Agribank Chi nhánh 3 thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm số 269

20/02/2024

1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3. Địa chỉ: Số 112 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: Trụ sở chính: Số 56 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.

3. Tài sản đấu giá: 
Tài sản 1: Quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước tọa lạc tại xã Trung An, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh gồm:
+ Quyền sử dụng đất diện tích 4892,9m2 thuộc thửa đất số 444, tờ bản đồ số 3 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 920538 số vào sổ cấp GCN CH08841 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 23/4/2021, cập nhật chuyển nhượng ngày 29/04/2021 cho ông Nguyễn Phước Lộc.
+ Quyền sử dụng đất diện tích 4075,4m2 thuộc thửa đất số 448, tờ bản đồ số 3 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 920539 số vào sổ cấp GCN CH08843 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 23/4/2021, cập nhật chuyển nhượng ngày 29/04/2021 cho ông Nguyễn Phước Lộc.
+ Quyền sử dụng đất diện tích 2012,5m2 thuộc thửa đất số 458, tờ bản đồ số 3 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 920537 số vào sổ cấp GCN CH08842 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 23/4/2021, cập nhật chuyển nhượng ngày 29/04/2021 cho ông Nguyễn Phước Lộc. 
Tài sản 2: Quyền sử dụng đất diện tích 95,7m2 thuộc thửa đất số 1569, tờ bản đồ số 2 (A2) tọa lạc tại khu phố Bình Hòa, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An (nay là thành phố Thuận An), Bình Dương theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 885123 số vào sổ cấp GCN CH05368/BN do UBND thị xã Thuận An cấp ngày 14/5/2015.

4. Đặc điểm tài sản
Tài sản 1: 
1.1 Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 920538 số vào sổ cấp GCN CH08841 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 23/4/2021, cập nhật chuyển nhượng ngày 29/04/2021 cho ông Nguyễn Phước Lộc, thì tài sản có đặc điểm như sau:
Thửa đất:
- Thửa đất số: 444;                           tờ bản đồ số 3;
- Địa chỉ: Xã Trung An, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Diện tích: 4892,9m2
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
- Mục đích sử dụng đất: Đất chuyên trồng lúa nước; 
- Thời hạn sử dụng:  01/07/2065;
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
1.2: Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 920539 số vào sổ cấp GCN CH08843 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 23/4/2021, cập nhật chuyển nhượng ngày 29/04/2021 cho ông Nguyễn Phước Lộc thì tài sản có đặc điểm như sau:
Thửa đất:
- Thửa đất số: 448;                           tờ bản đồ số 3;
- Địa chỉ: Xã Trung An, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Diện tích: 4075,4m2
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
- Mục đích sử dụng đất: Đất chuyên trồng lúa nước; 
- Thời hạn sử dụng:  01/07/2065;
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
1.3: Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 920537 số vào sổ cấp GCN CH08842 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 23/4/2021, cập nhật chuyển nhượng ngày 29/04/2021 cho ông Nguyễn Phước Lộc, thì tài sản có đặc điểm như sau:
Thửa đất:
- Thửa đất số: 458;                           tờ bản đồ số 3;
- Địa chỉ: Xã Trung An, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Diện tích: 2012,5m2
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
- Mục đích sử dụng đất: Đất chuyên trồng lúa nước; 
- Thời hạn sử dụng:  01/07/2065;
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
Tài sản 2: Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 885123 số vào sổ cấp GCN CH05368/BN do UBND thị xã Thuận An cấp ngày 14/5/2015, thì tài sản có đặc điểm như sau:
Thửa đất:
- Thửa đất số: 1569;                           tờ bản đồ số: 2 (A2) ;
- Địa chỉ: khu phố Bình Hòa, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An (nay là thành phố Thuận An), Bình Dương.
- Diện tích: 95,7m2
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị (ODT): 54,6m2;   Đất trồng cây lâu năm (CLN): 41,1m2 (26,7m2 CLN thuộc HLATĐB);        
- Thời hạn sử dụng:  ODT: Lâu dài;                CLN: 04/2047;
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất (ODT:33,8m2); Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất (ODT:13m2) và không thu tiền sử dụng đất (CLN).

5. Nguồn gốc tài sản: 
Tài sản của ông Nguyễn Phước Lộc đã thế chấp cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3 theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 1602-LCL-202100279 ngày 21/5/2021 và Hợp đồng thế chấp số 1602-LCL-202200015 ngày 21/01/2022 để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán cho Công ty Cổ phần Công Nghệ Cao Đức Việt. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3 thực hiện việc xử lý tài sản bảo đảm bằng hình thức đấu giá để thu hồi nợ phù hợp với Biên bản làm việc và phương án xử lý nợ hồi 10h00 ngày 09/01/2024 và tuân thủ các quy định của pháp luật.     

6. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ của tài sản:
Tài sản 1: 1.404.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm lẻ bốn triệu đồng). Trong đó : 
Tài sản 2: 1.090.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm chín mươi triệu đồng). 
Giá khởi điểm của tài sản chưa bao gồm phí công chứng, các loại thuế, phí và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản bán đấu giá.
- Tiền đặt trước (10%): 
Tài sản 1: 140.400.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi triệu bốn trăm ngàn đồng) 
Tài sản 2: 109.00.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ chín ngàn đồng). 
- Bước giá: 10. 000.000 đồng (Mười triệu đồng).
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ/tài sản (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng một hồ sơ một tài sản).

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. 
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
• Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 26/02/2024 đến 16 giờ 30 phút ngày 29/02/2024 (trong giờ hành chính).
• Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

9. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:
• Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 19/02/2024 đến 16 giờ 30 phút ngày 08/03/2024 (trong giờ hành chính).
• Thời gian nộp tiền đặt trước là các ngày 06/03/2024, ngày 07/03/2024 và ngày 08/03/2024 (trong giờ hành chính).
• Thời gian tổ chức đấu giá:10 giờ 00 phút ngày 11/03/2024

10. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá:
Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: Số 56 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. 

11. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính, phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản. . Nếu khách hàng tham gia đấu giá không cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là các ngày 06/03/2024, ngày 07/03/2024 và ngày 08/03/2024 (trong giờ hành chính) thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá        
(Lưu ý: Tài sản bán chung, không tách rời. Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản. Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch thì người trúng đấu giá có trách nhiệm đo vẽ thực tế (không tranh chấp với phần đất của người sử dụng đất khác...), phần diện tích, công trình xây dựng trên đất chưa được công nhận, diện tích đất hết thời hạn sử dụng (nếu có) thì người trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cập nhật, cấp đổi giấy chứng nhận, gia hạn thời gian sử dụng đất, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan (nếu có) và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này.
Người mua trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu giá.)
Mọi thông tin trao đổi liên hệ với: Ông Hồ Phi Điệp, chức vụ: Cán bộ Tín dụng – Agribank Chi nhánh 3, số điện thoại: 0986806911, Địa chỉ liên hệ: 112 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi