Agribank Chi nhánh Tây Hồ thông báo đấu giá khoản nợ số 1731

05/12/2023

1.Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:
-Người có khoản nợ đấu giá: Agribank chi nhánh Tây Hồ
-Địa chỉ: 447 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội

2.Khoản nợ cần bán đấu giá: khoản nợ của Công ty cổ phần Vinpower Việt Nam tại Agribank chi nhánh Tây Hồ với thông tin cụ thể như sau
a. Thông tin về khoản nợ:
- Giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến 31/10/2023 theo Hợp đồng tín dụng số 1506-LAV201900822 ký ngày 19/07/2019 và các phụ lục hợp đồng sửa đổi bổ xung: 97.832.997.443 đồng trong đó:
+ Dư nợ gốc: 82.166.692.951 đồng
+ Dư nợ lãi: 15.666.304.492 đồng
b. Tài sản đảm bảo của khoản nợ:
b.1. Tài sản 01: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Văn Khởi và vợ là bà Trần Thị Tựa tại địa chỉ nhà R2 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội theo GCN QSD đất số CA 689217, số vào sổ cấp GCN: CS 20101 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 12/8/2015.
b.2 Tài sản 02: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Văn Khởi và vợ là bà Trần Thị Tựa tại địa chỉ thôn Tình Lam, Đại Thành, Quốc Oai, TP Hà Nội theo GCN Quyền sử dụng đất số BK 749062, số vào sổ cấp GCN CH 1040 do UBND huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội cấp ngày 04/01/2013.
b.3 Tài sản 03: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Văn Khởi và vợ là bà Trần Thị Tựa tại địa chỉ 67A Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội theo GCN QSD đất số AC 859828, số vào sổ cấp GCN: 1440.2005/1036.QĐUB số GCN MS0 do UBND quận Thanh Xuân cấp ngày 29/8/2005, ngày 11/5/2015 chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Khởi và bà Trần Thị Tựa.
b.4 Tài sản 04: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Văn Khởi và vợ là bà Trần Thị Tựa tại địa chỉ 118 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội theo GCN Quyền sử dụng đất số 10109412909, hồ sơ gốc số 2396.QĐ/UB.2004 do UBND quận Đống Đa cấp ngày 10/9/2004
b.5 Tài sản 05: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và thương mại Quốc Khánh tại địa chỉ lô số B2-4-2a khu công nghiệp Nam Thăng Long, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội theo GCN Quyền sử dụng đất số CM 034231, số vào sổ cấp GCN CT 07878 do sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 21/3/2018

3.Nguồn gốc, hiện trạng của khoản nợ và giấy tờ kèm theo:  
3.1.Nguồn gốc khoản nợ đấu giá:
- Khoản nợ của Công ty cổ phần Vinpower Việt Nam tại Agribank chi nhánh Tây Hồ theo Hợp đồng tín dụng số 1506-LAV201900822 ký ngày 19/07/2019 giữa hai bên.
3.2.Hiện trạng khoản nợ đấu giá:
- Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem hồ sơ khoản nợ đấu giá mà Agribank Chi nhánh Tây Hồ hiện có và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua khoản nợ đấu giá. 
- Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: các tranh chấp giữa bên vay vốn, chủ tài sản bảo đảm, các bên liên quan đến tài sản bảo đảm khoản nợ với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản bảo đảm (trái pháp luật); các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của bên vay vốn, chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm..v.v. 
- Những rủi ro tiềm ẩn này, Agribank Chi nhánh Tây Hồ và tổ chức đấu giá khoản nợ không thể lường trước được. Agribank Chi nhánh Tây Hồ và tổ chức đấu giá sẽ minh bạch thông tin, hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để người tham gia đấu giá, mua đấu giá khoản nợ xem xét, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành khoản nợ; Agribank Chi nhánhTây Hồ và tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.
-  Người tham gia đấu giá khoản nợ xem xét khoản nợ và tự xác định tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh Tây Hồ và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm khoản nợ đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao hồ sơ khoản nợ theo hiện trạng thực tế.
- Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem hồ sơ khoản nợ đấu giá và chấp nhận tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá khoản nợ.

4.Giá khởi điểm của khoản nợ: 
 - Giá khởi điểm: 97.832.997.443 đồng (Chín mươi bảy tỷ, tám trăm ba mươi hai triệu, chín trăm chín mươi bảy ngàn, bốn trăm bốn mươi ba đồng).
- Mức giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật. Người trúng đấu giá sẽ phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí nói trên và tự làm thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với khoản nợ trúng đấu giá và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong quá trình quản lý, sử dụng đối với khoản nợ trúng đấu giá.
- Tiền đặt trước: 9.783.299.744 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, bảy trăm tám mươi ba triệu, hai trăm chín mươi chín nghìn, bảy trăm bốn mươi bốn đồng).
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/12/2023 theo hướng dẫn tại quy chế cuộc đấu giá của Cty đấu giá hợp danh Công Minh ban hành. 

5.Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: 
Từ ngày 05/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/12/2023 (trong giờ hành chính, trừ Thứ 7 + Chủ nhật) tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh.

6.Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: 
Trong giờ hành chính ngày 12, 13/12/2023 tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ. Địa chỉ Số 447 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

7.Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 05/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/12/2023 (trong giờ hành chính, trừ Thứ 7 + Chủ nhật) tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh.
- Điều kiện tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước đúng quy định và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá.
- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Công Minh.


8.Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
08 giờ 30 phút ngày 21/12/2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Công Minh; địa chỉ số 7/B8 Ngõ 8 Đường Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

9.Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10.Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016, đến trực tiếp Công ty Đấu giá hợp danh Công Minh để đăng ký, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Khi đi mang theo Hồ sơ doanh nghiệp hợp lệ (bản sao có chứng thực) đối với khách hàng là tổ chức, đơn vị kinh doanh, CMND/CCCD/Hộ chiếu và sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực) đối với khách hàng là cá nhân; Người đến đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy ủy quyền hợp lệ nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đơn vị.
Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Công ty Đấu Giá Hợp danh Công Minh 
Địa chỉ: Số 7/B8, Ngõ 8, Đường Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0936308939         
Ghi chú: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Agribank Tây Hồ trân trọng thông báo!

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi