Agribank Chi nhánh Bắc TP. Hồ Chí Minh thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản số 559

17/06/2024

1. Tài sản cần thẩm định giá: 
Tài sản thứ 1: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại địa chỉ Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức (Nay là Thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh.
Đặc điểm:
+ Quyền sử dụng đất
- Thửa đất số: 724; Tờ bản đồ số: 66;
- Địa chỉ: Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức (Nay là Thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh;
- Diện tích: 127,5 m2 (Một trăm hai mươi bảy phẩy năm mét vuông);
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
* Ghi chú:
- Lộ giới hẻm phía Đông Bắc theo hiện hữu.
- Hợp đồng số 30573 ngày 06/10/2015 tại Phòng công chứng số 3.
- Thửa cũ: Mpt 515.
Tài sản thứ 2: 04 (Bốn) Quyền sử dụng đất tọa lạc tại địa chỉ Khu đô thị mới, Phường 1, Tp. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.
Đặc điểm:
+ Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 12; Tờ bản đồ số: 34
- Địa chỉ: Khu đô thị mới, Phường 1, Tp. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.
- Diện tích: 256,88 m2 (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi sáu phẩy tám mươi tám mét vuông).
- Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng.
- Mục đích sử dụng : Đất ở tại đô thị.
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
+ Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 19; Tờ bản đồ số: 34
- Địa chỉ: Khu đô thị mới, Phường 1, Tp. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.
- Diện tích: 277,6 m2 (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi bảy phẩy sáu mét vuông).
- Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng.
- Mục đích sử dụng : Đất ở tại đô thị.
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
+ Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 65; Tờ bản đồ số : 40
-  Địa chỉ: Khu đô thị mới, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
-  Diện tích: 708,4 m2 (Bằng chữ : Bảy trăm linh tám phẩy bốn mét vuông)
-  Hình thức sử dụng:  Sử dụng riêng
-  Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
-  Thời gian sử dụng: Lâu dài
-  Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
+ Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 7; Tờ bản đồ số : 34
- Địa chỉ: Khu đô thị mới, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
- Diện tích: 303,83 m2 (Bằng chữ : Ba trăm linh ba phẩy tám mươi ba mét vuông)
-  Hình thức sử dụng:  Sử dụng riêng
-  Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
-  Thời gian sử dụng: Lâu dài
-  Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

2. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị thị trường của tài sản bảo đảm để bán đấu giá công khai.

3. Tiêu chí lựa chọn đơn vị, tổ chức (doanh nghiệp) thẩm định đấu giá: 
a. Doanh nghiệp thẩm định giá được thành lập theo quy định của pháp luật và được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;
b. Phải có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện, đội ngũ thẩm định viên về giá phải có kinh nghiệm, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để triển khai hợp đồng;
c. Doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện thẩm định giá tài sản đảm bảo theo giá thị trường để xác định giá khởi điểm của tài sản bảo đảm theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;
d. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá; đáp ứng được điều kiện, yêu cầu của gói thầu thẩm định giá;
e. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín (trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng)....;
f. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản bảo đảm, tài sản liên quan đến khoản nợ,...);
g. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá thẩm định.

4. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm
- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định), trong đó phân tích phí của riêng từng thửa đất cụ thể.

5. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ:
Thời hạn: trước 16:00 giờ ngày 20/06/2024.
Địa điểm: Phòng KHDN - Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số: 358 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.  
Điện thoại: (028)-37515939;         Fax: (028)-37515938.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi