Agribank công bố thông tin báo cáo định kỳ tình hình sử dụng vốn Trái phiếu (kỳ báo cáo từ 01/01/2023 đến 31/12/2023)

27/03/2024

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) công bố thông tin báo cáo định kỳ tình hình sử dụng vốn trái phiếu phát hành riêng lẻ và báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ (kỳ báo cáo từ 01/01/2023 đến 31/12/2023)
Thông tin chi tiết:
-    Công bố thông tin định kỳ tình hình sử dụng vốn trái phiếu
-    Công văn số 2763/NHNo-KDVTT ngày 05/3/2024

Trân trọng!


                                                               Agribank News

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi