Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

11/07/2024

Ngày 11/7/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Agribank tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 

Tham dự Hội nghị, về phía Ủy ban Kiểm tra Trung ương có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Vụ trưởng Vụ địa bàn VI, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Trần Thái Hà - Chuyên viên chính Vụ V, Ban Nội chính Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW). Về phía Đảng bộ Agribank có đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank; đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Agribank; các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ, UBKT Đảng ủy Agribank, Thành viên HĐTV, các đồng chí Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí Thư Đoàn Thanh niên; Trưởng Ban Kế hoạch chiến lược, Ban Tổ chức Nhân sự; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy.

Đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của toàn Đảng bộ Agribank nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, đồng thời đề ra các giải pháp, nhiệm vụ lãnh đạo trong những tháng cuối năm để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024. Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã được nghe phần trình bày Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng bộ Agribank; Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2024; Báo cáo thu, chi tài chính năm 2023 và Dự toán thu, chi tài chính năm 2024 của Đảng ủy Agribank. Hội nghị cũng công bố Quyết định chỉ định tham gia BCH Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025 và BCH Đảng bộ bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, với sự chủ động, quyết liệt và bằng các giải pháp linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực phát huy tối đa mọi nguồn lực để khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, Agribank đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh. 

Đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Agribank báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng bộ Agribank

Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, nền  nếp, đúng quy định. Việc học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên được triển khai kịp thời, bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế. Đảng ủy thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, công tác chính trị nội bộ, ban hành các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phù hợp với điều kiện cụ thể. Công tác KTGS được triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch. Hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy tiếp tục được kiện toàn; xây dựng và củng cố nền nếp công tác; nghiên cứu, cụ thể hóa nhiều văn bản, quy định của cấp trên vào thực tiễn, tạo sự thống nhất, đồng bộ, chủ động trong tổ chức thực hiện; chất lượng phối hợp trong tham mưu, giúp việc cấp ủy và các chuyên đề nghiệp vụ được nâng lên. Quán triệt phương châm công tác “hướng về cơ sở”, các đơn vị đã chủ động nắm bắt tình hình các tổ chức đảng trực thuộc để có biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác đảng, tăng cường giám sát để đề xuất kiểm tra khi cần thiết. Công tác tổ chức xây dựng đảng tại các đơn vị mới được tiếp nhận đã có đổi mới, hiệu quả hơn (công tác KTGS, văn phòng cấp ủy, chế độ họp/sinh hoạt cấp ủy và ban hành các văn bản lãnh đạo của cấp ủy/tổ chức đảng...) thể hiện vai trò, trách nhiệm lãnh/chỉ đạo của cấp ủy tại doanh nghiệp theo các quy định của Đảng.

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Agribank đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngân hàng thương mại Nhà nước giữ vai trò chủ lực trên thị trường tín dụng nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, Agribank triển khai nghiêm túc đầy đủ các giải pháp, chỉ đạo của Chính phủ, NHNN về hỗ trợ khách hàng, tham gia chương trình giảm lãi suất, chương trình tăng cường tiếp cận vốn cho 3 trụ cột đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng nội địa… các giải pháp để đảm bảo lộ trình đề án tái cơ cấu được triển khai đồng bộ, đặc biệt các giải pháp quan trọng đã được chỉ đạo rất quyết liệt (cơ cấu lại mạng lưới, xử lý nợ xấu, cơ cấu tài sản có, tài sản nợ, bảng cân đối tài sản mục tiêu; chiến lược công nghệ thông tin, chuyển đổi số…). Đảng ủy, HĐTV, Ban Điều hành đã lãnh đạo thực hiện rất nghiêm túc công tác kiểm tra xử lý sai phạm, xử lý kỷ luật, tăng cường đi cơ sở… Hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu vốn và dịch vụ tài chính cho nền kinh tế, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông thôn; quyết liệt chỉ đạo các giải pháp, chế tài nghiêm khắc để kiểm soát nợ xấu; tích cực tham gia ASXH, đồng hành chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, khách hàng. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Vụ trưởng Vụ địa bàn VI, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Vụ trưởng Vụ địa bàn VI, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Agribank đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, đồng thời nhấn mạnh các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Agribank trong 6 tháng cuối năm 2024, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tăng cường công tác chấn chỉnh, kiểm tra, giám sát; bám sát sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, NHNN với quyết tâm cao thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ kinh doanh được giao, nhằm góp phần phục hồi phát triển kinh tế đất nước và đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, thúc đẩy chuyển đổi số và các tiêu chí quản trị ngân hàng hiện đại… Với khối lượng công việc lớn cần hoàn thành từ nay đến cuối năm, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn tin tưởng và mong muốn tập thể cán bộ lãnh đạo, đảng viên, người lao động Agribank tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, đồng chí Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank nhấn mạnh: Mặc dù nhiệm vụ năm 2024 là hết sức nặng nề, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối DNTW, NHNN Việt Nam và sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, cùng sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, cố gắng cao nhất của toàn hệ thống, Agribank sẽ phấn đấu tiếp tục hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, khẳng định vị trí then chốt trong nền kinh tế. Với tinh thần đó, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước, song tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống phát huy sức mạnh tổng hợp, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu và nhiệm vụ của năm 2024 góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, cùng toàn Đảng bộ Agribank tận dụng hiệu quả mọi lợi thế để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả cao nhất, thúc đẩy hệ thống Agribank phát triển với tốc độ nhanh hơn, bền vững hơn, đóng góp tích cực hơn nữa đối với nền kinh tế đất nước.

Lê Thảo – Ban Tuyên giáo Đảng ủy

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi