Gần 1.600 tác phẩm tham gia Cuộc thi viết về công tác xây dựng Đảng trong hệ thống Agribank lần thứ I - năm 2023

21/09/2023

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong Đảng bộ và các đơn vị trong toàn hệ thống, sau gần 2 tháng phát động (từ ngày 11/7 đến hết ngày 31/8/2023), Cuộc thi viết về công tác xây dựng Đảng trong hệ thống Agribank lần thứ I - năm 2023 đã đạt được con số hết sức ấn tượng với gần 1.600 bài viết, thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo và tham gia nghiêm túc, trách nhiệm của cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo và đông đảo cán bộ, đảng viên các đơn vị trên toàn hệ thống.

Cuộc thi viết về công tác xây dựng Đảng trong hệ thống Agribank lần thứ I - năm 2023 được triển khai sâu rộng ngay sau khi Agribank vận hành mô hình Đảng bộ toàn hệ thống. Được phát động trong thời gian khoảng gần 2 tháng, Cuộc thi đã thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động Agribank. Bám sát Kế hoạch số 36-KH/ĐU-NHNo ngày 11/7/2023 của Đảng ủy Agribank về tổ chức Cuộc thi viết về công tác xây dựng Đảng trong hệ thống Agribank lần thứ I - năm 2023, các chi, đảng bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ đã nghiêm túc, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai Cuộc thi trong đơn vị; tổ chức tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Nhiều chi, đảng bộ đã phát động, tổ chức Cuộc thi với các hình thức sáng tạo, hiệu quả thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia; đồng thời thành lập Ban Tổ chức, thực hiện thu nhận, thẩm định, đánh giá các bài viết nghiêm túc, khoa học, có chất lượng với số lượng lớn gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy đảm bảo đúng yêu cầu thể lệ của Cuộc thi. Tiêu biểu có kể đến các Đảng bộ: Agribank Chi nhánh Bắc Đồng Nai, Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, Agribank Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An, Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Định, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam, Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa, Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang… 

Nhiều chi, đảng bộ đã phát động, tổ chức Cuộc thi với các hình thức sáng tạo, hiệu quả thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia

Tính đến hết ngày 31/8/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi đã thu nhận được gần 1.600 bài dự thi của 205/225 tổ chức đảng trực thuộc, đạt và vượt mục tiêu đề ra về số lượng và chất lượng tác phẩm tham gia. Các tác phẩm dự thi tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện, triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, trong đó có những tác phẩm phản ánh rõ nét: Những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đảng bộ Agribank tích cực đấu tranh phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuân thủ pháp luật của Nhà nước; Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tác của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam; Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Tăng cường xây dựng mối đoàn kết, thống nhất Đảng và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới gắn với thực tiễn tại chi bộ; Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, chủ động bảo vệ và xây dựng thương hiệu Agribank theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị....

Thông qua các bài viết, thể hiện sâu đậm nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ Agribank nói riêng và xây dựng Đảng nói chung, từ đó nêu cao tinh thần yêu Đảng, yêu Tổ quốc, yêu ngành, yêu nghề, khơi dậy ý chí, khát vọng cống hiến mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank đối với quá trình xây dựng Đảng bộ và hệ thống Agribank phát triển bền vững. Bên cạnh việc quan tâm, thực hiện nội dung có chiều sâu, hình thức các bài thi cũng được các tác giả đầu tư đóng quyển công phu, bắt mắt, khoa học; thể hiện, minh họa bằng những hình ảnh sinh động gắn liền với thực tiễn hoạt động của đơn vị và Agribank.

Bài thi được nhóm tác giả đóng quyển công phu, bắt mắt, khoa học

Kết quả bước đầu cho thấy Cuộc thi viết về công tác xây dựng Đảng trong hệ thống Agribank lần thứ I - năm 2023 đã đạt được các tiêu chí đề ra cũng như đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng ủy Agribank, Ban Tổ chức Cuộc thi về một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Agribank nói riêng và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng nói chung.

Hiện nay, Đảng ủy Agribank đã thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi (theo Quyết định số 2800-QĐ/ĐU-NHNo ngày 04/8/2023) và đang tiến hành rà soát, phân loại thẩm định, đánh giá để chọn ra những tập thể và cá nhân có tác phẩm dự thi xuất sắc nhất để trao các giải thưởng chung cuộc; đồng thời lựa chọn và gửi những bài viết chất lượng nhất đại diện cho Đảng bộ Agribank tham dự Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023.

Với ý nghĩa sâu sắc và sức lan tỏa mạnh mẽ từ cuộc thi viết về công tác xây dựng Đảng trong hệ thống Agribank lần thứ I - năm 2023, thời gian tới, Đảng ủy Agribank sẽ tiếp tục tổ chức, nhân rộng Cuộc thi trở thành đợt sinh hoạt thường niên trong toàn Đảng bộ, nhằm vận dụng hiệu quả các phương thức hoạt động đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cấp ủy, đảng viên, xây dựng Đảng bộ Agribank trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Lê Thảo – Ban Tuyên giáo

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi