Agribank thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả lãi trái phiếu riêng lẻ dài hạn Agribank 2020 (VBA12102)

06/06/2024

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả lãi trái phiếu riêng lẻ dài hạn Agribank 2020.

Tên chứng khoán:  Trái phiếu riêng lẻ dài hạn Agribank 2020
Mã chứng khoán:   VBA12102
Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp                       
Mệnh giá giao dịch: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu.
Sàn giao dịch: TPRL
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2024.
1.  Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp đợt 1 năm thứ tư (từ và bao gồm ngày 08/04/2024 đến và không bao gồm ngày 08/07/2024) của trái phiếu VBA12102.
2. Nội dung cụ thể:
•  Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp
•  Lãi suất: 6,0%/năm
•  Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu nhận 14.958.904,110 đồng (Mười bốn triệu, chín trăm năm mươi tám nghìn, chín trăm linh bốn phẩy một trăm mười đồng). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức 1.000.000.000 * 6,0%*91 ngày/365 ngày

Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
•    Ngày thanh toán: 08/07/2024
•    Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), địa chỉ: Số 2 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội bắt đầu từ ngày 08/07/2024.
    Thông tin chi tiết đính kèm tại đây tại đây 
Trân trọng!
                                                                        

Agribank News

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi