Vay vốn Agribank

Vay vốn Agribank

  • Người dân dễ dàng tiếp cận vay vốn tại hơn 2.300 điểm giao dịch của Agribank
  • Đáp ứng những khoản vay vốn nhỏ, cấp bách, phục vụ nhu cầu đời sống
  • Thủ tục, hồ sơ vay vốn giải quyết nhanh gọn, giải ngân ngay trong ngày cho khách hàng cho hồ sơ hợp lệ
  • Đối tượng cho vay là khách hàng cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu vay vốn để thanh toán các chi phí hoạt động kinh doanh, phục vụ nhu cầu đời sống,...
  • Thời gian nhận nợ linh hoạt phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng.
  • Phục vụ cho tất cả các khách hàng trên địa bàn thành thị, nông thôn...
  • Kéo dài thời hạn vay vốn sang chu kỳ sản xuất tiếp theo cho khách hàng còn dư nợ theo Hợp đồng tín dụng/sổ vay vốn đã ký với Agribank.
  • Người dân dễ dàng tiếp cận vay vốn tại hơn 2.300 điểm giao dịch của Agribank

Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam mua máy, thiết bị nằm trong danh mục chủng loại máy, thiết bị sản xuất trong nước, nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố và đầu tư các dự án máy, thiết bị (bao gồm cả nhà xưởng) được thẩm định theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn 64 huyện nghèo

Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện vay vốn để sản xuất, kinh doanh, phục vụ đời sống có nhu cầu vay vốn qua Tổ vay vốn/Tổ liên kết.

Cho vay phục vụ chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ

Khách hàng được sử dụng vượt số tiền có trên tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn

  • Đáp ứng nhu cầu thanh toán các chi phí cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình.
  • Khách hàng được sử dụng vượt số tiền có trên tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn.

Agribank cho vay đối với khách hàng là cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn hợp pháp ngoài nhu cầu vốn phục vụ đời sống, bao gồm nhu cầu vốn của pháp nhân, cá nhân và nhu cầu vốn của hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân mà cá nhân vay vốn là chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi