Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam họp kỳ thứ 5, nhiệm kỳ VII

22/04/2024

Ngày 17/4/2024, tại Hà Nội, Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ VII với sự tham dự các thành viên Hội đồng Hiệp hội, Ban Kiểm tra, do ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội chủ trì.

Kỳ họp thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) năm 2023, định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo kết quả tài chính năm 2023 và kế hoạch thu, chi năm 2024 của Cơ quan Thường trực; Báo cáo kết quả thẩm định số liệu quyết toán tài chính năm 2023 và dự toán tài chính năm 2024 của Cơ quan Thường trực.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cũng cho ý kiến về kế hoạch hoạt động năm 2024 của Cơ quan Thường trực; về chủ trương tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; về việc xây dựng Bộ quy tắc và thực hành thống nhất về kiểm tra chứng từ đối với giao dịch chuyển tiền quốc tế của khách hàng cá nhân.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội, Chủ tịch HĐTV Agribank  chỉ đạo Hội nghị

Đánh giá, chỉ đạo tại cuộc họp, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội, Chủ tịch HĐTV Agribank cho rằng, năm 2023, Hiệp hội Ngân hàng đã chủ động xây dựng và triển khai quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với phương châm “lấy hội viên làm trung tâm của mọi hoạt động” đảm bảo đúng mục đích, tôn chỉ, chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội, phù hợp với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VII. Đồng thời, nhận định Hiệp hội đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa các tổ chức hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước, chất lượng công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức hội viên tiếp tục được nâng cao.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tích cực tham gia xây dựng, thực hiện công tác phản biện trong công tác xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật, hỗ trợ về nghiệp vụ và pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hội viên. Ngoài ra, cũng góp ý chỉ đạo trong việc tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Ngân hàng theo tinh thần “Trang trọng - Tiết kiệm - Hiệu quả”.

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trình bày Báo cáo

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2023, Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Báo cáo nêu rõ, năm 2023 với phương châm bám sát chỉ đạo của Chính phủ, nhiệm vụ của Ngành và Nghị quyết của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Đồng thời, quán triệt mục tiêu và định hướng hoạt động, đổi mới toàn diện các mặt công tác, đồng lòng, sát cánh cùng các tổ chức hội viên. Từ đó, kịp thời đưa ra những biện pháp thích ứng phù hợp, khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc. Trong đó, kêu gọi các hội viên nói chung và các NHTM nói riêng tuân thủ theo quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc có trách nhiệm theo chỉ đạo của Chính phủ, cùng Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, duy trì ổn định hoạt động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Vì vậy, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một cách toàn diện, góp phần tích cực vào thành công chung của toàn Ngành.

Báo cáo làm rõ những kết quả đạt được, thể hiện toàn diện trên các mặt hoạt động của Hiệp hội. Cụ thể như: Tích cực và có trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng; Thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa các tổ chức hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hội viên; Đẩy mạnh công tác truyền thông góp phần đắc lực vào công tác truyền thông chung của ngành Ngân hàng và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Về công tác hội viên cũng được đẩy mạnh với tổng số 74 Tổ chức hội viên, bao gồm: 63 hội viên chính thức, 09 hội viên liên kết và 02 hội viên danh dự được chia thành 4 nhóm hội viên: Nhóm 1 gọi chung nhóm Ngân hàng; Nhóm 2 gồm các công ty tài chính; Nhóm 3 gồm các tổ chức trung gian thanh toán (TGTT) và công nghệ tài chính (Fintech); Nhóm 4 gồm các công ty hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nhân lực và truyền thông.

Ngoài ra, công tác đào tạo, tập huấn cũng được đổi mới. Trong đó, Trung tâm đào tạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tăng cường đào tạo kiến thức pháp luật, rủi ro trong thanh toán, rủi ro trong phòng chống rửa tiền,… cho hội viên.

Về hợp tác quốc tế, tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm về các hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng ASEAN. Kết nối hỗ trợ các tổ chức hội viên tham dự các chương trình, hội thảo, tọa đàm theo các chương trình, kế hoạch đề ra. Đồng thời, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế, trong và ngoài khu vực nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, đem lại lợi ích cho các tổ chức hội viên…

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch tổ chức các sự kiện Kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng cho biết, các công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm về cơ bản đã hoàn thiện. Đặc biệt, chuỗi các cuộc thi bên lề sự kiện đang bước vào giai đoạn nước rút. Sau khi phát động và triển khai, các cuộc thi đã nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức hội viên, mang lại hiệu ứng lan toả sâu rộng trong toàn ngành.

Về định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng nêu 8 nhiệm vụ trọng tâm đó là:
(1) Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tiếp tục tập trung tham gia góp ý xây dựng cơ chế, chính sách, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng.
(2) Tiếp tục thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa các tổ chức hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hội viên. Đơn cử như vấn đề về Thư tín dụng (L/C).
(3) Đổi mới công tác truyền thông góp phần đắc lực vào công tác truyền thông chung của ngành Ngân hàng và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.
(4) Tập trung làm đầu nối xây dựng và hoàn thiện trong vấn đề chữ ký số.
(5) Xây dựng Bộ quy tắc và thực hành thống nhất về kiểm tra chứng từ đối với giao dịch chuyển tiền quốc tế của khách hàng cá nhân.
(6) Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo hơn nữa tập trung vào 4 mảng chính như: Triển khai thực hiện các cơ chế chính sách, hành lang pháp lý và kiến thức pháp luật trong lĩnh vực tài chính ngân hàng; Quản trị rủi ro, Tuân thủ theo các chuẩn mực quốc tế; Chuyển đổi số, Fintech, An ninh mạng, Phân tích dữ liệu lớn; Tài chính xanh và Phát triển bền vững.
(7) Tham gia làm thành viên Hiệp hội Ngân hàng châu Á.
(8) Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ cho nhu cầu làm việc,...
Tại kỳ họp, các thành viên Hội đồng Hiệp hội cũng lắng nghe các báo cáo: Kết quả tài chính năm 2023 và kế hoạch thu chi năm 2024 của Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng; Kết quả thẩm định số liệu quyết toán tài chính năm 2023 và dự toán tài chính năm 2024 của cơ quan Thường trực... Các thành viên Hội đồng Hiệp hội đã nhất trí thông qua các báo cáo được trình bày tại Hội nghị.

Theo VNBA News
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi