Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm số 1176

13/06/2024

1. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn (Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn) – địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Khoản nợ đấu giá: Khoản nợ của Công ty TNHH An Phú Cà Phê tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.
2.1. Thông tin về khoản nợ:
Giá trị ghi sổ khoản nợ tính đến ngày 15/5/2024: 93.122.255.935 đồng. Trong đó:
- Dư nợ gốc: 58.000.000.000 đồng;
- Nợ lãi: 35.122.255.935 đồng, gồm lãi trong hạn: 23.502.800.618 đồng, lãi quá hạn: 11.444.914.619 đồng, phí chậm trả: 174.540.697 đồng.
Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 16/5/2024 cho đến khi Công ty TNHH An Phú Cà Phê toán hết nợ gốc và tiền vay tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.
2.2. Thông tin về tài sản bảo đảm của khoản nợ: 
2.2.1 Tài sản đảm bảo thứ nhất: Quyền sử dụng 1.041,3 m2 đất tại thửa đất số 503, tờ bản đồ số 02, địa chỉ tại phường Phú Hữu, quận 9 (nay là Tp. Thủ Đức), Tp. HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK204363, số vào sổ cấp GCN CH08937 do UBND Quận 9 cấp ngày 06/03/2018. Chủ tài sản: ông Nguyễn Trúc Quỳnh.
Diện tích: 1041,3 m2. 
Hình thức sử dụng: sử dụng riêng.
Mục đích sử dụng: đất ở 925,3 m2, đất trồng cây lâu năm 116,0 m2.
Thời hạn sử dụng: đất ở: lâu dài; Đất trồng cây lâu năm 13/04/2021.
Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 925,3 m2; Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 116,0 m2
2.2.2 Tài sản đảm bảo thứ hai: Quyền sử dụng 1.038,4 m2 đất thửa đất số 505, tờ bản đồ số 02, địa chỉ tại phường Phú Hữu, quận 9 (nay là Tp. Thủ Đức), Tp. HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK204734 và CK204730, số vào sổ cấp GCN CH08945 do UBND Quận 9 cấp ngày 09/03/2018. Chủ tài sản: ông Châu Mai Bình.
Diện tích: 1038,4 m2. 
Hình thức sử dụng: sử dụng chung.
Mục đích sử dụng: đất ở 932,1 m2, đất trồng cây lâu năm 106,3 m2.
Thời hạn sử dụng: đất ở: lâu dài; Đất trồng cây lâu năm 13/04/2021.
Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 932,1 m2; Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 106,3 m2.

3. Giá khởi điểm: 58.485.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ, bốn trăm tám mươi lăm triệu đồng). 
Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí liên quan đến chuyển nhượng theo quy định pháp luật.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ đến 17 giờ 00 phút, ngày 02/07/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM.
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý giấy tờ về hồ sơ khoản nợ: liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ đến 17 giờ 00 phút, ngày 02/07/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM.

6. Thời gian, địa điểm điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ đến 17 giờ 00 phút, ngày 02/07/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM. 
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là cá nhân, tổ chức theo quy định, đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá.

7. Số tiền đặt trước: 5.848.500.000 đồng (Năm tỷ tám trăm bốn mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng).
Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 02/07/2024 đến 16 giờ 30 phút, ngày 04/07/2024.
Nộp tiền vào tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. Số tài khoản: 1900201447383 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn
Nội dung nộp tiền: Nộp (chuyển) tiền đặt trước tham gia đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH An Phú Cà Phê tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 05/07/2024, tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM.

9. Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)/bước giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên.
Đính kèm: Thông báo bán đấu giá tài sản số 0636/TB-LS ngày 13/6/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.
Liên hệ: Phạm Ngọc Hải Yến, CBQLKV – Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM. Điện thoại di động: 0931339620. 

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi