Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của tín dụng ngân hàng đối với "tam nông"

08/04/2024

Sáng ngày 05/4/2024 tại Hà Nội, NHNN Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chương trình công tác nhằm mục đích tăng cường công tác phối hợp và tổ chức triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tín dụng và hoạt động ngân hàng góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống của nông dân luôn được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Bám sát các chủ trương lớn của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, chỉ đạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển lĩnh vực này. Chính vì vậy, trong những năm qua, ngành Ngân hàng luôn xác định “tam nông” là một trong những lĩnh vực ưu tiên đầu tư vốn tín dụng và đã có nhiều chính sách, giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tăng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng đối với lĩnh vực này.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Lễ ký kết

Theo đó, NHNN đã thường xuyên rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động ngân hàng, tạo điều kiện mở rộng tín dụng và khả năng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của các tổ chức, cá nhân trong mọi lĩnh vực ngành, nghề. Riêng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, từ năm 1999, NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành riêng chính sách tín dụng phục vụ phát triển lĩnh vực này, sau này là Nghị định của Chính phủ.

Cũng trong thời gian qua, NHNN đã tích cực sử dụng các công cụ điều hành để tạo thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đơn cử như quy định chính sách trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND thấp hơn (hiện nay là 4%/năm) đối với các lĩnh vực ưu tiên (trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn); đồng thời, có chính sách khuyến khích TCTD đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thông qua tái cấp vốn hoặc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, giảm hệ số rủi ro đối với các khoản vay vốn trong lĩnh vực này. NHNN cũng tích cực triển khai nhiều chương trình, chính sách tín dụng phục vụ phát triển một số ngành, lĩnh vực đặc thù trong nông nghiệp. Gần đây nhất là gói tín dụng 15.000 tỷ đồng cho lĩnh vực lâm, thuỷ sản đã triển khai rất hiệu quả và đang tiếp tục nâng hạn mức lên dành cho đối tượng này.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu tại Lễ ký kết

Đến nay, đã có 90 TCTD và gần 1.100 quỹ tín dụng nhân dân tham gia cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn với mạng lưới phủ khắp toàn quốc, chiếm 1/3 tổng dư nợ nền kinh tế.

Tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cũng ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ của ngành Ngân hàng đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn vừa qua. Bộ trưởng mong muốn, trong thời gian tới, sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa hai ngành trong tổ chức triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình, giải pháp hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Từ đó, có thể hỗ trợ người nông dân – đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội có thể tiếp cận đồng vốn ngân hàng một cách thuận lợi, lãi suất ưu đãi, bên cạnh đó, cũng đặt ra yêu cầu người nông dân phải sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, an toàn.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đại diện hai cơ quan ký kết Quy chế phối hợp

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã trình bày nội dung Quy chế phối hợp thực hiện chương trình công tác giữa hai cơ quan. Theo đó, quy chế phối hợp tập trung vào các nhóm vấn đề chính sau:

Thứ nhất, phối hợp rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, chương trình tín dụng và hoạt động ngân hàng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Phối hợp triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tăng khả năng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Phối hợp chỉ đạo nhằm phát huy vai trò chủ lực của Ngân hàng Chính sách xã hội, Agribank trong cho vay phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách góp phần thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thứ hai, tăng cường phối hợp, trao đổi công tác trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Kế hoạch của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Thứ ba, phối hợp trong công tác truyền thông, thông tin, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đặc biệt tại khu vực nông thôn.

Thứ tư, tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, đào tạo, kết nối ngân hàng với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả công tác trong thực thi nhiệm vụ.

Thứ năm, hình thành cơ chế phối hợp liên ngành từ Trung ương đến các địa phương nhằm triển khai các nội dung của Quy chế phối hợp thực hiện chương trình công tác đến các đơn vị trực thuộc trong toàn hệ thống của NHNN Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo Thời báo Ngân hàng

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi