VNBA phát huy vai trò cầu nối, nâng cao vị thế

14/05/2023

Ngày 12/5. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã tổ chức Hội nghị Thường niên lần thứ 3, nhiệm kỳ VII.    

Toàn cảnh hội nghị

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các TCHV

Chủ tịch Hội đồng VNBA Phạm Đức Ấn cho biết, năm 2022 đã qua với nhiều thời cơ và thách thức đối với hoạt động ngân hàng nói chung và của Hiệp hội Ngân hàng nói riêng. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, nhiệm vụ của ngành và Hiệp hội, Hiệp hội đã tích cực tổ chức triển khai các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác đề ra, thực hiện một cách khá toàn diện và đã đóng góp tích cực vào thành công chung của ngành trên tất cả các mặt công tác, như: Tham gia đóng góp xây dựng cơ chế chính sách, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng; Tăng cường và phát huy vai trò cầu nối giữa các TCHV với các cơ quan quan lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các TCHV; Tích cực triển khai đồng bộ công tác truyền thông….

Ông Phạm Đức Ấn cho rằng, đạt được những kết quả trên là nhờ sự đóng góp tích cực và trách nhiệm của các tổ chức hội viên, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng Hiệp hội, tinh thần trách nhiệm cao của Cơ quan Thường trực và các đơn vị trực thuộc.

Bên cạnh đó Hiệp hội Ngân hàng thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, của Bộ Nội vụ cũng như sự phối hợp cuả các Bộ, ngành, đơn vị liên quan.

“Có thể nói, thông qua các hoạt động của Hiệp hội thời gian qua đã làm cho vai trò vị thế của Hiệp hội Ngân hàng ngày càng nâng cao, nhận được sự tín nhiệm và ủng hộ của các cấp, các ngành và các tổ chức hội viên”, ông Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.

Báo cáo “Kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023”, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Nguyễn Quốc Hùng cho biết, trong năm qua, Hiệp hội tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác đề ra; đồng thời nỗ lực, xử lý kịp thời những công việc phát sinh, thực hiện nhiệm vụ một cách khá toàn diện, qua đó đóng góp tích cực vào thành công chung của toàn ngành Ngân hàng;

“Vị thế, vai trò và uy tín của Hiệp hội được nâng lên rõ rệt, các bộ, ban ngành đều quan tâm và đánh giá tích cực, là địa chỉ, cầu nối tin cậy của các TCHV”, Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh.

Cụ thể, trong năm 2022, Hiệp hội đã tích cực chủ động và trách nhiệm cao trong việc tham gia đóng góp ý kiến với trên 40 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quan trọng (16 Luật, 12 Nghị định, 12 Thông tư). Đồng thời, tổ chức hoặc phối hợp tổ chức thành công 15 cuộc họp, tọa đàm đề xuất, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động Ngân hàng. Tất cả các ý kiến của Hiệp hội đều được các bộ, ngành quan tâm, ghi nhận.

Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các TCHV; trên cơ sở điều phối và phát huy chức năng của các Ủy ban chuyên môn, các tổ chức và đơn vị trực thuộc; Hiệp hội đã chủ động tham mưu các biện pháp và kiến nghị các cơ quan quản lý, Chính phủ, Quốc hội, hỗ trợ kịp thời, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hội viên.

Công tác truyền thông đã đổi mới rõ nét. Trong năm qua, hoạt động truyền thông đã tích cực triển khai thực hiện một cách đồng bộ trên nhiều nhiều phương tiện thông tin đại chúng…

Công tác hội viên được chú trọng, tăng cường mối liên kết, gắn bó với các tổ chức hội viên. Cùng với việc quan tâm, chăm sóc hội viên, Hiệp hội luôn luôn coi trọng công tác vận động, phát triển hội viên mới. Trong năm 2022, Hiệp hội Ngân hàng đã tổ chức kết nạp và trao chứng nhận cho 3 hội viên mới là Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, Công ty TNHH MTV Toyota Việt Nam và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam. Hiện nay rất nhiều đơn vị mong muốn được tham gia làm thành viên của Hiệp hội, trong đó có Citibank.

Hợp tác quốc tế tiếp tục được tăng cường, mở rộng khả năng, cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đem lại lợi ích cho các tổ chức hội viên. Hiệp hội Ngân hàng ASEAN đánh giá rất cao vai trò của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Công tác triển khai thực hiện Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng (Bộ chuẩn mực) tiếp tục được duy trì. Kêu gọi, vận động hội viên tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng tại từng đơn vị…

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực trong các mặt hoạt động trên, tuy nhiên, Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng cũng thẳng thắn thừa nhận trong hoạt động vẫn còn tồn tại một số hạn chế, cần tiếp tục khắc phục để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra cho năm 2023 và những năm tiếp theo, như: Cần chủ động hơn nữa việc tiếp cận, nắm bắt thông tin, tình hình, những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh của hội viên, để có các kiến nghị, phản ánh thông tin chính thức, hỗ trợ kịp thời về cơ chế, chính sách cũng như truyền thông, đào tạo; một số hội viên chưa chủ động hoặc tham gia còn dè dặt trong việc phối hợp cung cấp thông tin, số liệu, đóng góp ý kiến trực tiếp tại các hội thảo, tọa đàm, hoặc bằng văn bản; cơ quan Thường trực còn chưa chủ động khai thác được thế mạnh của các tổ chức hội viên để tổ chức các hoạt động chung cho hội viên….

Nhằm khắc phục những tồn tại, qua đó góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng cho biết, Hiệp hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2023, cụ thể: Tích cực, tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan soạn thảo của Ngân hàng Nhà nước và các Bộ ngành để tham gia góp ý vào các cơ chế chính sách, hoàn thiện khung pháp lý liên quan sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành, có tác động lớn đến các hoạt động của các tổ chức hội viên…; Tiếp tục thể hiện tốt hơn nữa vai trò và trách nhiệm đại diện cho các tổ chức hội viên; có tiếng nói kịp thời, mạnh mẽ bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; là cầu nối tin cậy giữa các tổ chức hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước;

Tiếp tục nâng cao chất lượng, đồng bộ và hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trên các kênh truyền thông của Hiệp hội…; Phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước tổ chức có chất lượng, hiệu quả các khóa đào tạo, tập huấn, đáp ứng yêu cầu của các tổ chức hội viên; Tăng cường công tác chăm sóc hội viên, quan tâm, nắm bắt tình hình hoạt động, khó khăn vướng mắc của các tổ chức hội viên, có biện pháp đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời; Tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ thành viên của Hiệp hội Ngân hàng ASEAN, tích cực tham gia các hoạt động hợp tác với Hiệp hội Ngân hàng các nước, các tổ chức và đối tác quốc tế trong khu vực và trên thế giới…

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Hiệp hội đã nhất trí thông qua các báo cáo: Kết quả hoạt động năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022, kế hoạch triển khai thực hiện Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)…

Phó thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh phát biểu tại Hội nghị

Tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh đánh giá, cùng với quá trình đổi mới và phát triển của hệ thống ngân hàng, VNBA đã có bước phát triển mạnh mẽ trở thành ngôi nhà chung tin cậy của các TCHV, là cầu nối quan trọng giữa các TCHV với cơ quan quản lý nhà nước. Các TCHV của Hiệp hội đã có sự mở rộng và lớn mạnh cả về quy mô và năng lực hoạt động, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung, hệ thống NH nói riêng.

Đồng tình với các báo cáo của VNBA, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cho biết, năm qua Hiệp hội đã làm được nhiều việc có hiệu quả và mang nhiều dấu ấn nổi bật như tích cực, chủ động, tham gia có trách nhiệm vào việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng. Các ý kiến tham gia góp ý của Hiệp hội vào các dự án Luật, Nghị định, Thông tư… được các cơ quan soạn thảo đánh giá cao.

Một điểm sáng trong thời gian qua, đó là Hiệp hội đã thể hiện sự tích cực và trách nhiệm cao trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các TCHV, đã có quan điểm, chính kiến rõ ràng, khách quan. Vai trò, vị thế của VNBA ngày càng được khẳng định và nâng cao.

“Thay mặt Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN, tôi ghi nhận và đánh giá cao, đồng thời biểu dương những nỗ lực và kết quả đã làm được của Hiệp hội Ngân hàng”, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh.

Với mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới đối với ngành Ngân hàng là rất nặng nề, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cho biết, cần sự chung tay vào cuộc của Hiệp hội Ngân hàng và các TCHV. Vì vậy, Phó Thống đốc đề nghị Hiệp hội Ngân hàng cần tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác vận động các tổ chức hội viên quán triệt và tích cực hưởng ứng, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và các giải pháp điều hành của NHNN, đặc biệt là xây dựng và triển khai phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu theo Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025” và thực hiện chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt.

Thứ hai, phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối như tổng hợp kịp thời các vướng mắc, ý kiến tham gia góp ý, phản biện của TCHV và đề xuất các kiến nghị đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về thông lệ và hoạt động ngân hàng; kịp thời có các giải pháp cụ thể để tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động của các TCHV.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, thiết thực cho các TCHV, góp phần hỗ trợ hội viên hoạt động an toàn, hiệu quả.

Bốn là, tiếp tục làm tốt công tác truyền thông, công tác đào tạo.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh việc vận động cán bộ, nhân viên, các TCHV thực hiện tốt Bộ Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng. Đây là những giá trị cốt lõi quan trọng của người làm nghề ngân hàng cần nắm, thực hiện.

Sáu là, triển khai tốt Điều lệ Hiệp hội vừa được sửa bổ sung, cần ban hành đồng bộ các Quy chế, quy định nội bộ nhằm đưa Điều lệ thực sự phát huy hiệu quả trong các hoạt động của Hiệp hội, tạo tiền đề để Hiệp hội phát triển bền vững.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng VNBA Phạm Đức Ấn cho biết, trong giai đoạn tới, VNBA sẽ làm tốt hơn nữa vai trò là cầu nối của các TCHV trong thực thi chính sách của Đảng, Nhà nước, về cơ cấu lại các TCTD, thực hiện chiến lược phát triển của ngành Ngân hàng; xử lý các vướng mắc trong hoàn thiện cơ chế chính sách; vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các TCHV, góp phần giúp các TCHV hoạt động ngày càng an toàn và hiệu quả… “Để hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và cả nhiệm kỳ, khối lượng công việc cần triển khai trong những tháng cuối năm là rất nặng nề. Với sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng của các TCHV, tôi tin tưởng rằng VNBA sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của ngành Ngân hàng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế-xã hội đất nước”, ông Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các TCHV đã nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Hội nghị. Theo đó, Nghị quyết đã quyết nghị điều chỉnh thời hạn Nhiệm kỳ VII từ 4 năm thành 5 năm (thời hạn từ tháng 12/2020 - 12/2025), bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hiệp hội kiêm Tổng Thư ký và ra mắt Thường trực Hội đồng Hiệp hội.

Theo Nghị quyết, Thường trực Hội đồng Hiệp hội gồm: Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội; ông Phạm Quang Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội; ông Trần Văn Tần, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội; ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội.

Theo Thời báo Ngân hàng

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi