Agribank chi nhánh Hà Nội thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

20/10/2021

1. Thông tin Tài sản đấu giá 
    Tài sản bán đấu giá là toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 83, tờ bản đồ số 5 tại địa chỉ Thôn Thượng, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội theo “Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở vàTài sản khác gắn liền với đất” số BG 183197 số vào sổ cấp GCN: CH00075/QĐ số 2177/QĐ-UBND do UBND do UBND Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội cấp ngày 19/08/2011.
    Giá khởi điểm: 5.572.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, năm trăm bảy mươi hai triệu đồng./.)
2. Lựa chọn tổ chức đấu giá
    Mọi tổ chức bán đấu giá đều được tham gia theo tiêu chí dưới đây:
- Tiêuchí: Phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (gọi tắt là “Agribank”) quyết định, cụ thể như sau:

STT Tiêu chí bắt buộc   Yêu cầu
1  Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp   Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu
2    Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả Phù hợp theo yêu cầu của Agribank
3  Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết   Có cơ sở vật chất và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá
4 Năng lực, kinh nghiệm, uy tín    Có năng lực trách nhiệm, uy tín trong bán đấu giá
5 Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp 

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017, 
Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 V/v : sửa đổi, bổ sung một số điều của TT45/2017 của Bộ Tài Chính và thỏa thuận

6 Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố      

- Thời gian: Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (nộp trước 16h00 ngày 28/10/2021).
 (Lưu ý :Agribank chi nhánh Hà Nội: không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Agribank - Chi nhánh Hà Nội lựa chọn).
- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Agribank– Chi nhánh Hà Nội. Địa chỉ: Số 77 Lạc Trung, phuờng vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Mọi vấn đề xin liên hệ: Phòng Khách hàng hộ sản xuất và cá nhân, Agribank Chi nhánh Hà Nội điện thoại: 024.36331884.
    Agribank – Chi nhánh Hà Nội mong được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi