Agribank Chi nhánh 3 thông báo lựa chọn tổ chức định giá tài sản số 870

06/06/2024

1. Người có tài sản đấu giá:
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 3
Địa chỉ: 112 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3. TP.HCM.
Đại diện: Ông Lê Trần Ngân, Chức vụ: Phó Giám đốc

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất: 
- Thửa đất số : 257-1             ;         - Tờ bản đồ số: 22 (sơ đồ nền).
- Diện tích: 444,7 m2 (Bằng chữ : Bốn trăm bốn mươi bốn phẩy bảy mét vuông).
- Hình thức sử dụng: - Riêng : 444,7 m2.
- Chung : m2.
Tài sản gắn liền với đất: 
- Địa chỉ : 46/33/11 đường số 12, Khu phố 9, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức cũ (Nay là thành phố Thủ Đức), TP.HCM.
- Tổng diện tích sử dụng: 77,7 m2 (Bằng chữ : Bảy mươi bảy phẩy bảy mét vuông).
- Diện tích xây dựng : 77,7 m2.
- Kết cấu nhà : Vách gạch, mái tôn.
- Số tầng : 01
Các loại giấy tờ về tài sản: 
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 2525/2004 do UBND Quận Thủ Đức cũ (nay là thành phố Thủ Đức) cấp ngày 16/06/2004. Cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 29/09/2015.

3. Mục đích định giá tài sản  
Xác định giá trị tài sản bảo đảm để làm căn cứ chọn giá khởi điểm đưa ra bán đấu giá công khai nhằm thu hồi nợ xấu của Công ty CP đầu tư và phát triển Thiên Nghiệp.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức định giá tài sản:
- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;
- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật định giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thâm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính (Bao gồm các thông tư/văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế) và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;
- Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín ...
- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá khoản nợ, tài sản bảo đảm, tài sản liên quan đến khoản nợ ...);
- Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

5. Hồ sơ cần có: 
- Hồ sơ năng lực;
- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định).

6. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ:
- Thời hạn: trước 17h00 ngày 14/06/2024
- Nộp hồ sơ đăng ký tại: Agribank - Chi nhánh 3, địa chỉ: 112 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3. Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cán bộ phụ trách giải quyết, liên hệ: Ông Lại Quang Sơn, chức vụ: Cán bộ Tín dụng - Agribank Chi nhánh 3, số điện thoại: 0869 398679

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi