Agribank Chi nhánh Phú Nhuận thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 1054

02/11/2023

Agribank Chi nhánh Phú Nhuận xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm, cụ thể như sau:


1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Phú Nhuận, địa chỉ số: 135A Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.


2. Thông tin về Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 180, tờ bản đồ số: 19 Phường Phú Tân, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, có đặc điểm:
- Quyền sử dụng đất:
+ Thửa đất số: 180;          Tờ bản đồ số: 19;
+ Địa chỉ: Phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;
+ Diện tích: 227,5 m2 (bằng chữ: Hai trăm hai mươi bảy phẩy năm mét vuông);
+ Hình thức sử dụng: sử dụng riêng;
+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;
+ Thời hạn sử dụng: lâu dài;
+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Nhà ở: -/-
- Công trình xây dựng khác: -/-
- Rừng sản xuất là rừng trồng: -/-
- Cây lâu năm: -/-
- Ghi chú:
+ Nhận chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.
+ Thửa đất được tách từ GCN: BV 391015 cấp ngày 16/10/2014.
- Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CK 690368, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS05615 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Bình Dương cấp ngày 24/8/2017, cập nhật ngày 11/11/2021.
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 28/10/2021 giữa Ông Trịnh Ngọc Linh cùng vợ là Bà Đoàn Thị Thim (Người đại diện theo ủy quyền là Ông Trần Văn Bình) và Ông Cao Thành Tiên đã được Văn phòng Công chứng Thành phố Mới, tỉnh Bình Dương chứng nhận, số công chứng 013857, quyển số: 10/2021 TP/CC-SCC/HĐGD.
* Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CK 690368, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS05615 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Bình Dương cấp ngày 24/8/2017.


3. Giá khởi điểm: 4.729.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ bảy trăm hai mươi chín triệu đồng). Giá khởi điểm không bao gồm lệ phí trước bạ, chi phí công chứng, các chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản (nếu có), các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.


4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 

STT

TIÊU CHÍ BẮT BUỘC

1

Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

2

Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

3

Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

4

Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

5

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố

6

Nhóm chỉ tiêu khác phù hợp với tài sản đấu giá do Agribank Chi nhánh Phú Nhuận quyết định.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Trước 17h ngày 06/11/2023.
- Địa điểm và phương thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức bán đấu giá: Tổ chức đấu giá có nhu cầu tham gia vui lòng gửi bộ hồ sơ đăng ký (có đầy đủ tài liệu liệt kê tại Mục 4 Thông báo này, được đóng dấu xác nhận của tổ chức đấu giá) theo đường bưu chính về địa chỉ: Số 135A Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. 
Lưu ý: 
- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được lựa chọn đấu giá theo quy định của pháp luật.
- Agribank Chi nhánh Phú Nhuận sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, Agribank Chi nhánh Phú Nhuận không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.


Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Agribank Chi nhánh Phú Nhuận, Đ/c: Số 135A Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- Đầu mối liên hệ: Ông Doãn Tuấn Anh 
- Điện thoại di động: 0979130165

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi