Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm số 133

29/01/2024

1.Tên tài sản bán đấu giá:
Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 24, tờ bản đồ số 80 tọa lạc tại địa chỉ: Xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 467098, số vào sổ cấp GCN: CH02736 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 27/05/2013, cập nhật chuyển mục đích sử dụng đất và thay đổi diện tích ngày 12/01/2015, cập nhật chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Khải và bà Huỳnh Thị Trinh ngày 12/02/2015, cụ thể:
Thửa đất:
-Thửa đất số    :    24;
-Tờ bản đồ số    :    80;
-Địa chỉ    :    Xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh;
-Diện tích    :    514,2 m2 (Bằng chữ: Năm trăm mười bốn phẩy hai mét vuông);
-Hình thức sử dụng    :    Riêng: 514,2 m2; chung: Không m2;
-Mục đích sử dụng    :    Đất ở nông thôn;
-Thời hạn sử dụng    :    Lâu dài.
Ghi chú: 
- Theo tài liệu 02/CT-UB thuộc phần thửa 346, 347, 348, 349, 356, 428, 429, 433 tờ bản đồ 04 xã Nhơn Đức.
- Theo tài liệu 2004, thửa 24 gộp từ một phần thửa 24, 333 tờ bản đồ số 80 xã Nhơn Đức.
Hiện trạng: Tài sản được bán đấu giá theo hiện trạng thực tế (Lưu ý: Ngân hàng chỉ phát mãi quyền sử dụng đất). Trên đất hiện có 02 căn nhà do 02 hộ dân đang thực tế sử dụng. Công trình xây dựng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, đang được bên thứ ba chiếm hữu, sử dụng. Người mua trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với chủ sở hữu tài sản trên đất để thỏa thuận về việc xử lý tài sản trên đất hoặc liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để yêu cầu xử lý phần tài sản trên đất theo quy định và tự chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này; người trúng đấu giá đảm bảo các quy định về nhận chuyển nhượng tài sản theo quy định pháp luật.
Người trúng đấu giá sẽ được Ngân hàng ký biên bản bàn giao đất theo hiện trạng thực tế như ghi nhận tại Biên bản thu giữ tài sản bảo đảm số 01240423/BBTGTSBĐ ngày 24/04/2023, Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 467098, số vào sổ cấp GCN: CH02736 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 27/05/2013 và Bản vẽ hiện trạng tài sản. Đối với phần diện tích đất có tài sản trên đất, người mua trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản trên đất để thỏa thuận hoặc yêu cầu các cơ quan chức năng/Tòa án nhân dân có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật và chịu mọi chi phí liên quan (nếu có).

2.Giá khởi điểm: 2.667.046.500 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm sáu mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi sáu nghìn, năm trăm đồng). Giá khởi điểm này chưa bao gồm nợ thuế phí, thuế VAT.

3.Tiền đặt trước: 266.704.650 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi sáu triệu, bảy trăm lẻ bốn nghìn, sáu trăm năm mươi đồng) tương đương 10% so với giá khởi điểm.

4.Bước giá: Tối thiểu từ 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)/lần.

5.Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)/01 hồ sơ.

6.Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 26/01/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/02/2024 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn (Trừ ngày nghỉ Lễ theo quy định).

7.Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 26/01/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/02/2024 tại nơi có tài sản (Trừ ngày nghỉ Lễ theo quy định).

8.Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản.
- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.
- Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn.

9.Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 02/02/2024, 05/02/2024, 06/02/2024 (bằng hình thức chuyển khoản), trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

10.Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 10 giờ 00 phút ngày 07/02/2024 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn.

11.Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

12.Thông tin liên hệ: Khách hàng có nhu cầu tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá đề nghị liên hệ: 
Phòng Nghiệp vụ Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn.
- Địa chỉ trụ sở: SAV.3-01.30, Tầng 01, Tháp 3, The Sun Avenue – Số 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0286.6865.120.
Lưu ý: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, bên bảo đảm có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc tổ chức bán đấu giá. Bên bảo đảm có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi