Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập

10/05/2024

Ngày 10/5/2024, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (14/5/1994 – 14/5/2024). 

Tham dự Lễ kỷ niệm có Đồng chí Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc NHNN Việt Nam, Lãnh đạo các Bộ, Ban ngành, các đồng chí lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ, lãnh đạo các tổ chức tín dụng và hội viên trực thuộc... Về phía Hiệp hội Ngân hàng có Đồng chí Phạm Đức Ấn - Chủ tịch HĐTV Agribank, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HHNH Việt Nam.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ngày càng lớn mạnh cả về chất và lượng

Trải qua 30 năm, với 7 nhiệm kỳ hoạt động, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ngày càng hoàn thiện và lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả. Trong suốt thời gian qua, Hiệp hội luôn thúc đẩy việc tuân thủ, thực hiện nghiêm các chính sách, quy định và hướng dẫn của Nhà nước về ngành Ngân hàng; đóng vai trò cầu nối hiệu quả giữa các ngân hàng hội viên và các cơ quan quản lý, góp phần tạo môi trường kinh doanh ổn định và minh bạch.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Hoạt động góp ý về cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực ngân hàng được Hiệp hội đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh trong những năm qua. Thông qua các hội thảo, tọa đàm, văn bản góp ý, các ý kiến góp ý/phản biện của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam được Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan đánh giá cao. Nhiều ý kiến được ghi nhận, tiếp thu, chỉnh sửa và bổ sung vào trong Luật, Nghị định, Thông tư….

Hiệp hội còn liên tục đổi mới trong hoạt động để thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng của mình nhất là trong việc tạo ra môi trường giao lưu, hợp tác giữa các ngân hàng và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động tài chính, tín dụng và đầu tư, triển khai các chương trình đào tạo, hội thảo và hợp tác nghiên cứu giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng của nhân viên ngân hàng, từ đó cải thiện hiệu suất làm việc và chất lượng dịch vụ.

Trải qua 30 năm, với 7 nhiệm kỳ hoạt động, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ngày càng hoàn thiện và lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng

Với sự đoàn kết, đồng thuận cao của các TCTD hội viên, Hiệp hội đã thực hiện tốt các mặt hoạt động, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng và của nền kinh tế trong từng giai đoạn. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã đồng hành và có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển, lớn mạnh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, ngành Ngân hàng và nền kinh tế Việt Nam. Cụ thể, phát huy vai trò làm đầu mối, tập hợp ý kiến của các tổ chức hội viên, tích cực tham gia đóng góp xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức hội viên; có tiếng nói bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tổ chức hội viên; Thường xuyên thực hiện công tác truyền thông của Hiệp hội, phản ảnh hoạt động của Hiệp hội và các tổ chức hội viên, góp phần vào công tác truyền thông chung của ngành, định hướng dư luận và góp phần làm cho xã hội hiểu rõ hơn về hoạt động ngân hàng; Duy trì và phát triển tốt quan hệ hợp tác với các tổ chức và đối tác quốc tế, đem lại những lợi ích thiết thực cho hội viên, thực hiện các cam kết quốc tế và nâng cao dần vị thế của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đối với các tổ chức quốc tế liên quan... Sự quan tâm, chăm sóc, kết nối tích cực đó đã góp phần xây dựng Hiệp hội là một địa chỉ tin cậy, là “mái nhà chung” của hội viên nơi tập hợp, liên kết, động viên, đoàn kết, đồng lòng vì sự phát triển của từng hội viên và của toàn ngành Ngân hàng.

Đồng chí Phạm Đức Ấn - Chủ tịch HĐTV Agribank, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Bước vào giai đoạn mới, môi trường hoạt động của ngân hàng có nhiều thuận lợi song không ít thách thức mà các TCTD phải đối diện. Để đồng hành và đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ cho các tổ chức hội viên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Nguyễn Quốc Hùng khẳng định rất cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục các mặt còn hạn chế, tạo chuyển biến rõ rệt, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Trên tinh thần đó, Hiệp hội thường xuyên phối hợp chặt chẽ với một số Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành để tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động ngân hàng, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các tổ chức hội viên. Tham gia tích cực, hiệu quả hơn nữa trong việc rà soát và cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho các tổ chức hội viên, đồng thời hỗ trợ việc triển khai và thực thi có hiệu quả các chủ trương, chính sách, định hướng điều hành của Chính phủ và của NHNN; thực hiện tốt hơn vai trò cầu nối giữa các tổ chức hội viên với cơ quan quản lý nhà nước, phát huy tốt hơn nữa vai trò liên kết, vận động tổ chức hội viên, kịp thời nắm bắt và đáp ứng, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức hội viên, tạo sự đồng thuận và tiếng nói chung, hợp tác cùng phát triển, vì lợi ích của cộng đồng trong suy nghĩ và hành động của các tổ chức hội viên...

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cầu nối tin cậy của các hội viên

Thay mặt Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng biểu dương và chúc mừng những thành tích và những đóng góp thiết thực của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đối với sự nghiệp phát triển của ngành Ngân hàng trong 30 năm qua.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã và đang hoàn thành rất tốt vai trò, vị thế của một Tổ chức hội nghề nghiệp, là cầu nối đáng tin cậy giữa các tổ chức hội viên với cơ quan quản lý nhà nước, hỗ trợ các hội viên để cùng hợp tác, phát triển an toàn và hiệu quả. Các tổ chức hội viên đã có sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng cả về quy mô và năng lực hoạt động, góp phần cùng toàn ngành Ngân hàng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao, được các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá tích cực.

Sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển đất nước ta đang chuyển sang giai đoạn mới với yêu cầu cao hơn, nặng nề hơn, nhiều vấn đề mới, phức tạp hơn, đặt ra thách thức nhiều hơn cho ngành Ngân hàng. Để góp phần cùng toàn Ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong các giai đoạn tới, Phó Thống đốc nhấn mạnh rất cần có sự tham gia tích cực của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam với vai trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp sức mạnh của các tổ chức hội viên, tiên phong trong việc thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và các giải pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước; tập trung triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trước những thách thức, nhiệm vụ nặng nề của ngành trong thời gian tới, Phó Thống đốc lưu ý Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu.

Một là, tiếp tục thực hiện tốt và có hiệu quả trong việc tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng. Tăng cường hơn nữa hoạt động nghiên cứu, nắm bắt các vấn đề thực tiễn của ngành Ngân hàng, của các tổ chức hội viên để kịp thời có những đề xuất thiết thực và hiệu quả, qua đó góp phần giúp các cơ chế, chính sách, quy định được Ngân hàng Nhà nước ban hành sớm đi vào cuộc sống, có tác động tích cực đến hoạt động của ngành Ngân hàng nói chung, của các tổ chức hội viên Hiệp hội Ngân hàng nói riêng,

Hai là, tiếp tục làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình, đặc biệt là vai trò tập hợp, đoàn kết, động viên các hội viên hợp tác, hỗ trợ nhau trong hoạt động kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức hội viên; tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động để đóng góp tích cực hơn nữa vào thành tựu chung của ngành Ngân hàng;

Ba là, chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ cho các tổ chức hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực trong hoạt động ngân hàng, góp phần hoàn thành các mục tiêu chiến lược, phát triển của ngành Ngân hàng trong các giai đoạn tiếp theo;

Bốn là, tăng cường công tác truyền thông về các chủ trương, chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng, tích cực đóng góp có hiệu quả vào công tác truyền thông chung của ngành nhằm định hướng dư luận, giúp xã hội hiểu rõ và đúng hơn về hoạt động ngân hàng.

Ghi nhận những thành tích, đóng góp của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vào sự phát triển chung của ngành Ngân hàng cũng như của nền kinh tế nói chung, Đảng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã khen tặng nhiều phần thưởng cao quý cho Hiệp hội Ngân hàng: Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bằng khen của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ…

Tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đây là sự ghi nhận động viên kịp thời, trân quý đối với những nỗ lực không ngừng nghỉ của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trong suốt chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển.

Agribank News

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi