Agribank Chi nhánh Tràng An thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá khoản nợ 1462

02/08/2023

1. Thông tin bên nợ:
- Tên bên nợ: Công ty TNHH dịch vụ xây dựng Xuân Nam.
- Mã số doanh nghiệp số: 0108287365, do Sở KH&ĐT - TP.Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 22/05/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 07/09/2021.
- Trụ sở đăng ký tại: Số 09, ngõ 460 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam.

2. Giá trị ghi sổ khoản nợ (tính đến ngày 04/08/2023): 45.892.467.226 đồng.

3. Tài sản bảo đảm cho khoản nợ:

STT

Tên TSBĐ

Giấy tờ TSBĐ

Chủ sở hữu

Chi tiết TSBĐ

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY626218 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang cấp ngày 02/02/2021.

Công ty cổ phần Thiên Bảo Phú Quốc

+ Thửa đất số: 1055;  Tờ bản đồ số: 59.

+ Địa chỉ: Khu du lịch Thiên Bảo Phú Quốc, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

+ Diện tích: 1.884,4 m² (Bằng chữ: Một nghìn tám trăm tám mươi bốn phẩy bốn mét vuông).

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

+ Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ.

+ Thời hạn sử dụng: Đến ngày 05/03/2065.

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần

4. Lựa chọn tổ chức đấu giá:
- Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá ngày 17/11/2016 và các tiêu chí do Agribank Chi nhánh Tràng An quyết định, cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 2 Đấu giá viên

2

Thời gian hoạt động (Kinh nghiệm)

Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên

3

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu Agribank Chi nhánh Tràng An

4

Cơ sở vật chất, trang thiết bị

Có phòng đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

5

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

6

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại thông tư số 45/2017TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính

7

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp hoặc Sở tư pháp công bố

 

 - Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.
- Địa điểm nộp hồ sơ:
+ Agribank Chi nhánh Tràng An
+ Địa chỉ: Số 01 Phạm Huy Thông, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Agribank chi nhánh Tràng An lựa chọn.
* Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
- Agribank Chi nhánh Tràng An (Ông: Vũ Việt Hải – SĐT: 0934889898)

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi