Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm số 1304

07/06/2024

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Trung Tín 
Địa chỉ: 76 (Tầng 5, Tầng 6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bên có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 9 (Agribank Chi nhánh 9). 
Địa chỉ số: 284 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú B, Tp, Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.
Đại diện bên có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
(theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 542/2023/HĐDV/AMC-CN9 ngày 18/9/2023 và Văn bản ủy quyền số 542/2023/UQ.CN9-AMC ngày 18/9/2023 ký giữa Agribank Chi nhánh 9 và Agribank AMC LTD về việc xử lý thu hồi khoản nợ ông Lương Phùng Hoàng Lâm tại Agribank Chi nhánh 9)
Địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9 Số 135 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa 721, tờ bản đồ số 65, địa chỉ: Phường Bình Chiểu, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6300-LCP-202001229 ngày 28/10/2020 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp số 6300-LCP-202001229/PL01 ngày 28/6/2022 ký giữa Agribank Chi nhánh 9 và ông Lương Phùng Hoàng Lâm.Cụ thể:
- Thửa đất số:  721,Tờ bản đồ số: 65;
- Địa chỉ : Phường Bình Chiểu, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM;
- Diện tích : 191 m2;
- Hình thức sử dụng: Riêng: 191 m2;
- Mục đích sử dụng:  Đất ở tại đô thị;
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

4. Nguồn gốc và hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá: 
Là tài sản bảo đảm khoản vay ông Lương Phùng Hoàng Lâm tại Agribank Chi nhánh 9 theo theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6300-LCP-202001229 ngày 28/10/2020 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp số 6300-LCP-202001229/PL01 ngày 28/6/2022 ký giữa Agribank Chi nhánh 9 và ông Lương Phùng Hoàng Lâm

5. Hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá
- Hợp đồng tín dụng số 6300-LAV-202001787 ngày 03/11/2020, Hợp đồng tín dụng số 6300-LAV-202101515 ngày 09/11/2021 và Hợp đồng tín dụng số 6300-LAV-202200919 ngày 14/6/2022 và Hợp đồng tín dụng số 6300-LAV-202200989 ngày 28/6/2022 ký giữa Agribank Chi nhánh 9 và ông Lương Phùng Hoàng Lâm;
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6300-LCP-202001229 ngày 28/10/2020 ký giữa Agribank Chi nhánh 9 và ông Lương Phùng Hoàng Lâm, được Phòng công chứng số 3 thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 28/10/20, SCC:20552, quyển số 10/TP/CC-SCC/HĐGD. Đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngày 29/10/2020  tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh quận Thủ Đức;
- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp số 6300-LCP-202001229/PL01 ngày 28/6/2022 ký giữa Agribank Chi nhánh 9 và ông Lương Phùng Hoàng Lâm, được Phòng công chứng số 3 thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 28/6/2022, SCC: 11928, quyển số 06/TP/CC-SCC/HĐGD;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH196302, số vào sổ cấp GCN: CH01546 do UBND quận Thủ Đức cấp ngày 30/12/2011. Cập nhật thay đổi ngày 26/10/2020 cho ông Lương Phùng Hoàng Lâm, theo hồ sơ số 14669.CN.008; 
- Văn bản thỏa thuận về việc bàn giao và xử lý tài sản thế chấp ngày 17/7/2023 ký giữa Agribank Chi nhánh 9 và ông Lương Phùng Hoàng Lâm;
- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến tài sản khác.

6. Hiện trạng tài sản đấu giá: 
- Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”, “có sao bàn giao vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý, xem hiện trạng, thực địa của tài sản đấu giá và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định tham gia đấu giá tài sản. 
- Người tham gia đấu giá tài sản tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý, xem hiện trạng, thực địa của tài sản đấu giá và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem tài sản và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá. Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá. 
- Người trúng đấu giá nhận bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế. Diện tích đất thực tế có thể chênh lệch so với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong trường hợp phải đo vẽ lại để thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu tài sản, diện tích đất thực tế có thể sai lệch so với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người mua trúng đấu giá cũng đồng ý chấp thuận mua tài sản với giá đã trúng đấu giá và nhận bàn giao (“có sao nhận bàn giao vậy”) thực địa tài sản mà không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện nào. Trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu. Người mua đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá.
- Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng tài sản, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng tài sản đấu giá, tình trạng tranh chấp tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại, thắc mắc sẽ không được giải quyết.

7. Giá khởi điểm đấu giá tài sản: 9.720.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, bảy trăm hai mươi triệu đồng).
Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, thuế GTGT trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định. 

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 04/6/2024 đến ngày 24/6/2024 (trong giờ hành chính) tại thửa đất số 721, tờ bản đồ số 65, địa chỉ: Phường Bình Chiểu, Tp. Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện đăng ký tham giá đấu giá:
1. Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/6/2024 đến ngày 24/6/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Trung Tín - Đ/c: 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.
2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.
3. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
a. Đối tượng tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 và  phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 đều được đăng ký tham gia đấu giá.
b. Cách thức tham gia đấu giá
Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau: 
Đối với tổ chức:    
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).
- Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.
- Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)
- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
- Xác nhận xem tài sản đấu giá.
- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.
Đối với cá nhân:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu của người tham gia đấu giá (bản sao).
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
- Xác nhận xem tài sản đấu giá.
- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.
Bước 2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo đấu giá tài sản của Công ty Đấu giá hợp danh Trung Tín.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.

10. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: 
- Tiền đặt trước: 972.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi hai triệu đồng).
- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 24/6/2024 đến ngày 26/6/2024 (Trong giờ hành chính).
- Phương thức: Chuyển khoản 
+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Tín.
+ Số tài khoản:  1602201368850 mở tại Agribank Chi nhánh 3.

11. Bước giá: Chênh lệch tối thiểu là 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng)/bước giá.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ tài sản theo thủ tục đấu giá thông thường.

13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian tổ chức đấu giá: 9 giờ 00 phút ngày 27/6/2024.
- Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Trung Tín - Địa chỉ: 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

14. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua tài sản và ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
1. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: 
- Số tiền đặt cọc: Số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá.
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá (Agribank Chi nhánh 9), trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
2. Thời hạn thanh toán:
- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành tài sản, Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Tín chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh 9 theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9.
Agribank được quyền kiểm soát, phong tỏa số tiền do người mua được tài sản đấu giá chuyển vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Tín.
- Người mua được tài sản đấu giá thanh toán tiền mua tài sản cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9 theo thời hạn sau:
- Đợt 1: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng Mua bán, bên mua phải thanh toán 30% giá trị Hợp đồng (đã bao gồm số tiền đặt cọc tham gia đấu giá tài sản) cho Bên bán (khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua tài sản đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.).
- Đợt 2: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán tài sản. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản tài sản đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản. 
- Người mua được tài sản đấu giá chuyển khoản tiền mua tài sản đấu giá vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9. 
- Nội dung chuyển khoản: [Họ và tên người trúng đấu giá] nộp tiền mua tài sản đấu giá thửa đất số 721, tờ bản đồ số 65, địa chỉ: Phường Bình Chiểu, Tp. Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.

15. Thông tin liên hệ:
Công ty Đấu giá hợp danh Trung Tín 
Địa chỉ: 76 (Tầng 5, Tầng 6) Cách Mạng Tháng Tám, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi