Agribank Chi nhánh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản bảo đảm 388

31/05/2023

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí.
Địa chỉ: 67 (lầu 4.1) Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành.
Địa chỉ: 113 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: từ 09h00 phút ngày 07/6/2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Thành Trí, 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

4. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thửa đất số 179 (một phần thửa), tờ bản đồ số 03 tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.
4.1. Mô tả tài sản:
Thửa đất số 179 (một phần thửa) theo HĐCN: 356/Q1/2001 được UBND huyện Nhà Bè phê duyệt ngày 27/12/2001
Tờ bản đồ số 03
Địa chỉ thửa đất: xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện tích: 2627/5360 m² (Bằng chữ: hai sáu hai bảy mét vuông)
Mục đích sử dụng: Mùa
Thời hạn sử dụng: 3 năm
Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U431856, vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 02782/QSDĐ/H-UBND do UBND huyện Nhà Bè cấp ngày 27/12/2001 cho bà Lê Kim Thảo.
Phần giá trị công trình, diện tích cải tạo, đầu tư xây dựng thêm, các tài sản khác gắn liền với diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cũng thuộc tài sản đấu giá (nếu có): theo hiện trạng thực tế hiện nay.
4.2. Nguồn gốc tài sản: 
- Là tài sản của bà Lê Kim Thảo cùng ông Mai Thanh Giảng thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Bến Thành để bảo đảm cho nghĩa vụ của ông Phùng Quốc Hải.
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bến Thành bán đấu giá để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.
4.3. Hồ sơ pháp lý:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U431856, vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 02782/QSDĐ/H-UBND do UBND huyện Nhà Bè cấp ngày 27/12/2001 cho bà Lê Kim Thảo;
- Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ 3 số 1920-LCP-201200261 ngày 04/07/2012 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bến Thành và bà Lê Kim Thảo cùng ông Mai Thanh Giảng và ông Phùng Quốc Hải;
- Hợp đồng tín dụng (Dùng cho khách hàng là hộ gia đình, cá nhân) số 1920-LAV-201200263/HĐTD ngày 29/06/2012 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bến Thành và ông Phùng Quốc Hải;
- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngày 11/07/2012 đã được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nhà Bè chứng nhận ngày 12/07/2012;
- Thông báo số 853/NHNoBT-KHKD ngày 09/11/2022 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bến Thành về việc thu giữ tài sản bảo đảm;
- Quyết định số 850/NHNoBT-KHKD ngày 09/11/2022 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bến Thành về việc thu giữ tài sản bảo đảm;
- Phiếu yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp ngày 16/11/2022 đã được chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Nhà Bè chứng nhận ngày 16/11/2022;
- Biên bản thu giữ tài sản bảo đảm ngày 07/12/2022 của thửa đất số 179 (một phần thửa), tờ bản đồ số 03 tại xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Giá khởi điểm: 4.680.990.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ sáu trăm tám mươi triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng).
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là giá bán theo thực tế tài sản và hiện trạng giấy tờ pháp lý hiện nay. Người trúng đấu giá chịu các loại thuế, phí, lệ phí phát sinh của cả bên bán lẫn bên mua khi chuyển nhượng tài sản đấu giá.

6. Tiền đặt trước: 468.099.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi tám triệu không trăm chín mươi chín nghìn đồng) nộp vào tài khoản sau:
* Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí
* Số tài khoản: 1602201365738 tại Agribank – Chi nhánh 3
- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, các ngày 02/06/2023, ngày 05/06/2023, ngày 06/06/2023 (đến 17 giờ 00 ngày 06/06/2023), trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá (tính thời điểm ngân hàng báo có vào tài khoản).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản:     
- Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính, từ ngày 25/05/2023 đến 17 giờ 00 ngày 26/05/2023.
- Địa điểm: tại thửa đất số 179 (một phần thửa), tờ bản đồ số 03, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 25/05/2023 đến 17h00 phút ngày 05/06/2023. (Tính từ thời điểm tổ chức đấu giá nhận được hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá)
- Địa điểm: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Thành Trí số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
- Giá bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

9. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.
- Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá. 
- Tài sản được đấu giá và bàn giao theo số liệu trên giấy tờ hiện nay, trong trường hợp số liệu thực tế khác biệt so với số liệu giấy tờ thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm, rủi ro và chi phí. 
- Người tham gia đấu giá phải chấp nhận rủi ro và tự chịu chi phí trong trường hợp cuộc đấu giá bị ngừng do các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức đấu giá sẽ không bồi thường thiệt hại cho người tham gia đấu giá. 
- Trong trường hợp chủ sở hữu tài sản không tự nguyện bàn giao, người trúng đấu giá có trách nhiệm tự đòi tài sản hoặc liên hệ các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện quyền đòi tài sản, đồng thời chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm, chi phí phát sinh trong quá trình đòi tài sản.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá.
Thời gian làm việc của Tổ chức đấu giá: từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng 8h00-12h. Chiều 13h30-17h00)
Liên hệ Hotline: 0918060516.  
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi