Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm số 2694

04/10/2023

1. Tổ chức đấu giá tài sản: 
- Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An  (Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.). Điện thoại: 028.3820.4858/0948.68.99.86

2. Người có tài sản đấu giá: 
- Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh An Phú (Agribank Chi nhánh An Phú). Địa chỉ: 310-312-314 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM.
- Đại diện người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản NHNo&PTNT Việt Nam (Agribank AMC LTD). Địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9 Số 135 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá và giấy tờ pháp lý của tài sản
3.1 Tài sản đấu giá:
Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở thuộc thửa đất số: 89, tờ bản đồ số: 28 (BĐĐC 2005) toạ lạc tại số 104 Yên Thế, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM theo Giấy chứng nhận QSHNở và QSDĐở hồ sơ gốc số: 3302/2002, do UBND Quận Tân Bình, Tp.HCM cấp ngày 24/9/2002, đăng ký biến động ngày 06/11/2006, cụ thể: 
- Vị trí: thuộc thửa đất số: 89, tờ bản đồ số: 28 (BĐĐC 2005); toạ lạc tại số 104 Yên Thế, P.2, Q.Tân Bình;
- Diện tích      : 75m2 
- HTSD          : Sử dụng riêng; 
- DTXD         : 62,5m2;
- Tổng DTSD: 363,8m2;
- Kết cấu        : Tường gạch, sàn BTCT, mái BTCT;
- Quy mô       : Hầm, trệt, lửng, 3 lầu, mái che cầu thang và sân thượng 
Lưu ý:
- Tài sản đang được thế chấp tại Agribank Chi nhánh An Phú theo Hợp đồng thế chấp số 1606-LCP-202000235 ký ngày 21/4/2020 giữa giữa Agribank chi nhánh An Phú (bên nhận thế chấp) và ông Phạm Vĩnh Đức (bên thế chấp), Công ty TNHH Thương Mại Thép UK (bên được cấp tín dụng).
- Người trúng đấu giá tự xác minh về hiện trạng, tình trạng và các thông tin quy hoạch của tài sản đấu giá và chấp hành các quy định của nhà nước liên quan đến quy hoạch (nếu có).
3.2 Người có tài sản đấu giá; nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản và hồ sơ pháp lý kèm theo: 
a. Người có tài sản đấu giá: 
Bên nhận thế chấp tài sản-Bên có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Agribank Chi nhánh An Phú – Địa chỉ: 310-312-314 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
b. Đại diện cho bên có tài sản đấu giá: Agribank AMC LTD (được ủy quyền xử lý tài sản theo văn bản ủy quyền số 02/2021/UQ.CNANPHU-AMC ngày 08/11/2021 của Agribank Chi nhánh An Phú đối với Agribank AMC LTD về việc xử lý tài sản bảo đảm của Công ty TNHH TM Thép UK).
Địa chỉ: Tầng 8, 9 số 135 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.
c. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Thương Mại Thép UK tại Agribank Chi nhánh An Phú. 
d. Hồ sơ pháp lý kèm theo:    
- Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 3302/2002 do UBND Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/9/2002. Đăng ký biến động ngày 27/4/2009; 
- Hợp đồng tín dụng số 1606-LAV-201901008 ngày 01/11/2019, phụ lục hợp đồng tín dụng ngày 23/4/2020 giữa Agribank chi nhánh An Phú và Công ty TNHH Thương Mại Thép UK.
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của người khác số 1606-LCP-202000235 giữa Agribank chi nhánh An Phú (bên nhận thế chấp) và ông Phạm Vĩnh Đức (bên thế chấp), Công ty TNHH Thương Mại Thép UK (bên được cấp tín dụng) được công chứng tại Phòng công chứng số 4 – Tp.Hồ Chí Minh ngày 21/4/2020, số công chứng 007448, quyển số 04 TP/CC-SCC/HĐGD;
- Văn bản thỏa thuận về việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ ngày 10/7/2023 giữa ông Phạm Vĩnh Đức (bên thế chấp) và Agribank chi nhánh An Phú (bên nhận thế chấp);
Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác. 

3. Hiện trạng tài sản đấu giá: 
- Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem tài sản và tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan đến tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản.
- Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh An Phú, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế. 
- Trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý hoặc diện tích theo hiện trạng có sự khác biệt so với giấy chứng nhận, người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu và cập nhật lại diện tích theo hiện trạng của tài sản. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem tài sản và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: 
Ngày 03/10/2023 đến ngày 20/10/2023 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 
Liên tục từ ngày 03/10/2023 đến ngày 20/10/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

6. Giá khởi điểm: 21.423.000.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ, bốn trăm hai mươi ba triệu đồng). Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản, đã biết và hiểu rõ về các bên liên quan đến tài sản, đã xem xét đầy đủ hồ sơ của tài sản đấu giá, trực tiếp xem hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá và đồng ý mua tài sản đấu giá theo nguyên trạng “có sao mua vậy” và nhận tài sản trúng đấu giá đúng như hồ sơ và hiện trạng thực tế đã được xem/giám định trước đó. 
Các loại thuế, phí liên quan đến tài sản đấu giá:
-    Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
-    Người mua được tài sản đấu giá là người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.
-    Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai, chịu và nộp các loại thuế, phí gồm: lệ phí trước bạ, chịu các loại chi phí xử lý tài sản và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
-    Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế.
-    Đối với tài sản đấu giá chưa hoàn tất thủ tục sở hữu, người mua được tài sản phải tự liên hệ với cơ quan chức năng để được giải quyết theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Các nghĩa vụ tài chính, chi phí thủ tục phát sinh người mua được tài sản đấu giá chịu.
- Các nghĩa vụ tài chính phải thanh toán cho Nhà nước như tiền sử dụng đất, tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền điện, tiền nước, cước điện thoại... (nếu có) phát sinh trước thời điểm bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá và thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng tài sản đấu giá: Người có nghĩa vụ nộp là chủ cũ của tài sản. Trường hợp chủ cũ của tài sản không thực hiện thì Ngân hàng sẽ trích từ tiền bán đấu giá để nộp thay. 

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng/01 bộ hồ sơ)

8. Tiền đặt trước: 2.142.300.000 đồng (Hai tỷ, một trăm bốn mươi hai triệu, ba trăm nghìn đồng) – Tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá tài sản.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/10/2023 đến ngày 20/10/2023 (trong giờ hành chính). 
- Hình thức: Chuyển khoản.
+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An.
+ Số tài khoản: 1606.2010.54755 mở tại Agribank - C/n An Phú.

9. Bước giá: 100.000.000 đồng/bước giá.

10. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
10.1 Đối tượng tham gia đấu giá:

+ Người không được đăng ký tham gia đấu giá: là những người theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá.
+ Những người khác không thuộc người không được đăng ký tham gia đấu giá nêu trên thì được tham gia đấu giá.
10.2 Cách thức tham gia đấu giá:
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu) và nộp kèm những giấy tờ sau: 
Đối với tổ chức:
-    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; CMND/CCCD của người đại diện pháp luật (bản sao y).
-    Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.
-    Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người nhận ủy quyền (bản sao).
-    Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người nhận ủy quyền (bản sao).
-    Xác nhận xem tài sản đấu giá.
-    Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
-    Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật.
Đối với cá nhân:
-    Bản sao (chứng thực) CMND/CCCD/Hộ chiếu 
-    Xác nhận xem tài sản đấu giá.
- Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục, tham gia đấu giá (bản chính) và CMND/CCCD/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản sao).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật.
Bước 2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo đấu giá tài sản của Công ty Vạn Thành An.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước.
Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Những người tham gia đấu giá cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá cam kết tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra

12. Thời hạn, địa điểm, phương thức thanh toán và ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá:
12.1. Giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

- Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định pháp luật;
- Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có tài sản đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. 
- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
12.2. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá.
a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: 
+ Số tiền đặt cọc: kể từ thời điểm đấu giá thành, số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá.
+ Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.
b. Thời hạn thanh toán:
+ Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán tài sản (đã bao gồm số tiền đặt trước) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua tài sản đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.
+ Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán tài sản. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.
c. Phương thức thanh toán: chuyển khoản. 
Toàn bộ số tiền mua tài sản được chuyển vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - C/n An Phú, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – C/n An Phú
d. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank C/n An Phú theo số tài khoản nêu tại khoản c Điều này.
Agribank được quyền kiểm soát, phong tỏa số tiền do người mua được tài sản đấu giá chuyển vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An.

13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian tổ chức đấu giá: bắt đầu lúc 09 giờ 00 ngày 23/10/2023 
- Địa điểm: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

14. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.
Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản trên.
Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:
- Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.3820.4858/0948.68.99.86

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi