Đảng ủy Khối DNTW khảo sát hoạt động của Tổ chức Đảng trong các Ngân hàng thương mại Nhà nước tại Hậu Giang, Kiên Giang và An Giang

31/05/2024

Từ ngày 26/5 đến 28/5/2024, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) do đồng Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW làm Trưởng đoàn đã đến các địa phương khảo sát hoạt động của Tổ chức Đảng trong các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng thương mại Nhà nước theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về Tổ chức Đảng trong các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Ngân hàng thương mại Nhà nước (Quy định số 60) và Quyết định số 61-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước với Cấp ủy địa phương (Quyết định số 61).

Đoàn công tác của Đảng ủy Khối DNTW khảo sát hoạt động của Tổ chức Đảng trong các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng thương mại Nhà nước tại tỉnh An Giang

Qua một năm thực hiện Quy định số 60, Quyết định số 61, các Tổ chức Đảng được đánh giá đã duy trì nề nếp công tác xây dựng Đảng, từng bước cập nhật, bổ sung các quy chế, quy định của Cấp ủy cơ sở theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Cấp ủy doanh nghiệp; Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển doanh nghiệp, xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Kết quả triển khai thực hiện Quy định 60 và Quyết định 61 tại Agribank trên địa bàn 3 tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang và An Giang trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh: Khi Cấp ủy địa phương có yêu cầu, Đảng ủy Agribank phối hợp Đảng ủy Chi nhánh thông báo với Cấp ủy địa phương - nơi Chi nhánh đóng trên địa bàn về Kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh. Hàng năm, Đảng ủy Chi nhánh tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh của đơn vị và báo cáo với Cấp ủy địa phương theo đúng quy định. Đặc thù khách hàng tại các Chi nhánh trên, chủ yếu gắn với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Do đó Agribank luôn chỉ đạo các Chi nhánh trong toàn hệ thống cũng như các Chi nhánh trên địa bàn 3 tỉnh trên phải luôn bó mật thiết với các Cấp ủy tại địa phương, nắm bắt các chủ trương, kế hoạch phát triển ngành nghề, lĩnh vực kinh tế tại địa phương để cùng tham gia với vai trò là đơn vị chủ lực cung ứng các dịch vụ tài chính ngân hàng đến người dân, trong đó có việc cung ứng vốn. Trong công tác cán bộ, Cấp ủy Chi nhánh chủ động thông báo Cấp ủy địa phương về yêu cầu, tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị; trao đổi văn bản với Cấp ủy địa phương về nhận xét, đánh giá, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị. Trong công tác cán bộ, 100% các trường hợp đều lấy ý kiến nhận xét của nơi cư trú theo quy định...

Trong công tác xây dựng Đảng, tại các Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác Đảng, Cấp ủy Chi nhánh báo cáo đến Cấp ủy địa phương nơi đơn vị đóng trên địa bàn về tình hình công tác xây dựng Đảng ở đơn vị mình để Cấp ủy địa phương phối hợp chỉ đạo những vấn đề có liên quan. Công tác phối hợp với Cấp ủy địa phương trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được phát huy hiệu quả. Trong công tác cán bộ, kiểm điểm, xếp loại cuối năm, 100% đảng viên được nhận xét nêu gương tốt về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; gương mẫu trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân; tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy tại nơi cư trú; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở địa phương. Đặc biệt, các Chi nhánh đóng trên địa bàn 3 tỉnh chú trọng công tác an sinh xã hội tại địa phương; tổ chức nhiều chương trình từ thiện, hỗ trợ phát triển y tế, giáo dục, đóng góp quỹ từ thiện, quỹ đền ơn đáp nghĩa. Cụ thể: địa bàn tỉnh Hậu Giang 39,48 tỷ đồng; địa bàn tỉnh Kiên Giang 40,1 tỷ đồng; địa bàn tỉnh An Giang 54,75 tỷ đồng.

Đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Agribank dự Hội nghị

Kết luận tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang, Kiên Giang và An Giang, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Long Hải đánh giá cao kết quả thực hiện Quy định số 60 và Quyết định số 61 tại các tỉnh trong hơn 1 năm qua. Các tổ chức, cơ sở Đảng ở Chi nhánh các Tập đoàn, Tổng công ty, NHTM Nhà nước sau khi được tỉnh phối hợp sắp xếp đã đi vào hoạt động ổn định, liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tăng hiệu quả sản xuất - kinh doanh, năm sau cao hơn năm trước.

Các tổ chức, cơ sở Đảng thuộc Đảng ủy các Tập đoàn, Tổng công ty, NHTM Nhà nước trên các địa bàn đã kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết cấp trên gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Việc sắp xếp đã giúp tăng thêm vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các tổ chức Đảng cấp trên với cấp dưới; công tác kiểm tra, giám sát hiệu quả hơn. Trong đó, các Ngân hàng đóng góp nhiều cho hoạt động địa phương, đặc biệt cấp vốn cho nền kinh tế (vốn cho vay nhiều hơn vốn huy động), hỗ trợ tốt cho các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Long Hải đề nghị Tỉnh ủy Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang và các cơ quan tham mưu, giúp việc tiếp tục tạo điều kiện để các tổ chức, cơ sở Đảng thuộc Đảng ủy các Tập đoàn, Tổng công ty, NHTM Nhà nước trên địa bàn hoạt động thuận lợi, phối hợp tốt với tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất - kinh doanh, tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Dịp này, Đảng ủy Khối DNTW vận động các ngân hàng, doanh nghiệp trao tặng 350 căn nhà Đại đoàn kết (tỉnh Hậu Giang 150 căn, Kiên Giang 100 căn, An Giang 100 căn), trong đó Agribank tài trợ 50 căn nhà (Hậu Giang 10 căn, Kiên Giang 20 căn và An Giang 20 căn).


Minh Khương – VP Tây Nam Bộ

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi