Agribank thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả lãi trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2021

23/05/2024

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả lãi trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2021 của Agribank:
Tên chứng khoán: Trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2021 của Agribank
Mã chứng khoán:            VBA121033
Loại chứng khoán:          Trái phiếu doanh nghiệp                       
Mệnh giá giao dịch:         1.000.000 đồng/trái phiếu.
Sàn giao dịch:                  HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2024.
1. Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 31/12/2023 đến và không bao gồm ngày 30/06/2024) của trái phiếu VBA121033.
2. Nội dung cụ thể:
-Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp
- Lãi suất: 5,95%/năm
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu nhận 29.668,493 đồng (Hai mươi chín nghìn, sáu trăm sáu mươi tám phẩy bốn trăm chín mươi ba đồng). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức 1.000.000 * 5,95%*182 ngày/365 ngày.

Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 01/07/2024.
- Địa điểm thực hiện:
+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận lãi trái phiếu vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký tại Công ty cổ phần chứng khoán Agribank (Agriseco) bắt đầu từ ngày 01/07/2024.

 

Thông tin chi tiết đính kèm tại đây.

Trân trọng!
                                                               

Agribank News
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi