Agribank Chi nhánh Tràng An thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá khoản nợ 1301

12/07/2023

1. Thông tin bên nợ:
- Tên bên nợ: Công ty TNHH MTV Đầu tư XD và DV TM Hà Phương.
- Mã số doanh nghiệp số: 0105306228, do Sở KH&ĐT - TP.Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 13/05/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 07/09/2021.
- Trụ sở đăng ký tại: Số 153 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2. Giá trị ghi sổ khoản nợ (tính đến ngày 31/7/2023): 28.310.844.384 đồng.

3. Tài sản bảo đảm cho khoản nợ:

STT

Tên TSBĐ

Giấy tờ TSBĐ

Chủ sở hữu

1

Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Dự án Khu du lịch Thiên Bảo Phú Quốc, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY626217 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang cấp ngày 02/02/2021.

Công ty cổ phần Thiên Bảo Phú Quốc

4. Lựa chọn tổ chức đấu giá:
- Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá ngày 17/11/2016 và các tiêu chí do Agribank Chi nhánh Tràng An quyết định, cụ thể như sau:
 

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 2 Đấu giá viên

2

Thời gian hoạt động (Kinh nghiệm)

Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên

3

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu Agribank Chi nhánh Tràng An

4

Cơ sở vật chất, trang thiết bị

Có phòng đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

5

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

6

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại thông tư số 45/2017TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính

7

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp hoặc Sở tư pháp công bố

 

- Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày thông báo.
- Địa điểm nộp hồ sơ:
+ Agribank Chi nhánh Tràng An
+ Địa chỉ: Số 01 Phạm Huy Thông, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Agribank chi nhánh Tràng An lựa chọn.
* Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
- Agribank Chi nhánh Tràng An (Ông: Vũ Việt Hải – SĐT: 0934889898)
 

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi