Agribank Chi nhánh Bắc TP. Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản số 548

17/04/2024

1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 12. Địa chỉ: Số 66/7 Quốc lộ 22, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: 
- Trụ sở chính: Số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM.
- Chi nhánh TP. HCM: Số 79 Đường số 44, phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM.
- Điện thoại liên hệ: 08.8815.4369.

3. Tài sản đấu giá: 
Tài sản 1: Quyền sử dụng đất diện tích 300m2 thuộc thửa đất số 5070, tờ bản đồ số 59 tọa lạc tại khu phố Tân Phước, Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 643407 số vào sổ cấp GCN CH 15794 do UBND huyện Cần Giuộc cấp ngày 06/11/2019 cho Bà Trương Thị Mai Thảo, cập nhật chuyển nhượng cho ông Đỗ Mạnh Hiền Hùng ngày 06/7/2020.
Tài sản 2: Quyền sử dụng đất diện tích 292m2 thuộc thửa đất số 5048, tờ bản đồ số 59 tọa lạc tại khu phố Tân Phước, Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 643408 số vào sổ cấp GCN CH 15796 do UBND huyện Cần Giuộc cấp ngày 06/11/2019 cho ông Lê Khôi, cập nhật chuyển nhượng cho ông Đỗ Mạnh Hiền Hùng ngày 06/7/2020.
Tài sản 3: Quyền sử dụng đất diện tích 300m2 thuộc thửa đất số 5071, tờ bản đồ số 59 tọa lạc tại khu phố Tân Phước, Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 643410 số vào sổ cấp GCN CH 15795 do UBND huyện Cần Giuộc cấp ngày 06/11/2019 cho bà Nguyễn Thị Hằng Ni, cập nhật chuyển nhượng cho ông Đỗ Mạnh Hiền Hùng ngày 06/7/2020.
Tài sản 4: Quyền sử dụng đất diện tích 332m2 thuộc thửa đất số 781, tờ bản đồ số 59 tọa lạc tại khu phố Tân Phước, Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 643409 số vào sổ cấp GCN CH 15797 do UBND huyện Cần Giuộc cấp ngày 06/11/2019 cho bà Trương Thị Thanh Nga, cập nhật chuyển nhượng cho ông Đỗ Mạnh Hiền Hùng ngày 06/7/2020.
(Lưu ý: Tài sản bán chung, không bán tách rời)

4. Mô tả tài sản:
Tài sản 1: Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 643407 số vào sổ cấp GCN CH 15794 do UBND huyện Cần Giuộc cấp ngày 06/11/2019 cho Bà Trương Thị Mai Thảo, cập nhật chuyển nhượng cho ông Đỗ Mạnh Hiền Hùng ngày 06/7/2020 thì tài sản có đặc điểm như sau:
Thửa đất số: 5070         Tờ bản đồ số: 59
Địa chỉ: Khu phố Tân Phước, Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Diện tích: 300m2 (Bằng chữ: Ba trăm mét vuông)
Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn
Thời hạn sử dụng: Lâu dài
Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
Tài sản 2: Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 643408 số vào sổ cấp GCN CH 15796 do UBND huyện Cần Giuộc cấp ngày 06/11/2019 cho ông Lê Khôi, cập nhật chuyển nhượng cho ông Đỗ Mạnh Hiền Hùng ngày 06/7/2020 thì tài sản có đặc điểm như sau:
Thửa đất số: 5048        Tờ bản đồ số: 59
Địa chỉ: Khu phố Tân Phước, Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Diện tích: 292m2 (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi hai mét vuông) 
Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn
Thời hạn sử dụng: Lâu dài
Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
Tài sản 3: Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 643410 số vào sổ cấp GCN CH 15795 do UBND huyện Cần Giuộc cấp ngày 06/11/2019 cho bà Nguyễn Thị Hằng Ni, cập nhật chuyển nhượng cho ông Đỗ Mạnh Hiền Hùng ngày 06/7/2020 thì tài sản có đặc điểm như sau:
Thửa đất số: 5071     Tờ bản đồ số: 59
Địa chỉ: Khu phố Tân Phước, Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Diện tích: 300m2 (Bằng chữ: Ba trăm mét vuông)
Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.
Thời hạn sử dụng: Lâu dài
Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
Tài sản 4: theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 643409 số vào sổ cấp GCN CH 15797 do UBND huyện Cần Giuộc cấp ngày 06/11/2019 cho bà Trương Thị Thanh Nga, cập nhật chuyển nhượng cho ông Đỗ Mạnh Hiền Hùng ngày 06/7/2020 thì tài sản có đặc điểm như sau:
Thửa đất số: 781     Tờ bản đồ số: 59
Địa chỉ: Khu phố Tân Phước, Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Diện tích: 332m2  (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi hai mét vuông)
Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.
Thời hạn sử dụng: Lâu dài
Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

5. Nguồn gốc tài sản: 
Tài sản đứng tên ông Đỗ Mạnh Hiền Hùng đã thế chấp cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 12 (Agribank Chi nhánh 12) theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 6130-LCL-202000226 ngày 14/7/2020 để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH Sài Gòn SHIPBUILDING. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 12 thực hiện việc xử lý tài sản bảo đảm bằng hình thức đấu giá để thu hồi nợ phù hợp với các quy định và tuân thủ các quy định của pháp luật. 

6. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá của tài sản đấu giá: 
a) Giá khởi điểm tài sản: 21.480.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng).Giá khởi điểm này chưa bao gồm thuế các loại thuế, phí, các khoản nợ thuế phí (nếu có) liên quan đến tài sản và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.  
b) Tiền đặt trước (20%): 4.296.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu đồng).
Tiền đặt trước nộp vào tài khoản:
- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam
- Số tài khoản: 6460201021847 mở tại Agribank Chi nhánh Tân Phú
Nội dung: “Tên khách hàng” “nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản 04 QSDĐ thuộc thửa đất số …, tờ bản đồ số ….., tọa lạc tại …………………..”.
b) Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)/ bộ hồ sơ
c) Bước giá: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
- Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 16/4/2024 đến 17h00 ngày 17/4/2024 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tọa lạc tài sản.

9. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá 
- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00 ngày 15/4/2024 đến 17h00 ngày 23/4/2024 (trong giờ hành chính, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).
- Thời gian nộp tiền đặt trước các ngày 22/4/2024, ngày 23/4/2024 và ngày 24/4/2024 (trong giờ hành chính).
Lưu ý: Khách hàng nộp tiền đặt trước thông qua hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được “PHÁT SINH CÓ” trong tài khoản Ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam đã cung cấp cho khách hàng đến 17h00 ngày 24/4/2024.
- Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: vào lúc 13h30 ngày 25/4/2024.

10. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia, tổ chức đấu giá:
Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - Chi nhánh TP. HCM: Số 79 Đường số 44, Phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.8815.4369.

11. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản. Khách hàng tham gia đấu giá phải cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là các ngày 22/4/2024, ngày 23/4/2024 và ngày 24/4/2024 (trong giờ hành chính), nếu không cung cấp thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.    
(Lưu ý: Người mua trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu giá. 
Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản. Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch thì người trúng đấu giá có trách nhiệm đo vẽ thực tế (không tranh chấp với phần đất của người sử dụng đất khác...), phần diện tích, công trình xây dựng trên đất chưa được công nhận, diện tích đất hết thời hạn sử dụng (nếu có) thì người trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cập nhật, cấp đổi giấy chứng nhận, gia hạn thời gian sử dụng đất, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan (nếu có) và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này.
Trường hợp xảy ra sự kiện Bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như: văn bản chỉ đạo của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền, thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, dịch bệnh… và các trường hợp tương tự theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, làm cho việc tiến hành thủ tục đấu giá không thể thực hiện được thì khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện theo phương án thống nhất giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 12 và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam, đồng thời các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau).
(Thông báo thay cho Thư mời tham gia đấu gia).

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi