Lãi suất tiền gửi/tiền gửi tiết kiệm

Cá nhân

Thông tin mang tính tham khảo. Để có thông tin cụ thể, quý khách vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch của Agribank trên toàn quốc
Kì hạn VND USD EUR
Không kỳ hạn 0.1% 0% 0%
1 Tháng 3.5% 0% 0%
2 Tháng 3.5% 0% 0%
3 Tháng 3.8% 0% 0%
4 Tháng 3.8% 0% 0%
5 Tháng 3.8% 0% 0%
6 Tháng 4.4% 0% 0%
7 Tháng 4.4% 0% 0%
8 Tháng 4.4% 0% 0%
9 Tháng 4.5% 0% 0%
10 Tháng 4.5% 0% 0%
11 Tháng 4.5% 0% 0%
12 Tháng 6.0% 0% 0%
13 Tháng 6.0% 0% 0%
15 Tháng 6.0% 0% 0%
18 Tháng 6.0% 0% 0%
24 Tháng 6.0% 0% 0%
Tiền gửi thanh toán 0.1% 0% 0%

Doanh nghiệp

Thông tin mang tính tham khảo. Để có thông tin cụ thể, quý khách vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch của Agribank trên toàn quốc
Kì hạn VND USD EUR
Không kỳ hạn 0.2% 0% 0%
1 Tháng 3.4% 0% 0%
2 Tháng 3.4% 0% 0%
3 Tháng 3.7% 0% 0%
4 Tháng 3.7% 0% 0%
5 Tháng 3.7% 0% 0%
6 Tháng 4.1% 0% 0%
7 Tháng 4.1% 0% 0%
8 Tháng 4.1% 0% 0%
9 Tháng 4.2% 0% 0%
10 Tháng 4.2% 0% 0%
11 Tháng 4.2% 0% 0%
12 Tháng 5.3% 0% 0%
13 Tháng 5.3% 0% 0%
15 Tháng 5.3% 0% 0%
18 Tháng 5.3% 0% 0%
24 Tháng 5.3% 0% 0%
Tiền gửi thanh toán 0.2% 0% 0%
2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi