Quyết định chấp thuận niêm yết Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2023

14/05/2024

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) xin trân trọng thông báo Quyết định chấp thuận niêm yết Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2023 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

Ngày 13/05/2024, Agribank nhận được quyết định số 469/QĐ-SGDHN ngày 13/05/2024 về việc chấp thuận niêm yết trái phiếu Agribank (Mã trái phiếu VBA123036).

Các tài liệu liên quan trái phiếu Agribank được chấp thuận niêm yết tại HNX.
1.  
Quyết định số 469/QĐ-SGDHN ngày 13/05/2024
2.  
Bản cáo bạch niêm yết Trái phiếu (đính kèm PL1a, PL1b; PL2; PL3; PL4aPL4bPL4c; PL4d , PL5).
3.  
Nghị quyết số 99/NQ-HĐTV ngày 19/06/2023
4.  
Nghị quyết 157/NQ-HĐTV ngày 12/09/2023
5.  
Nghị quyết 158/NQ-HĐTV ngày 12/09/2023

Trân trọng!                                                

 Agribank News
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi