Agribank Chi nhánh Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản bảo đảm số 1470

25/06/2024

1. Người có tài sản và tổ chức bán đấu giá:
- Người có tài sản: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÀI GÒN (AGRIBANK CHI NHÁNH SÀI GÒN)
- Địa chỉ: 02 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tổ chức bán đấu giá: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tài sản bán đấu giá, thông tin của tài sản đấu giá:
- Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Phúc Thiên Ân tại Agribank Chi nhánh Sài Gòn.
Đặc điểm tài sản bán đấu giá: 
- Khoản nợ phát sinh theo Hợp đồng tín dụng số 1600-LAV-201902362 ngày 17/12/2019 và các Phụ lục, hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa Agribank Chi nhánh Sài Gòn và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Phúc Thiên Ân;
- Bên vay: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Phúc Thiên Ân
Địa chỉ: Số 101 Phan Huy Ích, P. 15, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314231255 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 15/02/2017.
Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Quang Trung, Chức vụ: Giám đốc
CMND: 331665974. 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1D ấp Tân Qưới Tây, xã Trường An, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
(Sau đây gọi tắt là “Công ty Phúc Thiên Ân”)
- Giá trị ghi sổ khoản nợ tại các Hợp đồng tín dụng tạm tính đến 30/06/2024 là 68.424.637.616 đồng, trong đó:
Dư nợ Gốc:     46.598.000.000 đồng;
Nợ lãi:        21.778.237.616 đồng;
Chi phí phát sinh:        48.400.000 đồng;
Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của bên vay đối với khoản nợ: 
Tài sản thứ 1: Quyền sử dụng đất và nhà ở tại địa chỉ số 94 Phan Huy Ích, phường 15, Q. Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Quyền sử dụng đất:
Thửa đất số 10, tờ bản đồ số: 39 (BĐĐC);
Địa chỉ: 94 Phan Huy Ích, phường 15, Q. Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh;
Diện tích: 351 m2;
Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị;
Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất (mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước).
- Nhà ở:
Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ;
Diện tích xây dựng: 39,5 m2
Diện  tích sàn: 164,30 m2;
Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng;
Kết cấu nhà: Tường gạch, sàn BTCT, mái tole    + Số tầng: 2
- Theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 70127292426; hồ sơ gốc số 4163/2004 do UBND Quận Tân Bình cấp ngày 20/10/2024, cập nhật biến động ngày 26/02/2020.
- Tình trạng hiện tại của tài sản: tài sản hiện tại không còn công trình xây dựng trên đất theo Giấy chứng nhận (đất trống);
- Nghĩa vụ bảo đảm: Bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty Phúc Thiên Ân tại Agribank Chi nhánh Sài Gòn bao gồm nợ gốc là 36.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ đồng) và các khoản lãi, lãi quá hạn, phí (nếu có).
Tài sản thứ 2: Quyền sử dụng đất và nhà ở tại địa chỉ số 125 Phan Huy Ích, phường 15, Q. Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Quyền sử dụng đất:
Thửa đất số 05, tờ bản đồ số: 40 (BĐĐC);
Địa chỉ: 125 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh;
Diện tích: 147,98 m2;
Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị;
Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất (mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước).
- Nhà ở:
Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ;
Diện tích sàn: 124,79 m2.
Kết cấu nhà: Tường gạch, sàn gỗ, mái tôn + Số tầng: 1 + lửng 
- Theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 79766270072405; hồ sơ gốc số 2095/UB.GCN do UBND Quận Tân Bình cấp ngày 26/03/2008, cập nhật biến động ngày 25/06/2019.
- Nghĩa vụ bảo đảm: Bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty Phúc Thiên Ân tại Agribank Chi nhánh Sài Gòn bao gồm nợ gốc là 11.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, một trăm triệu đồng) và các khoản lãi, lãi quá hạn, phí (nếu có).
Hồ sơ khoản nợ: Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến khoản nợ mà Công ty Phúc Thiên Ân cung cấp cho Agribank Chi nhánh Sài Gòn để thực hiện Hợp đồng này (sau đây gọi tắt là “Hồ sơ khoản nợ”) gồm:
Hồ sơ tín dụng:
- Hợp đồng tín dụng số 1600-LAV-201902362 ngày 17/12/2019.
- Phụ lục Hợp đồng tín dụng 1600-LAV-201902362/PL02 ngày 09/3/2020.
Hồ sơ tài sản thế chấp:
Tài sản 01: Quyền sử dụng đất và nhà ở tại địa chỉ số 94 Phan Huy Ích, phường 15, Q. Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để bảo đảm nghĩa vụ của người khác (là pháp nhân) số 1600-LCL-202000202 ngày 09/03/2020 công chứng tại Văn phòng công chứng Hoàng Xuân Ngụ.
Biên bản định lại giá trị tài sản bảo đảm ngày 09/03/2020.
Chứng nhận đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ngày 09/03/2020 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận Tân Bình.
Theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 70127292426; hồ sơ gốc số 4163/2004 do UBND Quận Tân Bình cấp ngày 20/10/2024, cập nhật biến động ngày 26/02/2020.
Tài sản 02: Quyền sử dụng đất và nhà ở tại địa chỉ số 125 Phan Huy Ích, phường 15, Q. Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để bảo đảm nghĩa vụ của người khác (là pháp nhân) số 1600-LCL-202000109 ngày 04/03/2020 công chứng tại Văn phòng công chứng Hoàng Xuân Ngụ.
Biên bản định lại giá trị tài sản bảo đảm ngày 04/03/2020.
Chứng nhận đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ngày 04/03/2020 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận Tân Bình.
Theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 79766270072405; hồ sơ gốc số 2095/UB.GCN do UBND Quận Tân Bình cấp ngày 26/03/2008, cập nhật biến động ngày 25/06/2019.
Hồ sơ tài liệu khác có liên quan:
- Đơn khởi kiện số 2436/NHNo.SG-KHDN ngày 19/09/2022 ra Tòa án Nhân dân Quận 1.
- Thông báo số 375/TB-NHNo.SG-KHDN ngày 02/5/2024 của Agribank CN Sài Gòn về việc bán khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Phúc Thiên Ân.
Hiện trạng khoản nợ đấu giá: Hiện tại khoản nợ đã chuyển nợ xấu do Bên vay đã vi phạm nghĩa vụ tại các Hợp đồng tín dụng đã ký.

3. Nơi có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn; Địa chỉ: số 02 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Giá khởi điểm của khoản nợ: 68.424.637.616 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ, bốn trăm hai mươi bốn triệu, sáu trăm ba mươi bảy nghìn, sáu trăm mười sáu đồng). Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, thuế GTGT trong trường hợp khoản nợ đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.
Ghi chú:
- Khoản nợ được bán theo hình thức không truy đòi;
- Giá khởi điểm của khoản nợ đấu giá là giá bán theo hiện trạng thực tế hồ sơ pháp lý của khoản nợ và tài sản bảo đảm của khoản nợ hiện nay;

5. Tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 
- Tiền đặt trước (20% giá khởi điểm): 13.684.927.000 đồng (Mười ba tỷ, sáu tram tám mươi bốn triệu, chín tram hai mươi bảy nghìn đồng).
- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong thời hạn 03 ngày làm việc từ ngày 16/7/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/7/2024;
- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh số 1600201447432 mở tại Agribank Chi nhánh Sài Gòn.

6. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ, bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian: Từ ngày 24/6/2024 đến ngày 16/7/2024 (Giờ hành chính);
- Địa điểm: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Cá nhân, tổ chức có nhu cầu và có đủ điều kiện mua tài sản theo đúng các quy định của pháp luật. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm) (bản chính);
Bản sao CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc bản chụp kèm bản chính để đối chiếu;
Đối với tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập còn hiệu lực hoặc bản chụp kèm bản chính để đối chiếu; CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện tham gia đấu giá tài sản đấu trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham tham gia đấu giá tài sản;
Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp đăng ký thay.
- Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (trong giờ hành chính): vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 19/7/2024.
- Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Địa chỉ liên hệ: Khách hàng có nhu cầu mua tài sản hoặc có thắc mắc, khiếu nại liên quan đến tài sản bán đấu giá đề nghị liên hệ:
Trụ sở: tại 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028 3811 9849  hoặc 0938 317 693

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi