Agribank 36 năm gắn bó thủy chung với khách hàng và hành trình bền bỉ vì cộng đồng

25/03/2024

Đối tác, khách hàng và cộng đồng luôn là yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp, bởi khách hàng là “nguồn sống” mang lại lợi nhuận trực tiếp; còn cộng đồng là “điểm tựa” để doanh nghiệp cất cánh vươn xa. Trong 36 năm xây dựng và trưởng thành, kiên định với sứ mệnh phục vụ phát triển “tam nông”, Agribank xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và mục tiêu của việc gắn kết đối tác, khách hàng, cộng đồng trong hành trình phát triển.

Agribank luôn nỗ lực mang lại cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ và chất lượng phục vụ tốt nhất

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khẳng định, một trong những mục tiêu chung phát triển Agribank là “Giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn” và mục tiêu đó tiếp tục được hiện thực hóa tại Đề án chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong những năm qua, thông qua triển khai các chương trình tín dụng chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia, Agribank đã và đang đóng góp rất quan trọng vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo động lực để nông nghiệp phát huy vai trò là “trụ đỡ” của nền kinh tế đất nước.

Agribank hiện là một trong những Ngân hàng thương mại (NHTM) hàng đầu Việt Nam và là NHTM duy nhất Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Agribank có quy mô và mạng lưới hoạt động lớn nhất hệ thống các tổ chức tín dụng với gần 40.000 lao động, 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch. Hoạt động kinh doanh của Agribank an toàn, hiệu quả, đạt được sự tăng trưởng ổn định cả về quy mô, cơ cấu, chất lượng và hiệu quả; tổng tài sản đến nay đã vượt mức 2 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,87 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,53 triệu tỷ đồng; tiếp tục là doanh nghiệp có đóng góp lớn vào Ngân sách Nhà nước. Đáng chú ý, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Agribank đến tháng 12/2023 đạt hơn 970.000 tỷ đồng, chiếm 64% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế và tiếp tục đứng đầu ngành ngân hàng về đầu tư cho lĩnh vực “tam nông”.

Đồng hành thủy chung với đối tác, khách hàng

Trong những năm qua, Agribank đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm mở rộng tín dụng có hiệu quả, tiên phong triển khai mạnh mẽ các chương trình tín dụng ưu đãi đối với các đối tượng khách hàng doanh nghiệp, hộ sản xuất và cá nhân... cùng khách hàng tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất - kinh doanh. Đặc biệt, Agribank luôn dành sự ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nông – lâm – thủy sản; doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm hướng tới cộng đồng, sản phẩm dành cho các đối tượng chính sách.

Agribank cũng đã ký kết thỏa thuận và đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các doanh nghiệp lớn như: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính viễn thông, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; hợp tác với các trường đại học lớn như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Luật (Đại học Huế); hợp tác toàn diện với Công đoàn Y tế Việt Nam… Trong các thỏa thuận hợp tác, đôi bên cùng khẳng định nỗ lực phát huy thế mạnh, đồng thời khai thác tiềm năng nguồn lực của đối tác, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững. Sự đồng hành, hợp tác, gắn kết giữa Agribank và đối tác, khách hàng đã làm nên sức mạnh tổng hợp, hình thành nên các thương hiệu quốc gia, có đóng góp tích cực, quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đồng thời khẳng định sức mạnh và giá trị Việt trên trường quốc tế trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Năm 2023, bám sát chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Agribank đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nền kinh tế vượt khó với các chương trình hỗ trợ khách hàng vay vốn với lãi suất thấp, 8 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay (mức giảm lớn nhất 4%/năm), tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Đối với Chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Agribank đã triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chi nhánh thực hiện, kịp thời tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của khách hàng. Thực hiện Chương trình hỗ trợ lãi suất đối với lĩnh vực bất động sản theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ, Agribank dành 30.000 tỷ đồng với mức lãi suất hỗ trợ 2% để cho vay đối tượng khách hàng là pháp nhân, cá nhân đầu tư dự án và mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục do Bộ Xây dựng công bố.

Agribank đã và đang tiếp tục triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi dành cho các đối tượng khách hàng doanh nghiệp như: Chương trình cho vay ưu đãi dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, quy mô 25.000 tỷ đồng; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lâm, thủy sản vượt qua khó khăn, miễn/giảm các loại phí dịch vụ đối với khách hàng tham gia chương trình, quy mô 3.000 tỷ đồng; Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy mô 10.000 tỷ đồng;…

Trong 36 năm xây dựng và trưởng thành, Agribank luôn kiên định với sứ mệnh phục vụ phát triển “tam nông”

Không chỉ tập trung nguồn vốn cho các doanh nghiệp, nhiều chương trình ưu đãi với khách hàng cá nhân cũng được Agribank chú trọng triển khai với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất thấp để thúc đẩy kinh doanh, đáp ứng nhu cầu về tiêu dùng, nhà ở, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen, đặc biệt ở các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Trong đó có chương trình cho vay tiêu dùng với ưu đãi lãi suất dành riêng cho khách hàng cá nhân là các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách và chương trình dành riêng cho cán bộ, công nhân viên ngành y tế. Bên cạnh đó, bám sát chỉ đạo của NHNN, Agribank tiên phòng cùng với nhiều các NHTM trong hệ thống ngành ngân hàng đã triển khai chương trình cho vay khách hàng cá nhân trả nợ trước hạn khoản vay tại các ngân hàng khác và được đánh giá là một “điểm nhấn” chính sách tín dụng trong năm 2023. Theo đó, tính chung cả năm 2023, tổng số tiền lãi Agribank hỗ trợ khách hàng là khoảng 4.850 tỷ đồng.

Năm 2024, ngay từ đầu năm, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, NHNN về tăng trưởng tín dụng, hỗ trợ phát triển nền kinh tế, Agribank đã chủ động điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, triển khai các chương trình tín dụng quy mô hơn 120.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay thấp hơn từ 2,5-3% so với lãi suất thông thường để khuyến khích, hỗ trợ khách hàng. Đồng thời, triển khai ưu đãi tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp đầu tư dự án thuộc 6 ngành trọng điểm (lãi suất cố định năm đầu chỉ từ 6,0%/năm); dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay bổ sung vốn lưu động ngắn hạn (lãi suất ưu đãi thấp hơn thông thường đến 1,5%/năm). 

Hiện thực hóa chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg về đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển của các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, Agribank tiếp tục dành 20.000 tỷ đồng tín dụng ngắn hạn với lãi suất đặc biệt ưu đãi đồng hành cùng 19 Tập đoàn, Tổng công ty có nhiều đóng góp quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Agribank tiếp tục dành 20.000 tỷ đồng với lãi suất đặc biệt ưu đãi đồng hành cùng 19 Tập đoàn, Tổng công ty

Bên cạnh các giải pháp tích cực hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp, Agribank tiếp tục dành nhiều chính sách ưu đãi cho đối tượng khách hàng cá nhân như: cá nhân vay tiêu dùng; doanh nghiệp tư nhân vay phục vụ sản xuất kinh doanh; ưu tiên các chương trình ưu đãi thuộc lĩnh vực xanh, góp phần vào việc thực hiện cam kết Net Zero và phát triển mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững.

Các chương trình ưu đãi của Agribank đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp và các hộ gia đình kịp thời bổ sung nguồn vốn phục vụ cho các kế hoạch kinh doanh sắp tới, tối ưu chi phí, từng bước ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; giúp các cá nhân và người lao động nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tích cực phát huy trách nhiệm xã hội với cộng đồng

Song song với hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong việc thực thi chính sách tiền tệ, đầu tư có hiệu quả cho nền kinh tế, Agribank luôn tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội và xã hội từ thiện, tích cực phát huy trách nhiệm với cộng đồng. Hàng năm, Agribank đều dành 300 – 400 tỷ đồng (riêng năm 2022 dành hơn 600 tỷ đồng) cho các hoạt động an sinh xã hội. Năm 2023, từ lợi nhuận kinh doanh, Agribank đã dành hơn 500 tỷ đồng kinh phí cho các chương trình an sinh, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; xóa đói giảm nghèo; đền ơn đáp nghĩa; khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, kinh phí dành để xây dựng nhà ở cho người nghèo là 142 tỷ đồng; kinh phí đầu tư cho giáo dục hơn 140 tỷ đồng; đầu tư xây dựng công trình và mua sắm thiết bị y tế 106 tỷ đồng; hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai hơn 37 tỷ đồng; kinh phí dành cho các hoạt động xã hội khác là 72,6 tỷ đồng,…. Đặc biệt, trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, toàn hệ thống Agribank dành hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ công tác chăm lo cho người nghèo, các gia đình chính sách trên khắp mọi miền của Tổ quốc với mong muốn mọi người, mọi nhà được đón một dịp tết an vui, đầm ấm và một mùa xuân trọn vẹn.

Dịp Tết Giáp Thìn 2024, Agribank dành hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ công tác chăm lo cho người nghèo, các gia đình chính sách trên khắp cả nước

Mong muốn “không ai bị bỏ lại phía sau”, Agribank luôn ưu tiên dành kinh phí lớn cho hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa, sát cánh cùng các địa phương chăm lo cho người có công, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. Tháng 9/2023, Agribank đóng góp hỗ trợ 5 tỷ đồng để xây dựng 100 căn nhà (mỗi căn 50 triệu đồng) tại lễ phát động triển khai xây dựng 1.400 căn nhà đại đoàn kết của tỉnh Hậu Giang. Mới đây, ngày 21/3/2024, hưởng ứng và đồng hành với Chương trình xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo tại tỉnh Đắk Lắk do Bộ Công an phát động, Agribank đã hỗ trợ mức kinh phí 15 tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Lắk.

 Agribank trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí cho chương trình xây dựng 1.200 căn nhà cho người người nghèo tại tỉnh Đắk Lắk

Không chỉ ghi dấu ấn trong hàng nghìn căn nhà, hàng trăm công trình trường học, trạm y tế, đường giao thông nông thôn, Agribank còn chú trọng đầu tư, tài trợ kinh phí mua sắm xe cứu thương, trang thiết bị cho các cơ sở y tế, tặng hàng triệu sổ Bảo hiểm y tế cho người nghèo, góp phần phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe, mang lại cho người dân cuộc sống ngày càng an toàn, hạnh phúc hơn.

Thấm nhuần ý nghĩa của sự sẻ chia, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, cán bộ, người lao động Agribank trên toàn hệ thống thông qua vai trò của các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) còn tích cực đóng góp nhiều ngày lương ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Ngày vì người nghèo, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam... lan tỏa những giá trị nhân văn của dân tộc. Trong năm 2023, ngoài nguồn kinh phí an sinh trích từ lợi nhuận kinh doanh, từ sự đóng góp của cán bộ, người lao động, Công đoàn Agribank cũng dành gần 20 tỷ đồng cho các chương trình xã hội từ thiện thông qua đồng hành với các chi nhánh tổ chức các cuộc thăm hỏi, tặng quà người khuyết tật, nạn nhân da cam, trẻ mồ côi, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo; tri ân các cán bộ thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với Cách mạng; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình thương, cầu đường dân sinh, mua sắm thiết bị cho trường học, trạm y tế; tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học và người nghèo ở các địa phương; Phong trào phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng của đoàn viên, thanh niên Agribank cùng các hoạt động thăm hỏi thường xuyên, tặng quà thương bệnh binh, người có công với Cách mạng, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao trong nhiều năm qua.

Agribank hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách 

Có thể thấy, khắp nơi trên dải đất hình chữ S, những mái ấm tình thương, mái nhà đại đoàn kết, những công trình cầu - đường – trường – trạm gắn với hình ảnh “nhà tài trợ” Agribank đã và đang tiếp tục được hình thành ngày càng nhiều. Mỗi công trình được hoàn thành đều chứa chan tình cảm và sự sẻ chia, làm ấm lòng cả người trao đi lẫn người đón nhận. Mỗi chương trình an sinh xã hội của Agribank chính là sự kết nối từ trái tim đến trái tim của mỗi cán bộ, nhân viên Agribank, lan tỏa những giá trị nhân ái và xây dựng hình ảnh một ngân hàng “Vì cộng đồng”.

Với vai trò chủ lực trong thực thi chính sách tiền tệ, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, Agribank được Đảng, Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý: Anh hùng Lao động thời kì đổi mới, Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ thi đua, Bằng khen; các tổ chức uy tín trong nước, quốc tế đánh giá cao, vinh danh Agribank là Thương hiệu Quốc gia, Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, xếp hạng tín nhiệm ở mức Ba2 triển vọng “Ổn định” (tương đương mức tín nhiệm quốc gia, và là mức xếp hạng cao nhất cho hệ thống Ngân hàng tại thời điểm xếp hạng năm 2023); “Ngân hàng vì cộng đồng”… Những thành tựu Agribank đạt được là kết quả xứng đáng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động trong suốt hành trình 36 năm xây dựng và trưởng thành, phát huy bản sắc văn hóa doanh nghiệp “Trung thực, Kỷ cương, Sáng tạo, Chất lượng, Hiệu quả”, lan tỏa rộng rãi các nét đặc trưng “Gắn kết, Thân thiện, Nghĩa tình, Địa phương, Tam nông” của Agribank.

Phương Liên

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi