Lãi suất cho vay

Lãi suất cho vay bình quân và chênh lệch lãi suất bình quân tháng 4/2024

NỘI DUNG LÃI SUẤT CHO VAY
A. LÃI SUẤT CHO VAY  
I. Cho vay ngắn hạn đối với một số ngành, lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước 4,0%/năm
II. Lãi suất cho vay thông thường  
1. Cho vay ngắn hạn 5,0%/năm (tối thiểu)
2. Cho vay trung, dài hạn 6,0%/năm (tối thiểu)
III. Cho vay thẻ tín dụng 13,0%/năm
B. LÃI SUẤT BÌNH QUÂN  
I. Lãi suất cho vay bình quân(*) 7,26%/năm
II. Chi phí vốn bình quân(**) 5,83%/năm
1. Lãi suất huy động bình quân 4,03%/năm
2. Chi phí khác (gồm Dự trữ bắt buộc, Dự trữ thanh toán, Bảo hiểm tiền gửi và chi phí hoạt động) 1,80%/năm
III. Chênh lệch  1,43%/năm

(*) Lãi suất cho vay cụ thể theo kỳ hạn, đối tượng và chính sách khách hàng của Agribank.
(**) Chi phí vốn bình quân chưa bao gồm chi phí vốn yêu cầu cho rủi ro tín dụng,chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi