Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá khoản nợ số 3277

13/11/2023

1. Tổ chức bán đấu giá khoản nợ: Công ty Đấu giá hợp danh Trung Tín (tên cũ là Công ty đấu giá hợp danh Tiền Phong).
- Địa chỉ: 76 (Tầng 5, Tầng 6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bên có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Miền Đông (Agribank Chi nhánh Miền Đông). 
- Địa chỉ số: 129 Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Đại diện bên có khoản nợ đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
- Địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9 Số 135 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Khoản nợ đấu giá, nguồn gốc và hồ sơ pháp lý của khoản nợ đấu giá: 
3.1 Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Xây dựng Thương mại Cotraco tại Agribank Chi nhánh Miền Đông theo Hợp đồng tín dụng số: 1904-LAV-2009128/HĐTD ngày 06/03/2009 ký giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Miền Đông và bên vay vốn là Công ty CP Xây Dựng Thương Mại Cotraco.
  Giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến ngày 31/7/2023 là: 17.870.330.000  đồng.
Trong đó:
+ Nợ gốc: 11.000.000.000 đồng;
+  Nợ lãi: 6.870.330.000 đồng.
Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 31/7/2023 cho đến khi Công ty CP Xây dựng Thương mại Cotraco thanh toán hết nợ gốcvà lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh Miền Đông.
3.2 Nguồn gốc của khoản nợ: Toàn bộ khoản nợ Công ty CP Xây dựng Thương mại Cotraco (Địa chỉ trụ sở: Lầu 2, phòng 2A, 23 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM) tại Agribank Chi nhánh Miền Đông có nguồn gốc từ các Hợp đồng tín dụng số: 1904-LAV-2009128/HĐTD ngày 06/03/2009 ký giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Miền Đông và bên vay vốn là Công ty CP Xây Dựng Thương Mại Cotraco. 
3.3 Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:
- Hợp đồng tín dụng số 1904-LAV-2009128/HĐTD ngày 06/03/2009 ký giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Miền Đông và bên vay vốn là Công ty CP Xây Dựng Thương Mại Cotraco;  
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1904-LAV-2009128/HĐTC ngày 06/03/2009 ký giữa Agribank Chi nhánh Miền Đông (Bên nhận thế chấp) và Ông Nguyễn Văn Tiển và Bà Nguyễn Thị Tư (Bên thế chấp), Công ty CP Xây Dựng Thương Mại Cotraco (Bên đi vay), được công chứng tại Văn phòng công chứng số 6 ngày 09/03/2009; số công chứng 4437; quyển số 3, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 09/03/2009 tại Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Quận 6, TP.Hồ Chí Minh;
- Bản án số 847/2012/KDTM-ST ngày 26/06/2012 về việc Tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 23/QĐ-CCTHADS ngày 20/09/2016 về việc Hoãn thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự Quận 6, TP.Hồ Chí Minh;
- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến khoản nợ.

4. Tài sản bảo đảm của khoản nợ: Khoản vay của Công ty CP Xây Dựng Thương Mại Cotraco được bảo đảm bằng các tài sản theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 1904-LAV-2009128/HĐTC ngày 06/03/2009, cụ thể như sau:
+ Tài sản bảo đảm: 
- Tài sản 1: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số: 68A An Dương Vương, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh (Nay là địa chỉ: 512 đường An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh), cụ thể:
+ Đất ở: Thửa đất số: 701; Tờ bản đồ số: 01-BĐC (P13/Q6); Diện tích đất: 246m2; Loại đất: Đất ở.
+ Nhà ở: Diện tích sử dụng: 167,44m2; Diện tích xây dựng: 167,44 m2; kết cấu: Tường gạch, vách ván, mái BT+tôn; Số tầng: 1+sân trống.
Giấy tờ pháp lý của tài sản:
+ Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 12304/99, do UBND Quận 6, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 15/10/1999. 
- Tài sản 2: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số: 68 An Dương Vương, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh (Nay là địa chỉ: 514 đường An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh), cụ thể:
+ Đất ở: Thửa đất số: -/-; Tờ bản đồ số: -/-; Diện tích đất: 110m2; Loại nhà: Nhà phố.
+ Nhà ở: Diện tích xây dựng: 105,6m2; kết cấu: Mống gach +BTCT, cột gach + BTCT, tường gạch, gác ván, mái tole.
Giấy tờ pháp lý của tài sản:
+ Giấy phép mua bán chuyển dịch nhà cửa số 266/GP-UB do UBND Quận 6, TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 20/6/1988 đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 09/03/2009; 
+ Giấy phép xây dựng sửa chữa nhà số 233/GP-UB ngày 15/4/1989;
+ Tờ khai dịch chuyển nộp lệ phí trước bạ do Chi cục thuế CTN duyệt ngày 26/01/1989;
+ Thông báo đổi số nhà số 1278/TB-UB ngày 26/10/2004 của UBND Quận 6, TP.HCM.

5. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
- Khoản nợ được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem tài sản bảo đảm của khoản nợ và tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan đến khoản nợ và tài sản bảo đảm của khoản nợ và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua khoản nợ đấu giá. Người tham gia đấu giá khoản nợ xem xét khoản nợ, tài sản bảo đảm của khỏa nợ và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh Miền Đông, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao khoản nợ theo hiện trạng thực tế. Trường hợp khoản nợ hoặc tài sản bảo đảm của khoản nợ chưa hoàn thiện pháp lý, người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem khoản nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá.
  - Agribank Chi nhánh Miền Đông, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về những thay đổi trên thực địa của tài sản bảo đảm của khoản nợ và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá. Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: các tranh chấp giữa các Bên vay vốn và chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán,cầm cố tài sản bảo đảm (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của các Bên vay vốn, của chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm. Những rủi ro này, Agribank Chi nhánh Miền Đông, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá khoản nợ không thể lường trước được. Agribank Chi nhánh Miền Đông, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá sẽ minh bạch thông tin và hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank Chi nhánh Miền Đông, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.
- Theo thông tin Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Miền Đông và Đơn vị tổ chức đấu giá được biết thì tài sản bảo đảm của khoản nợ này hiện nay đang có một số tranh chấp giữa các bên liên quan. Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Miền Đông cũng như Đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm về tình trạng và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá cũng như tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Tín ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá, tình trạng tranh chấp tài sản bảo đảm của khoản nợ. Mọi khiếu nại, thắc mắc sẽ không được giải quyết.

6. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 13.316.969.916 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, ba trăm mười sáu triệu, chín trăm sáu mươi chín nghìn, chín trăm mười sáu đồng).
Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, thuế GTGT trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định. 

7. Thời gian, địa điểm xem xét hồ sơ khoản nợ đấu giá: Vào ngày 13/11/2023 và ngày 15/11/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Trung Tín - Đ/c: 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh hoặc Agribank Chi Nhánh Miền Đông – Đ/c: 129 Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh,TP.Hồ Chí Minh.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện đăng ký tham giá đấu giá:
8.1. Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 13/11/2023 đến ngày 15/11/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Trung Tín - Đ/c: 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.
8.2 Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.
8.3 Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
a. Đối tượng tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 và  phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 đều được đăng ký tham gia đấu giá.
b. Cách thức tham gia đấu giá
Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau: 
Đối với tổ chức:    
-    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).
-    Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.
-    Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).
-    Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).
-    Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
-    Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.
-    Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
-    Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.
    Đối với cá nhân:
-    CMND/CCCD/Hộ chiếu của người tham gia đấu giá (bản sao).
-    Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
-    Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.
-    Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
-    Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.
Bước 2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty Đấu giá hợp danh Trung Tín.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.

9. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: 
- Tiền đặt trước: 1.331.696.992 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm ba mươi mốt triệu, sáu trăm chín mươi sáu nghìn, chín trăm chín mươi hai đồng).
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Vào ngày 14/11/2023, ngày 15/11/2023, và đến 17h00’ ngày 16/11/2023 (báo có ngân hàng tính đến 17h’ ngày 16/11/2023).
- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Tín.
+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Tín.
+ Số tài khoản: 1904201077265 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Miền Đông.

10. Bước giá: Chênh lệch tối thiểu là 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ theo thủ tục đấu giá rút gọn.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
    - Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 9 giờ 00 ngày 17/11/2023.
    - Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Trung Tín - Địa chỉ: 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

13. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá: 
- Số tiền đặt cọc: Số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá.
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá (Agribank Chi nhánh Miền Đông).
b. Thời hạn thanh toán:
- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Tín chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Miền Đông theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Miền Đông.
Agribank được quyền kiểm soát, phong tỏa số tiền do người mua được khoản nợ đấu giá chuyển vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Tín.
- Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm số tiền đặt cọc) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán khoản nợ. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản khoản nợ đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá. 
c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản. 
- Người mua được khoản nợ đấu giá chuyển khoản tiền mua khoản nợ đấu giá vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Miền Đông, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Miền Đông. 
- Nội dung chuyển khoản: [Họ và tên người trúng đấu giá] nộp tiền mua khoản nợ đấu giá Công ty CP Xây dựng Thương mại Cotraco.
Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.
Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá,
 mua hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước tại:
 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRUNG TÍN
Địa chỉ: Số 76 (Tầng 5, Tầng 6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi