Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ số 1828

05/12/2023


1.Thông tin về khoản nợ và tài sản bảo đảm:
1.1Tên và địa chỉ của bên nợ:
- Tên bên nợ: Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp 0101917829 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 14/04/2006; đăng ký thay đổi lần 11 ngày 22/8/2014.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Toà nhà số 9, Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Văn Minh – Chủ tịch HĐTV.

1.2Thông tin về khoản nợ
- Hợp đồng cấp tín dụng số: 1480-LAV-200800123 ngày 27 tháng 02 năm 2008 Hợp đồng tín dụng số: 1480LAV201400236 ngày 29 tháng 09 năm 2014; Hợp đồng cấp bảo lãnh số 01/2009/CBL ngày 15/10/2009 và các phụ lục hợp đồng kèm theo.
- Tổng giá trị khoản nợ tính đến hết 30/11/2023 quy đổi là: 1.205.168.254.040 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm linh năm tỷ một trăm sáu mươi tám triệu hai trăm năm mươi tư nghìn không trăm bốn mươi đồng), trong đó:
+ Dư nợ gốc: 728.817.750.693 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi tám tỷ tám trăm mười bảy triệu bảy trăm năm mươi nghìn sáu trăm chím mươi ba đồng).
+ Dư nợ lãi, lãi quá hạn, lãi chậm trả tạm tính đến 30/11/2023: 462.460.464.455 đồng, gồm lãi trong hạn: 356.931.806.429 đồng, lãi quá hạn: 105.528.658.026 đồng.
+ Phí bảo lãnh chưa trả: 13.890.038.892 đồng.

1.3 Thông tin tài sản bảo đảm:
- Tên TSBĐ: Toàn bộ công trình xây dựng Nhà máy Phong điện 1 – Bình Thuận.
- Giấy tờ về tài sản:
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 818038, số vào sổ cấp GCN: CT13631 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 30/10/2017;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 818039, số vào sổ cấp GCN: CT13629 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 30/10/2017;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 818040, số vào sổ cấp GCN: CT13628 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 30/10/2017;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 818041, số vào sổ cấp GCN: CT13627 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 30/10/2017;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 818043, số vào sổ cấp GCN: CT13626 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 30/10/2017;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 818467, số vào sổ cấp GCN: CT13630 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 30/10/2017.
- Số hợp đồng bảo đảm: Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 0042 ngày 04/10/2018; Hợp đồng sửa đổi Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 002422 ngày 21/03/2022 tại văn phòng công chứng Nguyễn Dần địa chỉ số 53B Nguyễn Thông, phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đăng ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận ngày 18/10/2018.


2.Giá khởi điểm:
- Giá trị khởi điểm bán đấu giá khoản nợ của Công ty là: 1.205.168.254.040 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm linh năm tỷ một trăm sáu mươi tám triệu hai trăm năm mươi tư nghìn không trăm bốn mươi đồng).
- Giá bán chưa bao gồm các lại thuế, phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo quy định).

3.Tiêu chí lựa chọn:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp: Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu.
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với khoản nợ đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá khoản nợ có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá khoản nợ phù hợp, số lượng chi nhánh...).
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: số lượng đấu giá viên, kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, tỷ lệ đấu giá thành, uy tín (trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng).
- Giá chào dịch vụ; chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp theo quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ tài chính  quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.
- Có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp/Sở tư pháp công bố.
- Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận khoản nợ đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá.

4.Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 
- Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày thông báo đến 17h ngày 08/12/2023 (trong giờ hành chính); Hồ sơ nộp trực tiếp.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng KHKD - Agribank chi nhánh Tây Hà Nội. 
- Địa chỉ: số 86 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 - Số điện thoại liên hệ: 0912639747 –  Bà: Tạ Phương Thảo – CB phòng KHKD
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi