Agribank Chi nhánh 6 thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

02/06/2021

1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: 
- Tên đơn vị:  Agribank Chi nhánh 6
- Địa chỉ: 589-591 Hồng Bàng Phường 02, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh
2. Tài sản bán đấu giá: 
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại Thửa đất số: 723; tờ bản đồ số: 47, Địa chỉ thửa đất: Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CL080169, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH09001 do UBND Quận 9, Tp.HCM cấp ngày 20/04/2018 (cập nhật thay đổi ngày 07/06/2019 và ngày 02/10/2020), cụ thể như sau: 
a/ Thửa đất:
- Thửa đất số: 723; tờ bản đồ số: 47
- Địa chỉ: Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
- Diện tích: 593,2 m2 (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi ba phẩy hai mét vuông)
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất ở: 512,0 m2; đất trồng cây lâu năm: 81,2 m2
- Thời hạn sử dụng: Đất ở:  lâu dài, đất trồng cây lâu năm: 27/09/2070
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 512,0 m2; công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 81,2 m2
b/ Nhà ở: -/-
c/ Công trình xây dựng khác: -/- 
- Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CL080169, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH09001 do UBND Quận 9, Tp.HCM cấp ngày 20/04/2018 (cập nhật thay đổi ngày 07/06/2019 và ngày 02/10/2020).
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Giá khởi điểm của tài sản là: 25.357.154.400 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ ba trăm năm mươi bảy triệu một trăm năm mươi bốn ngàn bốn trăm đồng)
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
c) Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức đấu giá tài sản;
d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố
e) Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bảo đảm đã ký với Agribank và với Agribank chi nhánh 6 trong các năm vừa qua. 
f) Mở tài khoản tiền gửi và gửi tiền tại Agribank chi nhánh 6.
5. Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 
- Hồ sơ năng lực ;
- Mức phí dịch vụ tổ chức bán đấu giá ;
- Phương án đấu giá, thời gian thực hiện 
6. Thời gian, đại điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 
Các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu cung cấp dịch vụ bán đấu giá đối với các tài sản nêu trên có thể tìm hiểu thêm thông tin trực tiếp tại trụ sở Agribank chi nhánh 6. Chuẩn bị hồ sơ và nộp trực tiếp hoặc chuyển về địa chỉ:  
- Phòng kế hoạch kinh doanh – Agribank chi nhánh 6 ;
- Địa chỉ: 589-591 Hồng Bàng, Phường 2, Quận 6, Tp.HCM
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 31/05/2021 đến hết ngày 04/06/2021 (trong giờ hành chính).
- Cán bộ tiếp nhận: Ông Triều Mạnh Đức (ĐT: 028.39691003 – exp 268)
Agribank chi nhánh 6 xin thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản được biết và mong nhận được sự hợp tác;
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi