Agribank chi nhánh Hà Nội đăng thông tin bán đấu giá tài sản trên website Agribank

14/12/2021

Agribank Chi nhánh Hà Nội đăng tải nội dung thông tin về việc bán đấu giá tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định của Pháp Luật. Chi tiết tài sản được bán đấu giá như sau :

1. Tài sản đấu giá:

Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 83, tờ bản đồ số 5 tại địa chỉ: Thôn Thượng, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 183197 do UBND huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cấp ngày 19/08/2011 đứng tên ông Đỗ Trọng Khiêm với bà Nguyễn Thị Tâm.

Đặc điểm tài sản:

­- Thửa đất số: 83 , tờ bản đồ số: 5;

- Địa chỉ: Thôn Thượng, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội;

- Diện tích: 199m2 (Một trăm chín mươi chín mét vuông);

- Hình thức sử dụng: riêng: 199m2; chung: Không;

- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Lưu ý: Tài sản được bán theo đúng hiện trạng. Khách hàng có trách nhiệm xem xét về hiện trạng, tình trạng, hồ sơ pháp lý, chất lượng của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá

(Nguồn gốc tài sản: Là tài sản bảo đảm cho khoản vay của ông Trần Thanh Hà Long tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội theo Hợp đồng thế chấp Số Công chứng: 4207 12, quyển số 03TP3CC-SCC/HĐGD ngày 30/08/2012 tại Văn phòng Công chứng số 1 thành phố Hà Nội)

2. Tổ chức đấu giá tài sản:

Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành - Địa chỉ: Phòng 403, tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.7303.6056 hoặc Mr. Thắng: 0987.064.689.

3. Người có tài sản đấu giá:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội. Địa chỉ: Số 77 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

4. Giá khởi điểm: 5.014.800.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, không trăm mười bốn triệu, tám trăm nghìn đồng).

Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản. Mọi chi phí liên quan đến việc bàn giao, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có), phí công chứng, lệ phí trước bạ, phí xóa chấp tài sản, ... các chi phí này do Người mua được tài sản đấu giá chịu.

5. Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm tương ứng với 501.480.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm linh một triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng).

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành số 1500201107995 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung chuyển khoản: Ông/bà/cty.....nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá thửa đất số … tờ bản đồ số … tại địa chỉ .. theo HĐ 55/2021/HĐDVĐG/BTA.HN.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/Một hồ sơ).

6. Bước giá: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng).

7. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết công khai việc đấu giá tài sản từ 08 giờ 00 phút ngày 10/12/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/12/2021 tại 01 (một) trong 02 (hai) địa điểm:

+ Trụ sở Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành;

+ Trụ sở của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.

8. Thời gian nộp tiền đặt trước:

Nộp trong giờ hành chính các ngày: 28, 29, 30/12/2021, vào tài khoản của Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành (bằng hình thức chuyển khoản theo hướng dẫn tại Quy chế đấu giá tài sản ban hành kèm theo)

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật và quy chế đấu giá tài sản do công ty ban hành nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo đúng thời gian và địa điểm quy định.

10. Thời hạn đăng ký xem tài sản; xem giấy tờ về quyền sở hữu, sử dụng tài sản và tài liệu liên quan:

Trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến hết ngày 24/12/2021 tại trụ sở Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành.

11. Thời gian và địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính các ngày 27, 28/12/2021 tại nơi có tài sản (Địa chỉ: Thôn Thượng, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội).

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 31/12/2021 tại Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành.

13. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

14. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

15. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành

Địa chỉ: Phòng 403, tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Đầu mối liên hệ: Ông Đậu Chiến Thắng – Điện thoại: 0987.064.689 Bằng văn bản này Agribank chi nhánh Hà Nội kính đề nghị Trụ sở chính hỗ trợ Chi nhánh trong việc tìm kiếm khách hàng có nhu cầu nhận chuyển nhượng tài sản trên tạo nguồn thu trả nợ ngân hàng.

Mọi chi tiết xin liên hệ : Phòng Khách hàng HSX&CN-Agribank chi nhánh Hà Nội

Số điện thoại : 024-36331884 ; 0388588688

Địa chỉ : 77 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi