Agribank Chi nhánh Đống Đa thông báo đấu giá khoản nợ số 1596

04/10/2023

1. Đơn vị có khoản nợ bán đấu giá:
Tên đơn vị: Agribank Chi nhánh Đống Đa.
Địa chỉ: 211 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

2. Thông tin về khách hàng, Khoản nợ bán đấu giá: 
2.1 Thông tin về khách hàng: 

- Tên Bên nợ: Công ty Cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4201390847 đăng ký lần đầu ngày 28/11/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 29/6/2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hoà. 
- Loại hình tổ chức: Công ty Cổ Phần
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Vĩnh Hòa, Phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
2.2. Thông tin về tài sản bảo đảm của khoản nợ
Tài sản bảo đảm: 

STT

Số, ngày HĐBĐ

Tài sản bảo đảm

 
 

1

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai số công chứng 2684/2018 ngày 16/10/2018 tại Văn phòng Công chứng Kim Ngân – TP Nha Trang giữa Agribank Chi nhánh Đống Đa và Công ty Cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền và các văn bản, các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 16/10/2018 tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa.

Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản đấu giá gắn liền với đất hình thành trong tương lai thuộc Dự án “Trung tâm Bến Du Thuyền Hoàng Gia – Khu B” tại Khu đô thị Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản đấu giá gắn liền trên đất số CD 355466 số vào sổ cấp CT-10773 ngày 06/6/2016 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Khánh Hoà, bao gồm:

a) Các tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai thuộc Dự án “Trung tâm Bến Du Thuyền Hoàng Gia – Khu B” tại Khu đô thị Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo Giấy phép xây dựng số 20/GPXD-SXD do Sở Xây dựng – UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 08/03/2016 bao gồm: Căn hộ hình thành trong tương lai (bao gồm 690 căn hộ và sân vườn Penthouse tầng 36), Công trình xây dựng hình thành trong tương lai (bao gồm Tầng hầm và 35 tầng kinh doanh thương mại).

b) Các quyền, lợi ích, khoản thanh toán mà Bên thế chấp có thể nhận được sau thời điểm Hợp đồng thế chấp có hiệu lực liên quan tới Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (bao gồm nhưng không giới hạn: các khoản thanh toán do Thửa đất bị thu hồi; các khoản thanh toán từ các giao dịch cho thuê, chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và/hoặc Tài sản gắn liền với đất; tiền bảo hiểm, bồi thường Tài sản gắn liền với đất; ...).

 

3. Giá khởi điểm để bán đấu giá:
a) Giá khởi điểm bán đấu giá lần 2 của khoản nợ là: 1.030.634.232.641 đồng (Bằng chữ : Một nghìn không trăm ba mươi tỷ, sáu trăm ba mươi tư triệu, hai trăm ba mươi hai nghìn, sáu trăm bốn mươi một đồng)
b) Giá khởi điểm không bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo quy định liên quan đến việc chuyển giao quyền sử dụng, sở hữu khoản nợ do Người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán (nếu có) kể cả các chi phí liên quan đến Tài sản bảo đảm. Việc mua, bán Khoản Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

4. Bước giá: 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn).

5. Tiền đặt trước, tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
- Tiền đặt trước (10%): 103.063.423.264 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh ba tỷ, không trăm sáu mươi ba triệu, bốn trăm hai mươi ba nghìn, hai trăm sáu mươi tư đồng).
- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/ 01 bộ hồ sơ.

6. Hình thức, phương thức đấu giá: 
Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không giới hạn số vòng đấu, theo phương thức trả giá lên. 

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 
Kể từ 8 giờ 00 phút ngày 09/10/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 24/10/2023 (Trong giờ hành chính, trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Thắng Lợi Tầng 4 Tòa nhà Times Tower, số 35 phố Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 

8. Thời gian, địa điểm xem Hồ sơ khoản nợ: 
Vào các ngày 17/10/2023 và 18/10/2023 (Trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Thắng Lợi - Tầng 4 Tòa nhà Times Tower, số 35 phố Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội hoặc tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Chi nhánh Đống Đa. Địa chỉ: Số 211 Xã Đàn , phường Nam Đồng, quận Đống Đa - thành phố Hà Nội.

9. Thời gian nộp tiền đặt trước: 
Trong 03 ngày làm việc từ ngày 24/10/2023 đến ngày 26/10/2023. Nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản: 
+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thắng Lợi
+ Số tài khoản: 1504201041893 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa.
+ Nội dung: Nộp (chuyển) tiền đặt trước khoản nợ của Công ty Cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền tại Agribank Chi nhánh Đống Đa.
Lưu ý: Khoản tiền đặt trước được xác định bằng Báo “CÓ” trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Thắng Lợi 
(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc; trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ, Tết theo quy định của pháp luật).

10. Đối tượng, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: 
- Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật và quy chế cuộc đấu giá tài sản do tổ chức đấu giá tài sản ban hành nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá không được thuộc trường hợp pháp luật quy định không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016. 
- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Thắng Lợi để tiến hành nộp phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.
* Đối với tổ chức: 
- Bản sao chứng thực các tài liệu: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của người đại diện theo pháp luật;
- Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc nghị quyết và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc mua tài sản đấu giá;
- Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế này.
* Đối với cá nhân: Bản sao chứng thực các tài liệu: giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn). 
- Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế này 
* Đối với trường hợp ủy quyền:
- Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (bản chính); Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/ Hộ chiếu của người được ủy quyền; Người tham gia đấu giá này không được uỷ quyền cho người tham gia đấu khác trong cùng một cuộc đấu giá, trên cùng một tài sản đấu giá. 
Lưu ý: Đối với các giấy tờ là bản sao, người nộp hồ sơ phải xuất trình bản gốc để người nhận hồ sơ đối chiếu kiểm tra (nếu cần).

11. Lưu ý: 
a) Khoản nợ được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm dư nợ, tài sản bảo đảm, Hồ sơ khoản nợ, tình trạng pháp lý, tình trạng tranh chấp, chất lượng khoản nợ và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “Có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ, giá trị ghi sổ của khoản nợ và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ.
 b) Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: Các tranh chấp giữa Công ty Cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền và các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản liên quan đến khoản nợ (trái quy định pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Công ty Cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền, của chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản (nếu có). Bên có khoản nợ không cam kết gì về việc xử lý nợ đối với tổ chức, cá nhân khác cùng có quyền đòi nợ liên quan đến tài sản bảo đảm. Bên có khoản nợ đã nỗ lực một phần trong việc thu hồi nợ vay đối với một phần khoản vay do bên thế chấp đã nhận lại tiền từ nhà cung cấp. Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để Khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.    
Quý khách hàng có nhu cầu mua tài sản trên mời liên hệ: 
* Công ty Đấu giá Hợp danh Thắng Lợi - Tầng 4 tòa nhà Times Tower, số 35 phố Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. ĐT: 0243.993.9008.
* Agribank Chi nhánh Đống Đa – Phòng Khách hàng Doanh nghiệp - Số 211 Xã Đàn , phường Nam Đồng, quận Đống Đa - thành phố Hà Nội. ĐT: 0386.875.886

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi