Agribank Chi nhánh Bắc TP. Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm số 550

17/04/2024

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

2. Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh 6 - Địa chỉ: 589-591 Hồng Bàng, Phường 2, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.
 
3. Tài sản đấu giá, hồ sơ pháp lý, hiện trạng của tài sản:
a. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 51, tờ bản đồ số 1 BĐC P.TT, Q.TP toạ lạc tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM, cụ thể:
- Vị trí: Thuộc thửa đất số 51, tờ bản đồ số 1 BĐC P.TT, Q.TP toạ lạc tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM;
- Diện tích: 1.000,8m2;
- Hình thức SD: Sử dụng riêng 1.000,8m2;
- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh;
- Thời hạn SD: Lâu dài.
Lưu ý: 
- Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn), theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem tài sản và tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan đến tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản đấu giá. 
- Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh 6 và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế. 
- Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch so với giấy chứng nhận thì người trúng đấu giá tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp đổi giấy chứng nhận, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này
- Người mua trúng tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem tài sản và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá.
b. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản thế chấp, khách hàng bàn giao tài sản cho ngân hàng bán để thu hồi nợ. Agribank Chi nhánh  6 chịu mọi trách nhiệm về tình trạng hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản bán đấu giá.
c. Hồ sơ pháp lý: 
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN T00019 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp ngày 15/3/2007;
- Hợp đồng tín dụng số 1605-LAV-201900143 ngày 26/12/2019 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 6 và Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Phương Nam;
- Hợp đồng tín dụng số 1605-LAV-202100010 ngày 29/3/2021 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 6 và Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Phương Nam và các khế ước nhận nợ;
- Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số 1605-LCL-202000013 ký ngày 12/3/2020 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 6, ông Bùi Viết Tú và Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Phương Nam được Phòng Công chứng số 7 TP.Hồ Chí Minh công chứng cùng ngày, số công chứng 03626 quyển số 03 TP/CC-SCC/HĐGD;
- Hợp đồng uỷ quyền ngày 19/01/2021 giữa ông Bùi Viết Tú và ông Nguyễn Phương Nam được Văn phòng Công chứng Hoàng Xuân Ngụ công chứng cùng ngày, số công chứng 001800 quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD;
- Biên bản bàn giao tài sản bảo đảm ngày 20/9/2023 giữa ông Nguyễn Phương Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 6;
- Chứng thư thẩm định giá số 09108/2023/CT-VATC ngày 22/09/2023 của Công ty Cổ Phần Thẩm Định Giá và DVTS Toàn Cầu;
- Chứng thư thẩm định giá số 65/2023/CT-ĐV ngày 25/09/2023 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư Vấn Đầu Tư Đất Việt.

4. Giá khởi điểm: 31.500.000.000 đồng (Ba mươi mốt tỷ, năm trăm triệu đồng). Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm thuế GTGT và tất cả các loại thuế, phí, lệ phí khác liên quan theo quy định Pháp luật 

5. Các loại thuế, phí liên quan đến tài sản đấu giá:
- Người mua trúng đấu giá có trách nhiệm nộp: Thuế GTGT nếu có; Phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và các khoản phí, lệ phí… phát sinh trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.
- Người mua trúng đấu giá có trách nhiệm nộp thay cho chủ cũ của tài sản: Tất cả các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác cho nhà nước phát sinh từ việc chuyển nhượng tài sản đấu giá như: Tiền nợ thuế, phí của chủ cũ liên quan đến tài sản đấu giá tiền điện, tiền nước, cước điện thoại, hoàn công nhà …và Thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng tài sản đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 12/4/2024 đến ngày 06/5/2024 (trong giờ hành chính). Địa điểm: Nơi có tài sản tọa lạc tại thửa đất số 51, tờ bản đồ số 1 BĐC P.TT, Q.TP toạ lạc tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM (liên hệ Mr.Trường, số ĐT 0856.682.862).

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký: Từ ngày 12/4/2024 đến ngày 06/5/2024 (trong giờ hành chính). Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An, địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM. ĐT: 3820.4858 – 0948.68.99.86.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

9. Tiền đặt trước: 3.150.000.000đồng (Ba tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng), tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá tài sản.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 06/5/2024 đến 17 giờ ngày 08/5/2024
- Hình thức: Chuyển khoản.
+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An.
+ Số tài khoản: 1605.2010.15535  mở tại Agribank Chi nhánh  6.
+ Nội dung: HỌ_TÊN (khách hàng) nộp tiền đặt trước TGĐG QSDĐ toạ lạc tại P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM.
(Mọi trường hợp tiền đặt trước báo có vào tài khoản của tổ chức đấu giá sau 17 giờ 00 phút ngày 08/5/2024 đều không đủ điều kiện tham gia đấu giá).

10. Bước giá: 50.000.000đồng/bước giá. 

11. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian đăng ký: Từ ngày 12/4/2024 đến ngày 06/5/2024 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm đăng ký: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An, địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM
- Điều kiện đăng ký: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có).
- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Cty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An và nộp khoản tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này. 

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 15 giờ 00 phút ngày 09/5/2024 tại số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM.

13. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói;
- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp đến cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm là người mua trúng đấu giá.

14. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá.
a. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.
b. Thời hạn thanh toán:
- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán tài sản (đã bao gồm số tiền đặt trước) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua tài sản đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán tài sản. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá (Trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác).
c. Phương thức thanh toán: chuyển khoản vào tài khoản của Agribank Chi nhánh 6, theo số tài khoản: 459901 tại Agribank Chi nhánh  6. 
Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.3820.4858/0948.68.99.86
Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi