Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá khoản nợ số 1436

19/06/2024

1. Tổ chức đấu giá khoản nợ: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – Trụ sở: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh.

2. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn (Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn) – địa chỉ: 28-30-32  Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.
Đại diện người có khoản nợ: Agribank AMC LTD (Theo Hợp đồng thuê dịch vụ xử lý nợ số 62/2024/HĐDV/CNTTSG-AMC ngày 15/5/2024 và Văn bản ủy quyền số 62/2024/UQ.CNTTSG-AMC ngày 15/5/2024 ký giữa Agribank AMC LTD và Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn về việc xử lý khoản nợ xấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Việt).
- Địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9 Số 135 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Khoản nợ đấu giá: khoản nợ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Việt tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.
3.1. Thông tin về khoản nợ: Toàn bộ khoản nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Việt tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn (được bàn giao từ Agribank Chi nhánh Bình Chánh) theo Hợp đồng tín dụng số 6440-LAV-200901864 ngày 31/3/2009 ký giữa Agribank Chi nhánh Bình Chánh và Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Việt có giá trị ghi sổ tạm tính đến ngày 30/4/2024 là: 206.003.605.418 đồng.
Trong đó:
- Nợ gốc: 64.996.000.000 đồng.
- Nợ lãi: 141.007.605.418 đồng
3.2. Tài sản bảo đảm của khoản nợ:
a) 02 Quyền sử dụng đất tại số 14A51-52 phường Thảo Điền, quận 2 (nay là TP.Thủ Đức), TP.HCM theo Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ 3 số 6440-LCP-2009 ngày 26/03/2009 ký giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Khang Thông, Agribank Chi nhánh Bình Chánh và Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Việt, cụ thể:
+ Tài sản bảo đảm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T369042, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00101/1a QSDĐ/5167/UB do UBND TP.HCM cấp ngày 26/12/2002, đăng ký thay đổi ngày 18/3/2009, chủ tài sản là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Khang Thông. Chi tiết cụ thể:
- Thửa đất số: 1162- 45
- Tờ bản đồ số: Thứ 1 xã An Phú, huyện Thủ Đức
- Địa chỉ thửa đất: phường Thảo Điền, quận 2 (nay là TP.Thủ Đức), TP.HCM 
- Diện tích: 435 m2 (bằng chữ: Bốn trăm ba mươi lăm mét vuông)
- Mục đích sử dụng: làm nhà ở
- Hình thức sử dụng:     + Sử dụng riêng: 435m2
+ Sử dụng chung: không
- Thời hạn sử dụng: lâu dài
+ Tài sản bảo đảm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T284144, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00142/1a QSDĐ/5126/UB do UBND TP.HCM cấp ngày 26/12/2002, đăng ký thay đổi ngày 18/3/2009, chủ tài sản là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Khang Thông. Chi tiết cụ thể như sau:  
- Thửa đất số: 1162- 46
- Tờ bản đồ số: 1
- Địa chỉ thửa đất: phường Thảo Điền, quận 2 (nay là TP.Thủ Đức), TP.HCM 
- Diện tích: 456 m2 (bằng chữ: Bốn trăm năm mươi sáu mét vuông)
- Mục đích sử dụng: làm nhà ở
- Hình thức sử dụng:     + Sử dụng riêng: 456 m2
+ Sử dụng chung: không
- Thời hạn sử dụng: lâu dài 
Tổng diện tích đất thế chấp: 891m2 (gồm 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 2 thửa liền kề; tài sản gắn liền trên đất chưa được hoàn công, cập nhật trên cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với phần đã xây dựng trên đất).
Hiện trạng tài sản bảo đảm thời điểm cho vay: Tài sản là đất ở tại số 14A51-52 Phường Thảo Điền, Quận 2 (nay là TP.Thủ Đức), TP.HCM, tổng diện tích đất ở: 891m2; Phần tài sản trên đất đã xây nhà Biệt thự, đang sử dụng làm nhà ở chưa được hoàn công, cập nhật trên cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nên chưa được công chứng thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm. 
Tài sản bảo đảm hiện có phát sinh tranh chấp do xuất hiện Bên thứ ba thông báo với tòa án nội dung: Công ty Khang Thông (chủ tài sản) đã bán tài sản trên cho họ (bán giấy tay) vào thời điểm năm 2016 nhưng chưa thanh toán tiền hết. Nội dung này tòa án đã thụ lý, chưa đưa ra xét xử.
b) 06 xe máy chuyên dùng (xe đào, xe cuốc); 08 phương tiện thủy nội địa (xà lan, đầu kéo) theo Hợp đồng thế chấp tài sản sản của bên thứ 3 số 6440-LCP-2009 ngày 14/09/2009 2009 ký giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Khang Thông, Agribank Chi nhánh Bình Chánh và Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Việt:

STT

LOẠI PHƯƠNG TIỆN

TÊN PHƯƠNG TIỆN

GIẤY TỜ TÀI SẢN

1

Loại xe máy chuyên dùng

 

Máy đào bánh lốp

Biển số: 50LA-1011

Giấy chứng nhận đăng k‎‎‎ý xe máy chuyên dùng số 02675-XMCD do Sở GTCC Tp.HCM cấp ngày 13/11/2007. Chủ tài sản là Công ty CP XDTM DV Khang Thông

2

Loại xe máy chuyên dùng

 

Máy đào bánh xích

Biển số: 50XA-1254

Giấy chứng nhận đăng k‎‎‎ý xe máy chuyên dùng số 03193-XMCD do Sở GTCC Tp.HCM cấp ngày 11/06/2008. Chủ tài sản là Công ty CP XDTM DV Khang Thông

3

Loại xe máy chuyên dùng

 

Máy đào bánh xích

Biển số: 50XA-1231

Giấy chứng nhận đăng k‎‎‎ý xe máy chuyên dùng số 03126-XMCD do Sở GTCC Tp.HCM cấp ngày 14/05/2008. Chủ tài sản là Công ty CP XDTM DV Khang Thông

4

Loại xe máy chuyên dùng

 

Máy đào bánh xích

Biển số: 50XA-1161

Giấy chứng nhận đăng k‎‎‎ý xe máy chuyên dùng số 02962-XMCD do Sở GTCC Tp.HCM cấp ngày 18/03/2008. Chủ tài sản là Công ty CP XDTM DV Khang Thông

5

Loại xe máy chuyên dùng

 

Máy đào bánh xích

Biển số: 50XA-1159

Giấy chứng nhận đăng k‎‎‎ý xe máy chuyên dùng số 02960-XMCD do Sở GTCC Tp.HCM cấp ngày 14/03/2008. Chủ tài sản là Công ty CP XDTM DV Khang Thông

6

Loại xe máy chuyên dùng

 

Máy đào bánh xích

Biển số: 50XA-1158

Giấy chứng nhận đăng k‎‎‎ý xe máy chuyên dùng số 02959-XMCD do Sở GTCC Tp.HCM cấp ngày 14/03/2008. Chủ tài sản là Công ty CP XDTM DV Khang Thông

7

Phương tiện thủy nội địa

Số đăng ký: SG.3961

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 4978/ĐK do Sở GTCC Tp.HCM cấp ngày 18/6/2008. Chủ tài sản là Công ty CP XDTM DV Khang Thông

8

Phương tiện thủy nội địa

Số đăng ký: SG.1557

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 5262/ĐK do Sở GTCC Tp.HCM cấp ngày 17/9/2008. Chủ tài sản là Công ty CP XDTM DV Khang Thông

9

Phương tiện thủy nội địa

Số đăng ký: SG.4144

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 5248/ĐK do Sở GTVT Tp.HCM cấp ngày 17/9/2008. Chủ tài sản là Công ty CP XDTM DV Khang Thông

10

Phương tiện thủy nội địa

Số đăng ký: SG.3959

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 4976/ĐK do Sở GTCC Tp.HCM cấp ngày 18/6/2008. Chủ tài sản là Công ty CP XDTM DV Khang Thông

11

Phương tiện thủy nội địa

Số đăng ký: SG.2098

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 4974/ĐK do Sở GTCC Tp.HCM cấp ngày 18/6/2008. Chủ tài sản là Công ty CP XDTM DV Khang Thông

12

Phương tiện thủy nội địa

Số đăng ký: SG.3960

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 4977/ĐK do Sở GTCC Tp.HCM cấp ngày 18/6/2008. Chủ tài sản là Công ty CP XDTM DV Khang Thông

13

Phương tiện thủy nội địa

Số đăng ký: SG.4897

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 6281/ĐK do Sở GTVT Tp.HCM cấp ngày 15/6/2009. Chủ tài sản là Công ty CP XDTM DV Khang Thông

14

Phương tiện thủy nội địa

Số đăng ký: SG.4889

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 6273/ĐK do Sở GTVT Tp.HCM cấp ngày 12/6/2009. Chủ tài sản là Công ty CP XDTM DV Khang Thông


- Đặc điểm tài sản bảo đảm thực tế tại thời điểm hiện tại: Ngân hàng chưa xác định được hiện trạng. Mặc dù đã nhiều lần yêu cầu bố trí, sắp xếp để Ngân hàng kiểm tra tài sản nhưng khách hàng vay cũng như chủ tài sản không hợp tác nên chưa thực hiện được, vì vậy, chưa thể đánh giá được hiện trạng và giá trị thực của tài sản là động sản.

4. Các thông tin khác về khoản nợ: Tham khảo hồ sơ của khoản nợ. 

5. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý khoản nợ đấu giá: Là toàn bộ khoản nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Việt tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn (được bàn giao từ Agribank Chi nhánh Bình Chánh) theo Hợp đồng tín dụng số 6440-LAV-200901864 ngày 31/3/2009 ký giữa Agribank Chi nhánh Bình Chánh và Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Việt có giá trị ghi sổ tạm tính đến ngày 30/4/2024 là: 206.003.605.418 đồng.

6. Hồ sơ pháp lý kèm theo khoản nợ đấu giá:
- Hợp đồng tín dụng số 6440-LAV-200901864 ngày 31/3/2009 ký giữa Agribank Chi nhánh Bình Chánh và Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Việt.;  
- Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số 6440-LCP-2009 ngày 26/3/2009 ký giữa Agribank Chi nhánh Bình Chánh, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Việt và Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Khang Thông. 
- Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số 6440-LCP-2009 ngày 14/9/2009 2009 ký giữa Agribank Chi nhánh Bình Chánh và Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Việt và Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Khang Thông.
- Và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến khoản nợ. 

7. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
Hiện tại khoản vay của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Việt đã bị quá hạn nhiều năm và chuyển sang nhóm nợ xấu do Bên vay vốn vi phạm nghĩa vụ trả nợ.  
Khoản nợ được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tự xem xét, đánh giá hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ, tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan đến khoản nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ và Người mua đấu giá hoàn toàn tự chịu trách nhiệm khi quyết định mua khoản nợ đấu giá. Người tham gia đấu giá khoản nợ xem xét, đánh giá khoản nợ, tài sản bảo đảm của khỏa nợ và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao khoản nợ theo hiện trạng thực tế. Diện tích, khối lượng, số lượng, kích thước, chủng loại thực tế của tài sản bảo đảm của khoản nợ có thể chênh lệch, sai biệt so với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, giấy chứng nhận công trình... (gọi chung là giấy tờ pháp lý của tài sản bảo đảm) thì người mua trúng đấu giá cũng phải đồng ý chấp thuận mua khoản nợ với giá đã trúng đấu giá và nhận bàn giao (“có sao nhận bàn giao vậy”) thực tế khoản nợ và tài sản bảo đảm của khoản nợ.
Trường hợp khoản nợ hoặc tài sản bảo đảm của khoản nợ chưa hoàn thiện pháp lý, người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Người trúng đấu giá khoản nợ phải tự thực hiện các thủ tục cập nhật bảo đảm, cập nhật lại bên nhận thế chấp sau khi Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn bàn giao hồ sơ khoản nợ/giấy tờ tài sản bảo đảm. Bên trúng đấu giá khoản nợ có thể yêu cầu Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn hỗ trợ ký các biên bản liên quan đến các thủ tục cập nhật hoặc xóa thế chấp để Người trúng đấu giá tự thực hiện các công việc trên (nếu có). Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem xét, đánh giá khoản nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá.
Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về những rủi ro pháp lý khoản nợ, thay đổi trên thực địa của tài sản bảo đảm của khoản nợ và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá.
Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: các tranh chấp giữa các Bên vay vốn và chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán, cầm cố tài sản bảo đảm (trái pháp luật) và những rủi ro pháp lý khác. Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của các Bên vay vốn, của chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm. Những rủi ro này, Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá khoản nợ không thể lường trước được.
Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá sẽ minh bạch thông tin và hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên. 
Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá, tình trạng tranh chấp tài sản bảo đảm của khoản nợ. Mọi khiếu nại, thắc mắc sẽ không được giải quyết.
Hình thức bán khoản nợ: Bán nợ không truy đòi.

8. Giá khởi điểm của khoản nợ: 206.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm lẻ sáu tỷ đồng). Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, thuế GTGT trong trường hợp khoản nợ đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.

9. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ đến hết ngày 05/07/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện đăng ký tham giá đấu giá
10.1 Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý giấy tờ về hồ sơ khoản nợ: liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ đến hết ngày 05/07/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM.
10.2 Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ 
10.3 Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
a. Đối tượng tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14.
b. Cách thức tham gia đấu giá
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau: 
Đối với tổ chức:    
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.
- Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).
- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và CCCD của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.
Đối với cá nhân:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu của người tham gia đấu giá (bản sao).
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.
Bước 2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.

11. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:
- Tiền đặt trước: 20.600.000.000 đồng (Hai mươi tỷ sáu trăm triệu đồng).
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/07/2024 đến hết ngày 05/07/2024 (trong giờ hành chính)
- Hình thức: Nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn, Số tài khoản: 1900201447383 mở tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.

12. Bước giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)/bước giá.

13. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ.

14. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ ngày 08/07/2024, tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM.

15. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá: 
- Số tiền đặt cọc: Số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá.
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá (Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn).
b. Thời hạn thanh toán:
- Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.
- Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn được quyền kiểm soát, phong tỏa số tiền do người mua được khoản nợ đấu giá chuyển vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.
- Người mua được khoản nợ đấu giá thanh toán tiền mua khoản nợ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn theo thời hạn sau:
- Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm số tiền đặt cọc) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán khoản nợ. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản khoản nợ đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá (Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn).
c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản. 
- Người mua được khoản nợ đấu giá chuyển khoản tiền mua khoản nợ đấu giá vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn. 
- Nội dung chuyển khoản: [Họ và tên người trúng đấu giá] nộp tiền mua khoản nợ đấu giá của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Việt tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.
Khách hàng đăng ký đấu giá,mua hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước tại: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LAM SƠN SÀI GÒN
Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 22455120      Fax: 028. 38123910.  

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi