Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm số 552

30/03/2023

1. Thông tin người có tài sản đấu giá : 
1.1. Người có tài sản đấu giá
: Agribank Chi nhánh 9
Địa chỉ : Số 284 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
1.2. Đại diện cho người có tài sản đấu giá:
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam 

2. Tài sản bảo đảm đấu giá, giấy tờ pháp lý của tài sản:
2.1. Tài sản bảo đảm đấu giá: 

Theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6300-LCP-202000318 ngày 26/3/2020 giữa Bên nhận thế chấp ( Agribank Chi nhánh 9) và Bên thế chấp ( Ông Nguyễn Văn Lưu) thì tài sản bảo đảm là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền tại 89/36 đường Làng Tăng Phú, P. Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM. Chi tiết tài sản như sau :
* Thửa đất
- Thửa đất số 663, tờ bản đồ số 31 
- Địa chỉ : 89/36 đường Làng Tăng Phú, P. Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Diện tích : 139,6m2
- Mục đích sử dụng:  Đất ở tại đô thị
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 Nhà ở
- Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ 
- Địa chỉ : 89/36 đường Làng Tăng Phú, P. Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Diện tích XD: 106,5m2, DTSD : 511,9m2
- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng
2.2. Về giấy tờ tài sản: 
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 012334, số vào sổ cấp GCN : CS08707 do Sở Tài nguyên môi trường Tp.HCM cấp ngày 19/03/2020. Chủ sở hữu: Ông Nguyễn Văn Lưu.;
- Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất;
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6300-LCP-202000318 ngày 26/3/2020 giữa Bên nhận thế chấp ( Agribank Chi nhánh 9) và Bên thế chấp ( Ông Nguyễn Văn Lưu) được Văn phòng công chứng số 3 thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận , số công chứng 5068, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD;
- Đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngày 26/3/2020  tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 9;
- Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

3. Nguồn gốc của tài sản đấu giá:
Là tài sản bảo đảm cho khoản vay ông Nguyễn Văn Lưu tại Agribank Chi nhánh 9 theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6300-LCP-202000318 ngày 26/3/2020 giữa Bên nhận thế chấp ( Agribank Chi nhánh 9) và Bên thế chấp ( Ông Nguyễn Văn Lưu) được Văn phòng công chứng số 3 thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận , số công chứng 5068, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD và Đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngày 26/3/2020  tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 9.

4. Hiện trạng tài sản đấu giá:
- Tài sản nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của tài sản. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự khiếu nại, khiếu kiện đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh 9, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá. 
- Đối với các trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, trường hợp diện tích thực tế khác biệt so với diện tích trên giấy chứng nhận thì người mua tài sản đấu giá có nghĩa vụ tự liên hệ, làm việc với chủ tài sản và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu theo quy định.

5. Giá khởi điểm: 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng).
(*) Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và thuế GTGT trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.
- Tiền đặt trước: 1.500.000.000 đồng, tương đương 10% giá khởi điểm;
- Bước giá: 100.000.000 đồng ( Một trăm triệu đồng).

6. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: 
Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với tài sản, bên có tài sản bảo đảm sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
a) Về cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng; có phòng đấu giá phù hợp, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; 
b) Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; 
c) Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá; 
d) Tại thời điểm nộp hồ sơ có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản và chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản của Bộ Tư pháp công bố và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; 
e) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 108/2020/TT-BTC, ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; 
f) Phải mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh 9 trước khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá; 
g) Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên trong trường hợp Chi nhánh/Agribank AMC LTD đề nghị, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá.
6.1. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp kèm mô tả năng lực, kinh nghiệm.
- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng báo, các chi phí khác theo quy định pháp luật và phương án đấu giá.
6.2. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ:
- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện nơi gửi);    
- Thời gian: Kể từ ngày phát hành thông báo và kết thúc chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày Agribank AMC LTD/Agribank và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản đăng thông tin lựa chọn tổ chức đấu giá trên Website;
- Địa điểm : Agribank AMC LTD, Cán bộ liên hệ: Ông Nguyễn Đức Trung – Số điện thoại : 0366.579272;
- Số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi