Agribank AMC LTD thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ số 1366

13/06/2024

1. Tên, địa chỉ người có khoản nợ đấu giá:
Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Củ Chi.
- Địa chỉ: Số 189 Tỉnh Lộ 8, Khu phố 3, Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.
Đại diện người có khoản nợ đấu giá: Agribank AMC LTD (Theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 539/2023/HĐDV/AMC-CNCUCHI ngày 13/9/2023 và văn bản ủy quyền số 539/2023/UQ.CNCUCHI-AMC ngày 13/9/2023 ký giữa Agribank Chi nhánh Củ Chi và Agribank AMC LTD)
- Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, Số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

2. Thông tin khoản nợ đấu giá: Khoản nợ của Công ty TNHH TMDV điện tử Ngọc Huy tại Agribank Chi nhánh Củ Chi theo Hợp đồng tín dụng (HĐTD) số 6120-LAV-201013350 ngày 01/10/2010 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung HĐTD số 01/PLHĐ ngày 16/3/2011; số 02/PLHĐ ngày 06/5/2011, giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến ngày 31/5/2024 là 85.044.845.112 đồng, Trong đó:
- Nợ gốc: 24.404.893.240 đồng.
- Nợ lãi: 60.639.951.872 đồng (tạm tính đến 31/5/2024).
Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 31/5/2024 cho đến khi Công ty TNHH TMDV điện tử Ngọc Huy thanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh Củ Chi.

3. Nguồn gốc của khoản nợ: Toàn bộ khoản nợ Công ty TNHH TMDV điện tử Ngọc Huy (Địa chỉ trụ sở: số 91 Trần Não, khu phố 2, Phường Bình An, TP.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) tại Agribank Chi nhánh Củ Chi theo từ Hợp đồng tín dụng (HĐTD) số 6120-LAV-201013350 ngày 01/10/2010 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung HĐTD số 01/PLHĐ ngày 16/3/2011; số 02/PLHĐ ngày 06/5/2011 ký giữa Agribank Chi nhánh Củ Chi và bên vay vốn là Công ty TNHH TMDV điện tử Ngọc Huy.

4. Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:
- Hợp đồng tín dụng (HĐTD) số 6120-LAV-201013350 ngày 01/10/2010 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung HĐTD số 01/PLHĐ ngày 16/3/2011; số 02/PLHĐ ngày 06/5/2011 ký giữa Agribank Chi nhánh Củ Chi và bên vay vốn là Công ty TNHH TMDV Điện tử Ngọc Huy;
- Hợp đồng thế chấp QSDĐ của bên thứ ba số 6120-LCP-201001621 ngày 6-8/10/2010 ký giữa Agribank Chi nhánh Củ Chi, ông Nguyễn Văn Huyện và bà Châu Kim Hoa và Công ty TNHH TMDV điện tử Ngọc Huy được chứng nhận tại Văn phòng công chứng Trung Tâm – Quận 3, số công chứng 005711 quyển số 04/TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 13/10/2010 tại Phòng tài nguyên và Môi trường Quận 1;
- Hợp đồng thế chấp QSDĐ của bên thứ ba số 6120-LCP-201001625 ngày 25/10/2010 ký giữa Agribank Chi nhánh Củ Chi, bà Nguyễn Ngọc Thiên Kim và Công ty TNHH TMDV điện tử Ngọc Huy được chứng nhận tại Văn phòng công chứng Trung Tâm – Quận 3, số công chứng 006165, quyển số 04/TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 26/10/2010 tại Phòng tài nguyên và Môi trường Quận Bình Thạnh;
- Hợp đồng thế chấp QSDĐ của bên thứ ba số 6120-LCP-201001622 ngày 18/3/2011 ký giữa Agribank Chi nhánh Củ Chi, ông Nguyễn Văn Huyện và bà Châu Kim Hoa và Công ty TNHH TMDV điện tử Ngọc Huy được chứng nhận tại Văn phòng công chứng Củ Chi, số công chứng 000820 quyển số 02/TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 21/3/2011 tại Văn Phòng đăng ký QSDĐ Quận 1;
- Đơn khởi kiện Công ty TNHH TMDV Điện tử Ngọc Huy tại Tòa án nhân dân huyện Củ Chi ngày 31/5/2012;
- Thông báo về phiên hòa giải số 134/TB-TA của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi ngày 12/6/2014;
- Quyết định xem xét thẩm định tại chỗ số 177/2014/QĐ-TĐTC ngày 14/7/2014 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi;
- Biên bản về việc không tiến hành hòa giải được ngày 22/12/2014;
- Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 231/2015/QĐST-KDTM ngày 17/6/2015 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi;
- Quyết định hoãn phiên tòa số 13/2015/QĐST-KDTM ngày 14/7/2015 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi;
- Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải số 655/TB-TA ngày 25/12/2019 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi;
- Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải số 44/TB-TA ngày 24/02/2021 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi;
Và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến khoản nợ.

5. Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ: 
- Tài sản bảo đảm thứ nhất: Tài sản bảo đảm khoản vay của Công ty TNHH TMDV điện tử Ngọc Huy tại Agribank Chi nhánh Củ Chi theo Hợp đồng thế chấp QSDĐ của bên thứ ba số 6120-LCP-201001625 ngày 25/10/2010 2010 ký giữa Agribank Chi nhánh Củ Chi, bà Nguyễn Ngọc Thiên Kim và Công ty TNHH TMDV điện tử Ngọc Huy được chứng nhận tại Văn phòng công chứng Trung Tâm - Quận 3, số công chứng 006165, quyển số 04/TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 26/10/2010 tại Phòng tài nguyên và Môi trường Quận Bình Thạnh, cụ thể như sau:
Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (theo GCN Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Hồ sơ gốc số: 19743/2002 do UBND TP.HCM cấp ngày 01/10/2002), cụ thể:
a) Đất ở:
+  Thửa đất số: 1039.
+  Tờ bản đồ số: 2BDC P26QBT
+  Diện tích: 91,43 m2
+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 91,43 m2
+ Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.
+ Thời gian sử dụng: lâu dài.
b) Nhà ở:
+ Địa chỉ: số 28A, Nguyễn Xí (số cũ 223/2D Xô Viết Nghệ Tĩnh), phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
+ Diện tích xây dựng: 48,80m2
+ Kết cấu: Tường gạch mái tôn.
+ Số tầng: 1 tầng.
- Tài sản bảo đảm thứ hai: Tài sản bảo đảm khoản vay của Công ty TNHH TMDV điện tử Ngọc Huy tại Agribank Chi nhánh Củ Chi theo Hợp đồng thế chấp QSDĐ của bên thứ ba số 6120-LCP-201001622 ngày 18/3/2011 ký giữa Agribank Chi nhánh Củ Chi, ông Nguyễn Văn Huyện và bà Châu Kim Hoa và Công ty TNHH TMDV điện tử Ngọc Huy được chứng nhận tại Văn phòng công chứng Củ Chi, số công chứng 000820 quyển số 02/TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 21/3/2011 tại Văn Phòng đăng ký QSDĐ Quận 1, cụ thể như sau:
Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số 109A, Bến Chương Dương (nay là đường Võ Văn Kiệt), phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số phát hành: 797602674602735, số hồ sơ gốc: 2508/2007/UB-GCN do UBND Quận 1, TP.HCM cấp ngày 25/7/2007, được Văn Phòng đăng ký đất đai Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh cập nhật thay đổi ngày 21/3/2011.
Đất ở:
+ Thửa đất số: 61.
+ Tờ bản đồ số: 45
+ Diện tích: 77,9 m2
+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 77,9 m2
+ Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.
+ Thời gian sử dụng: lâu dài.
Nhà ở:
+ Địa chỉ: số 109A, Bến Chương Dương (nay là đường Võ Văn Kiệt), phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
+ Diện tích xây dựng: 77,9m2
+ Diện tích sàn: 155,8 m2
+ Kết cấu: Tường gạch, sàn gỗ, mái ngói.
+ Số tầng: 2 tầng.
- Tài sản bảo đảm thứ ba: Tài sản bảo đảm khoản vay của Công ty TNHH TMDV điện tử Ngọc Huy tại Agribank Chi nhánh Củ Chi theo Hợp đồng thế chấp QSDĐ của bên thứ ba số 6120-LCP-201001621 ngày 6-8/10/2010 ký giữa Agribank Chi nhánh Củ Chi, ông Nguyễn Văn Huyện và bà Châu Kim Hoa và Công ty TNHH TMDV điện tử Ngọc Huy được chứng nhận tại Văn phòng công chứng Trung Tâm – Quận 3, số công chứng 005711 quyển số 04/TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 13/10/2010 tại Phòng tài nguyên và Môi trường Quận 1, cụ thể như sau:
Quyền sở hữu nhà ở tại số 109B, Bến Chương Dương (nay là đường Võ Văn Kiệt), phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở số: 41/HGN-Q.1 do Sở nhà đất UBND TP.HCM cấp ngày 18/01/1991, được Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh cập nhật thay đổi ngày 13/10/2010.
+ Địa chỉ: số 109B, Bến Chương Dương (nay là đường Võ Văn Kiệt), phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
+ Diện tích sàn xây dựng: 123,96m2
+ Thời hạn sử dụng: lâu dài
+ Kết cấu: Loại nhà phố, cấp 3, trệt + lầu gỗ, mái ngói.

6. Giá khởi điểm của khoản nợ đấu giá:
- Giá khởi điểm đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH TMDV điện tử Ngọc Huy tại Agribank Chi nhánh Củ Chi là: 85.044.845.112 đồng (Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu, tám trăm bốn mươi lăm ngàn, một trăm mười hai đồng). 
   Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy.                       
- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm các khoản nợ đấu giá.
- Bước giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

7. Hình thức phương thức đấu giá khoản nợ:
- Hình thức và phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên, bán toàn bộ khoản nợ.

8. Phương thức và thời hạn thanh toán tiền mua nợ:
- Phương thức thanh toán: thanh toán bằng chuyển khoản.
- Thời hạn thanh toán: theo quy định của Agribank

9. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá: Theo bảng tiêu chí đánh giá chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản/khoản nợ (đính kèm).

10. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp kèm mô tả năng lực, kinh nghiệm.
- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng báo, các chi phí khác theo quy định pháp luật và phương án đấu giá.

11. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ. 
- Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá được đăng tải trên trang thông tin điện tử Agribank, Agribank AMC LTD và Cổng thông tin đấu giá quốc gia - Bộ Tư pháp.
- Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp của hồ sơ đến Agribank AMC LTD.     
- Agribank AMC LTD - Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
+ Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  
+ Đầu mối liên hệ: Ông Lê Hồ Thắng (Điện thoại : 0978488480). 
Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM 
TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Theo thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp)

 

TT

NỘI DUNG

MỨC TỐI ĐA

CHẤM ĐIỂM

I

Cơ sở vật chất, trang thiết  bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

23,0

 

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11,0

 

1.1

Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử…)

6,0

 

1.2

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện

5,0

 

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8,0

 

2.1

Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu  trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá

4,0

 

2.2

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá

4,0

 

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2,0

 

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

1,0

 

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1,0

 

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án)

22,0

 

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

4,0

 

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

4,0

 

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4,0

 

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4,0

 

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

3,0

 

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3,0

 

III

Năng lực , kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

45,0

 

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5 

6,0

 

1.1

Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào)

2,0

 

1.2

Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng

3,0

 

1.3

Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng

4,0

 

1.4

Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng

5,0

 

1.5

Từ 30 hợp đồng trở lên

6,0

 

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5

18,0

 

2.1

Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch)

10,0

 

2.2

Từ 20% đến dưới 40%

12,0

 

2.3

Từ 40% đến dưới 70%

14,0

 

2.4

Từ 70% đến dưới 100%

16,0

 

2.5

Từ 100% trở lên

18,0

 

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3

5,0

 

3.1

Dưới 03 năm

3,0

 

3.2

Từ 03 năm đến dưới 05 năm

4,0

 

3.3

Từ 05 năm trở lên

5,0

 

4

Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3

3,0

 

4.1

01 đấu giá viên

1,0

 

4.2

Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên

2,0

 

4.3

Từ 05 đấu giá viên trở lên

3,0

 

5

Kinh  nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên tho Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về ban đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3

4,0

 

5.1

Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

2,0

 

5.2

Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

3,0

 

5.3

Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

4,0

 

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào Ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng

Chỉ chọn chấm điểm một trong ác tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4

5,0

 

6.1

Dưới 50 triệu đồng

2,0

 

6.2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

3,0

 

6.3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

4,0

 

6.4

Từ 200 triệu đồng trở lên

5,0

 

7

Đội  ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2

3,0

 

7.1

Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào)

2,0

 

7.2

Từ 03 nhân viên trở lên

3,0

 

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

1,0

 

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3

5,0

 

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

3,0

 

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với gia khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

4,0

 

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

5,0

 

V

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định

5,0

 

1

Tổng số hợp đồng dịch vụ đã ký với AMC

3

 

2

Tổng số HĐDV đã đấu thành

1

 

3

Số HĐ DV đã ký trong năm

1

 

Tổng số điểm

100

 

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

 

 

1

Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Đủ điều kiện

 

2

Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Không đủ điều kiện

 

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi