Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm số 1451

21/06/2024

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
a. Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Tân Phú.
 - Địa chỉ: 126 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
b. Đại diện cho người có tài sản đấu giá: Agribank AMC LTD (Theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 399B/HĐDV/AMC-CNTP ký ngày 10/08/2020 và Văn bản ủy quyền số 471/2020/UQ.CNTANPHU-AMC ngày 17/9/2020 giữa Agribank Chi nhánh Tân Phú và Agribank AMC LTD).
- Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: Trụ sở chính: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. 
Chi nhánh TP.HCM: Số 79 Đường 44, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại liên hệ: 08.8815.4369

3. Tài sản đấu giá: Theo các Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số: 6460-LCL-201900304 ngày 14/5/2019; Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của người khác số: 6460-LCL-201900346 ngày 30/5/2019  ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Phú, và Công ty TNHH Dược phẩm Anphaco và ông Nguyễn Trường Sơn và Văn bản số 571/NHNo.TP-KHDN ký ngày 17/6/2024 của Agribank Chi nhánh Tân Phú thì tài sản đấu giá là:
Tài sản 01: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại Thửa đất số: 73; Tờ bản đồ số: 8; Diện tích: 604,2m2; Hình thức sử dụng: sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất; Địa chỉ 4/8 Đường số 6, khu phố 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh và nhà ở Diện tích xây dựng: 245,2m2; Diện tích sàn 245,2 m2 ; Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ; Hình thức sở hữu: sở hữu riêng; Cấp (hạng): cấp 4 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 165386 số vào sổ cấp GCN CS 05455 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/05/2018, cập nhật chuyển nhượng cho ông Nguyễn Trường Sơn ngày 25/02/2019.
+  Ghi chú: 
• Vị trí nhà đất thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới theo Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 13/4/2011 của Ủy ban nhân dân Quận 2. Lộ giới đường hướng Đông Nam là 5m theo Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của Ủy ban nhân dân Quận 2. Lộ giới đường hướng Tây Bắc là 40m theo Quyết định số 4713/QĐ –UBND ngày 13/4/2011 của Ủy ban nhân dân quận. Ranh thu hồi đất hướng Tây Bắc là 30m.
• Thửa đất này được hợp từ một phần thửa 291 và toàn phần thửa 292-1; tờ bản đồ 02 sơ đồ nền nay là tờ bản đồ số 8, phường Thạnh Mỹ Lợi.
• Giấy chứng nhận được hợp từ một phần giấy chứng nhận số 844/2004 ngày 12/4/2004 và toàn phần giấy chứng nhận số 3483/2003 ngày 12/12/2003 do Ủy ban nhân dân Quận 2 cấp.
- Tài sản 02: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại thửa đất số: 83; Tờ bản đồ số: 78; Diện tích: 198,8m2; Hình thức sử dụng: Riêng: 198,8m2, chung: không m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (theo Quyết định số 281/QĐ –TTg ngày 15/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1324/QĐ –UBND ngày 24/3/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh); địa chỉ  phường An Phú, Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 794266 số vào sổ cấp GCN CT38966 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/01/2015, cập nhật chuyển nhượng cho ông Nguyễn Trường Sơn ngày 25/01/2019.
Về giấy tờ tài sản: 
- Tài sản 01: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 165386 số vào sổ cấp GCN CS 05455  do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/05/2018, cập nhật chuyển nhượng cho ông Nguyễn Trường Sơn ngày 25/02/2019.
- Tài sản 02: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 794266 số vào sổ cấp GCN CT38966 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/01/2015, cập nhật chuyển nhượng cho ông Nguyễn Trường Sơn ngày 25/01/2019.

4. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: 
4.1 Nguồn gốc tài sản: Là tài sản của ông Nguyễn Trường Sơn đã thế chấp để bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Dược phẩm Anphaco tại Agribank Chi nhánh Tân Phú. Tài sản bảo đảm này đã được ông Nguyễn Trường Sơn (chủ tài sản) bàn giao cho Agribank Chi nhánh Tân Phú/Agribank AMC LTD xử lý bán đấu giá đề thu nợ khoản vay theo quy định.
4.2 Hồ sơ pháp lý kèm theo:    
- Hợp đồng tín dụng số: 6460-LAV-201900321 ký ngày 12/04/2019 giữa Agribank Chi nhánh Tân Phú và Công ty TNHH Dược phẩm Anphaco;
- Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 6460-LAV-201900321/PL1 ký ngày 14/05/2019 giữa Agribank Chi nhánh Tân Phú và Công ty TNHH Dược phẩm Anphaco;
- Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 6460-LAV-201900321/PL2 ký ngày 30/05/2019 giữa Agribank Chi nhánh Tân Phú và Công ty TNHH Dược phẩm Anphaco;
- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng số 6460-LAV-201900321/HĐSĐ01 ký ngày 22/7/2019 giữa Agribank Chi nhánh Tân Phú và Công ty TNHH Dược phẩm Anphaco;
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số: 6460-LCL-201900304 ngày 14/5/2019 ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Phú, ông Nguyễn Trường Sơn và Công ty TNHH Dược phẩm Anphaco;
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của người khác số: 6460-LCL-201900346 ngày 30/5/2019 ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Phú, ông Nguyễn Trường Sơn và Công ty TNHH Dược phẩm Anphaco;
- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngày 15/05/2019 của ông Nguyễn Trường Sơn được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận 2, TP. Hồ Chí Minh chứng nhận cùng ngày 15/5/2019;
- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngày 30/5/2019 của ông Nguyễn Trường Sơn được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận 2, TP. Hồ Chí Minh chứng nhận cùng ngày 30/5/2019;
- Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 276/NHNo-TP-TD ngày 03/6/2020 của Agribank Chi nhánh Tân Phú;
- Văn bản thỏa thuận về việc xử lý tài sản bảo đảm ngày 04/11/2020;
Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

5. Hiện trạng tài sản đấu giá: 
- Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”, “có sao bàn giao vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý, xem hiện trạng, thực địa của tài sản đấu giá và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định tham gia đấu giá tài sản. 
- Người tham gia đấu giá tài sản tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý, xem hiện trạng, thực địa của tài sản đấu giá và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem tài sản và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá. Agribank Chi nhánh Tân Phú, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.
- Người trúng đấu giá nhận bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế. Diện tích đất thực tế có thể chênh lệch so với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong trường hợp phải đo vẽ lại để thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu tài sản, diện tích đất thực tế có thể sai lệch so với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người mua trúng đấu giá cũng đồng ý chấp thuận mua tài sản với giá đã trúng đấu giá và nhận bàn giao (“có sao nhận bàn giao vậy”) thực địa tài sản mà không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện nào. Trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu. Người mua đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá.

6. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá của tài sản đấu giá: 
6.1. Giá khởi điểm tài sản:
Tài sản 1: 39.025.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, không trăm hai mươi lăm triệu đồng).
Tài sản 2: 28.191.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, một trăm chín mươi mốt triệu đồng).
(*) Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.Thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng tài sản đấu giá (nếu có) và các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác thuộc nghĩa vụ của người có tài sản phải nộp, những khoản này người mua tài sản trúng đấu giá phải nộp thay người có tài sản đấu giá.
6.2. Tiền đặt trước (10%):
Tài sản 1: 3.902.500.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm lẻ hai triệu, năm trăm nghìn đồng)
Tài sản 2: 2.819.100.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm mười chín triệu, một trăm nghìn đồng)
- Hình thức: Chuyển khoản theo số tài khoản sau:
+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam.
+ Số tài khoản: 6460201021847 mở tại Agribank Chi nhánh Tân Phú.
6.3. Tiền mua hồ sơ: 
Tài sản 1: 500.000 đồng /01 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng / 01 hồ sơ).
Tài sản 2: 500.000 đồng /01 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng / 01 hồ sơ).
6.4. Bước giá: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)/ 01 tài sản.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
• Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 20/6/2024 đến 17h00 ngày 21/6/2024 (trong giờ hành chính).
• Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

9. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá 
• Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 08h00 ngày 18/6/2024 đến 17h00 ngày 24/6/2024 (trong giờ hành chính).
• Thời gian nộp tiền đặt trước các ngày 21/6/2024, ngày 24/6/2024 và ngày 25/6/2024 (trong giờ hành chính).
Lưu ý: Khách hàng nộp tiền đặt trước thông qua hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được “PHÁT SINH CÓ” trong tài khoản Ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam đã cung cấp cho khách hàng đến 17h00 ngày 14/6/2024.
• Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: 
Tài sản 1
tổ chức đấu giá vào lúc 09h30 ngày 26/6/2024
Tài sản 2
tổ chức đấu giá vào lúc 10h00 ngày 26/6/2024

10. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia, tổ chức đấu giá 
Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - Chi nhánh TP.HCM: Số 79 Đường 44, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM.Điện thoại: 08.8815.4369 

11. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản. Khách hàng tham gia đấu giá phải cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là các ngày 12/6/2024, ngày 13/6/2024 và ngày 14/6/2024 (trong giờ hành chính), nếu không cung cấp thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
(Lưu ý: Trong trường hợp việc tổ chức bán đấu giá này không thể thực hiện được do các trường hợp bất khả kháng như Tòa án hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu hoãn, tạm hoãn, ngăn chặn cuộc đấu giá, hủy bỏ kết quả đấu giá thành/hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá của cơ quan chức năng thì thì Agribank Chi nhánh Tân Phú, Agribank AMC LTD, Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam và khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện theo, các vấn đề có liên quan được phục hồi về nguyên trạng và các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau.
Khách hàng tham gia đấu giá tự tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản và cam kết đã tham khảo kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản bán đấu giá, trực tiếp xem tài sản và đồng ý mua tài sản theo nguyên trạng, “có sao mua vậy” và nhận tài sản trúng đấu giá đúng như hiện trạng và trên hồ sơ đã được xem/giám định trước đó;
Phải biết đây là tài sản thế chấp tại Ngân hàng, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền; trong trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận;
Phải biết trong trường hợp giải quyết khiếu nại hoặc có văn bản kháng nghị của cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền thì việc bàn giao tài sản sẽ được bàn giao sau khi giải quyết khiếu nại xong hoặc dừng lại theo quy định. Các bên không có trách nhiệm bồi thường cho nhau;
Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy” như người tham gia đấu giá đã được xem/giám định. Đơn vị tổ chức đấu giá và Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Tân Phú không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng và các rủi ro tiềm ẩn của tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng tài sản, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại trong cuộc đấu giá hoặc khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết;
Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có tài sản và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến tài sản đấu giá như: các tranh chấp giữa người có tài sản thế chấp với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản (trái pháp luật). Các tài sản như nợ thuế, nợ khác của người có tài sản thế chấp. Những rủi ro này, bên có tài sản và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có tài sản và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá tài sản xem xét, quyết định. Người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công tài sản; Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Tân Phú và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.).

12. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá.
a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: 
+ Số tiền đặt cọc: kể từ thời điểm đấu giá thành, số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá.
+ Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.
b. Thời hạn thanh toán:
+ Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán tài sản (đã bao gồm số tiền đặt trước) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua tài sản đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.
+ Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán tài sản. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.
c. Phương thức thanh toán: chuyển khoản. 
Toàn bộ số tiền mua tài sản được chuyển vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Phú, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Phú.
d. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Tân Phú.
Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản trên.
Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:
- Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.8815.4369
- Agribank AMC LTD, số: Tầng 8, tầng 9, Số nhà 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
Địa chỉ liên hệ: số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi