Agribank Chi nhánh 6 thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 69

16/06/2022

1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: 
Tên đơn vị:  Agribank Chi nhánh 6
Đại chỉ: 589 – 591 Hồng Bàng, phường 2, quận 6. TP.Hồ Chí Minh.

2. Tài sản bán đấu giá: 
2.1 Tài sản bảo đảm được xử lý theo HĐTC số 1605 LCL 202000037 ngày 14/07/2020 là Hệ thống máy móc và thiết dây chuyền bóc vỏ lúa - năng suất (10÷12)tấn lúa/giờ, cụ thể như sau:
- Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng:
+ Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị số 03/2020/HĐMB ngày 14/07/2020
+ Biên bản bàn giao tài sản ngày 14/07/2020
+ Biên bản thanh lý hợp đồng số 14/07/2020.
+ Hóa đơn giá trị gia tăng số 0008011 ngày 14/07/2020.
2.2 Tài sản bảo đảm được xử lý theo HĐTC số 1605 LCL 202000038 ngày 14/07/2020 là Dây Chuyền Xát Trắng - Đánh Bóng Gạo Năng Suất (8 ÷10) Tấn Gạo Lức/Giờ, cụ thể như sau:
- Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng:
+ Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị số 04/2020/HĐMB ngày 14/07/2020
+ Biên bản bàn giao tài sản ngày 14/07/2020.
+ Biên bản thanh lý hợp đồng ngày 14/07/2020
+ Hóa đơn giá trị gia tăng số 0008012 ngày 14/07/2020.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Giá khởi điểm của 02 tài sản là: 13.412.545.000 đồng (bằng chữ: Mười ba tỷ bốn trăm mười hai triệu năm trăm bốn mươi lăm ngàn đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
c) Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức đấu giá tài sản;
d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
e) Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bảo đảm đã ký với Agribank và với Agribank chi nhánh 6 trong các năm vừa qua; 
f) Mở tài khoản tiền gửi và gửi tiền tại Agribank chi nhánh 6.

5. Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 
-  Hồ sơ năng lực.
-  Mức phí dịch vụ tổ chức bán đấu giá.
-  Phương án đấu giá, thời gian thực hiện.

6. Thời gian, đại điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 
Các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu cung cấp dịch vụ bán đấu giá đối với các tài sản nêu trên có thể tìm hiểu thêm thông tin trực tiếp tại trụ sở Agribank chi nhánh 6. Chuẩn bị hồ sơ và nộp trực tiếp hoặc chuyển về địa chỉ:  
-  Phòng KHKD – Agribank chi nhánh 6.
-  Địa chỉ: 589 – 591 Hồng Bàng, phường 2, quận 6. TP.Hồ Chí Minh.
-  Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 16/06/2022 đến hết ngày 23/06/2022 (trong giờ hành chính).
-  Cán bộ tiếp nhận : Ông Triều Mạnh Đức (ĐT: 0919906979).

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi