Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm số 3498

05/12/2023

1.Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam  
Trụ sở chính: Số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp. HCM 
Số điện thoại: 08.88154369 – 08.88164369.

2.Thông tin người tài sản bảo đảm đấu giá : 
2.1. Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Trường Sơn
Địa chỉ: Số 26 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
2.2. Đại diện cho người có tài sản đấu giá: Agribank AMC LTD.
Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam 

3.Tài sản đấu giá, giấy tờ pháp lý của tài sản:
3.1.Tài sản đấu giá: Theo Hợp đồng thế chấp số 1608-LCL-202000154 ngày 06/8/2020 thì tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 171, tờ bản đồ số 49, địa chỉ Phường Trường Thạnh, Quận 9 (nay là Tp. Thủ Đức), Tp. Hồ Chí Minh. Chi tiết tài sản như sau:
- Thửa đất số            :  171      ,       Tờ bản đồ số : 49  ;
- Địa chỉ                        :  Phường Trường Thạnh, quận 9, Tp.HCM
- Diện tích     :  330,3 m2;
- Hình thức sử dụng     :  Riêng;
- Mục đích sử dụng      :  Đất ở tại đô thị;
- Thời hạn sử dụng       :  Lâu dài;
- Nguồn gốc sử dụng  :  Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà  nước  giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Ghi chú: Trọn thửa 171 tờ bản đồ 49, phường Trường Thạnh (Theo tài liệu 2003) – (Dự án Công đoàn trường Đại học Mở Bán Công Tp. Hồ Chí Minh)
3.2. Về giấy tờ tài sản: 
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC751727, số vào sổ cấp GCN: CH03540 do UBND quận 9 cấp ngày 02/12/2015, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 13/07/2020;
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC751728, số vào sổ cấp GCN: CH03540  do UBND quận 9 cấp ngày 02/12/2015, cập nhật thay đổi chủ sở hữu  ngày 13/07/2020;
- Hợp đồng thế chấp số 1608-LCL-202000154 ngày 06/8/2020 ký giữa Agribank Chi nhánh Trường Sơn, ông Phạm Như Hiển và Công ty TNHH TM DV Thiết kế Hợp Thành, được chứng nhận tại VPCC Mai Việt Cường ngày 06/8/2020, SCC 0140052, quyển số 08 TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 07/08/2020 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 9, Tp.HCM.
- Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

4. Nguồn gốc của tài sản đấu giá:
Là tài sản bảo đảm cho khoản vay Công ty TNHH TM DV Thiết kế Hợp Thành tại Agribank Chi nhánh Trường Sơn theo Hợp đồng thế chấp số 1608-LCL-202000154 ngày 06/8/2020.

5. Hiện trạng tài sản đấu giá:
- Tài sản nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của tài sản. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự khiếu nại, khiếu kiện đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh Trường Sơn, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá. 
- Đối với các trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, trường hợp diện tích thực tế khác biệt so với diện tích trên giấy chứng nhận thì người mua tài sản đấu giá có nghĩa vụ tự liên hệ, làm việc với chủ tài sản và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu theo quy định.

6. Giá khởi điểm: 13.900.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, chín trăm triệu đồng ).
  Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và thuế GTGT trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

7. Bước giá: 100.000.000 đồng.

8. Tiền đặt trước: 1.390.000.000 đồng, tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá. Tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam, số tài khoản 1608201013614  tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn.

9.Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 21/12/2023, ngày 22/12/2023 và ngày 25/12/2023 (trong giờ hành chính)

10. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể 08h00 ngày 01/12/2023 đến hết 11h00 ngày 23/12/2023(trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam 

11.Mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng)

12.Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và hồ sơ pháp lý giấy tờ về tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/12/2023 đến hết 16h30 ngày 15/12/2023 (trong giờ hành chính) tại Agribank Chi nhánh Trường Sơn và tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam.

13.Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 09h00 ngày 26/12/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam.

14.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức đấu giá trả giá lên.

15.Phương thức thanh toán: 
- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc.
- Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.
- Thời hạn thanh toán:
+ Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày ký hợp đồng, thanh toán số tiền tối thiểu (đã bao gồm số tiền đặt cọc) là 30% giá trị hợp đồng;
+ Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ký hợp đồng, thanh toán đủ 100% số tiền còn lại để mua tài sản đấu giá.
+ Quá thời hạn thanh toán, nếu không thanh toán đủ sẽ mất toàn bộ số tiền đã thanh toán.
- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản theo số tài khoản sau
+ Đơn vị thụ hưởng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn
+ Số tài khoản: 459901 tại Agribank Chi nhánh Trường Sơn

16. Thông tin chi tiết liên hệ:
Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam  
Địa chỉ: Số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp. HCM 
Số điện thoại: 08.88154369 – 08.88164369 

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi