng kỳ năm 2018. Các chỉ tiêu khác như thu nợ đã xử lý rủi ro đạt 121,5% kế hoạch...


Ông Lê Hồng Phúc - Giám đốc Agribank chi nhánh Hải Dương chỉ đạo toàn chi nhánh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra, củng cố, tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, đồng thời chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể của địa phương tăng cường sự đồng thuận, hỗ trợ triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của chi nhánh và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế địa phương, phấn đấu toàn chi nhánh hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Đoàn Thu Hà - Agribank Hải Dương


 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi